Ghent University Academic Bibliography

Advanced
11 of 1
Cancel
Cancel
Cancel
Close

Embed this list

<iframe src="https://biblio.ugent.be/publication?q=parent+exact+%22Akten+van+de+Studiedag+'Menselijk+Falen%2C+vermoeidheid%2C+stress+en+burnout..voorbeelden+van+dysfunctioneren+in+het+beroepsleven'%2C+1997%2C+Brussel%3A+Federale+Diensten+voor+Wetenschappelijke%2C+Technische+en+Culturele+Aangelegenheden%22&embed=1"
  width="100%"
  height="400"
  allowtransparency="true"
  frameborder="0">
</iframe>