Ghent University Academic Bibliography

Advanced
11 of 1
Cancel
Cancel
Cancel
Close

Embed this list

<iframe src="https://biblio.ugent.be/publication?embed=1&q=parent+exact+%22Proceedings+studiedag+'Natuurlijke+oeverzones+en+bufferstroken%2C+theorie+en+praktijk+van+een+multifunctioneel+waterbeheer'%2C+Instituut+voor+Natuurbehoud%2C+Brussel%2C+12-10-2001%22"
  width="100%"
  height="400"
  allowtransparency="true"
  frameborder="0">
</iframe>