Advanced search
1 file | 149.96 KB Add to list

Onderwijs en vrij verkeer van personen in de rechtspraak van het Hof van Justitie : samenvatting van de rechtspraak sinds 2000

Dylan Couck (UGent)
Author
Organization
Abstract
Er zijn weinig aspecten van het maatschappelijke leven die niet rechtstreeks of onrechtstreeks geraakt worden door het recht van de Europese Unie, zo ook het onderwijs. Hoewel de Unie slechts een ondersteunende bevoegdheid heeft inzake onderwijs, treedt de Unie in toenemende mate op in het onderwijsdomein. Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie schrijft daaromtrent voor dat de Unie bijdraagt tot “de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig door hun activiteiten te ondersteunen en aan te vullen, met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel en van hun culturele en taalkundige verscheidenheid”. Onderdanen van de lidstaten van de Unie genieten als burgers van de Europese Unie tal van rechten op grond van het Unierecht. Dit geldt ook wanneer Unieburgers gebruikmaken/gebruikgemaakt hebben van hun rechten inzake het vrij verkeer en onderwijs (willen) volgen, al dan niet in de eigen lidstaat. Deze rechten worden niet steeds geconcretiseerd in het primaire of het secundaire Unierecht. De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is dan ook essentieel om te begrijpen welke rechten een Unieburger concreet geniet. Dit rechtspraakoverzicht heeft tot doel daar inzicht in te bieden. Gelet op het grote aantal arresten dat in aanmerking kwam voor dit overzicht (cf. II. Methodologische aanpak), hebben we evenwel een afbakening moeten maken van de arresten en de thema’s die we opnamen. Dit overzicht beperkt zich tot de arresten sinds 2000 inzake het vrij verkeer van personen waarin het volgen van onderwijs door één of meerdere van de betrokken personen een bepalende factor was in de beantwoording van een prejudiciële vraag of de beoordeling van een nationale maatregel in een niet-nakomingsprocedure door het Hof van Justitie. Het vrij verkeer vullen we eng in: arrest met betrekking tot het vrij verkeer van diensten, de vrijheid van vestiging of de wederzijdse erkenning van diploma’s vallen buiten de scope van deze bijdrage. Vooraleer in te gaan op de arresten zelf, zetten we beknopt uiteen hoe we dit overzicht hebben samengesteld en welke bepalingen van het Unierecht belangrijk zijn voor een goed begrip van dit overzicht.

Downloads

 • (...).pdf
  • full text (Published version)
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 149.96 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
Couck, Dylan. “Onderwijs En Vrij Verkeer van Personen in de Rechtspraak van Het Hof van Justitie : Samenvatting van de Rechtspraak Sinds 2000.” TIJDSCHRIFT VOOR ONDERWIJSRECHT EN ONDERWIJSBELEID, vol. 2021–2022, no. 5, 2022, pp. 437–50.
APA
Couck, D. (2022). Onderwijs en vrij verkeer van personen in de rechtspraak van het Hof van Justitie : samenvatting van de rechtspraak sinds 2000. TIJDSCHRIFT VOOR ONDERWIJSRECHT EN ONDERWIJSBELEID, 2021–2022(5), 437–450.
Chicago author-date
Couck, Dylan. 2022. “Onderwijs En Vrij Verkeer van Personen in de Rechtspraak van Het Hof van Justitie : Samenvatting van de Rechtspraak Sinds 2000.” TIJDSCHRIFT VOOR ONDERWIJSRECHT EN ONDERWIJSBELEID 2021–2022 (5): 437–50.
Chicago author-date (all authors)
Couck, Dylan. 2022. “Onderwijs En Vrij Verkeer van Personen in de Rechtspraak van Het Hof van Justitie : Samenvatting van de Rechtspraak Sinds 2000.” TIJDSCHRIFT VOOR ONDERWIJSRECHT EN ONDERWIJSBELEID 2021–2022 (5): 437–450.
Vancouver
1.
Couck D. Onderwijs en vrij verkeer van personen in de rechtspraak van het Hof van Justitie : samenvatting van de rechtspraak sinds 2000. TIJDSCHRIFT VOOR ONDERWIJSRECHT EN ONDERWIJSBELEID. 2022;2021–2022(5):437–50.
IEEE
[1]
D. Couck, “Onderwijs en vrij verkeer van personen in de rechtspraak van het Hof van Justitie : samenvatting van de rechtspraak sinds 2000,” TIJDSCHRIFT VOOR ONDERWIJSRECHT EN ONDERWIJSBELEID, vol. 2021–2022, no. 5, pp. 437–450, 2022.
@article{8771685,
 abstract   = {{Er zijn weinig aspecten van het maatschappelijke leven die niet rechtstreeks of onrechtstreeks geraakt worden door het recht van de Europese Unie, zo ook het onderwijs. Hoewel de Unie slechts een ondersteunende bevoegdheid heeft inzake onderwijs, treedt de Unie in toenemende mate op in het onderwijsdomein. Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie schrijft daaromtrent voor dat de Unie bijdraagt tot “de ontwikkeling van onderwijs 
van hoog gehalte door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig door hun activiteiten te 
ondersteunen en aan te vullen, met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel en van hun culturele en taalkundige verscheidenheid”.
 
Onderdanen van de lidstaten van de Unie genieten als burgers van de Europese Unie tal van rechten op grond van het Unierecht. Dit geldt ook wanneer Unieburgers gebruikmaken/gebruikgemaakt hebben van hun rechten inzake het vrij verkeer en onderwijs (willen) volgen, al dan niet in de eigen lidstaat. Deze rechten worden niet steeds geconcretiseerd in het primaire of het secundaire Unierecht. De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is dan ook essentieel om te begrijpen welke rechten een Unieburger concreet geniet. Dit rechtspraakoverzicht heeft tot doel daar inzicht in te bieden.

Gelet op het grote aantal arresten dat in aanmerking kwam voor dit overzicht (cf. II. Methodologische aanpak), hebben 
we evenwel een afbakening moeten maken van de arresten en de thema’s die we opnamen. Dit overzicht beperkt zich tot de arresten sinds 2000 inzake het vrij verkeer van personen waarin het volgen van onderwijs door één of meerdere van de betrokken personen een bepalende factor was in de beantwoording van een prejudiciële vraag of 
de beoordeling van een nationale maatregel in een niet-nakomingsprocedure door het Hof van Justitie. Het vrij verkeer vullen we eng in: arrest met betrekking tot het vrij verkeer van diensten, de vrijheid van vestiging of de wederzijdse erkenning van diploma’s vallen buiten de scope van deze bijdrage. Vooraleer in te gaan op de arresten zelf, 
zetten we beknopt uiteen hoe we dit overzicht hebben samengesteld en welke bepalingen van het Unierecht belangrijk zijn voor een goed begrip van dit overzicht.}},
 author    = {{Couck, Dylan}},
 issn     = {{0778-0443}},
 journal   = {{TIJDSCHRIFT VOOR ONDERWIJSRECHT EN ONDERWIJSBELEID}},
 language   = {{dut}},
 number    = {{5}},
 pages    = {{437--450}},
 title    = {{Onderwijs en vrij verkeer van personen in de rechtspraak van het Hof van Justitie : samenvatting van de rechtspraak sinds 2000}},
 volume    = {{2021-2022}},
 year     = {{2022}},
}