Advanced search
1 file | 754.50 KB Add to list

Eindrapport Centraal Expertencomité Discriminatie

(2021)
Author
Organization
Abstract
Recent werden er een aantal initiatieven aangekondigd om discriminatie in kaart te brengen, de monitoring hiervan verder te zetten en/of aangepaste maatregelen te nemen. De minister van Wonen kondigde aan om opnieuw een Woonsurvey door het steunpunt Wonen te organiseren en neemt beleidsinitiatieven met de immosector. De minister van Werk kondigde aan een nulmeting te willen organiseren (en bestelde daartoe een onderzoeksopdracht) en neemt deze problematiek op binnen de sectorconvenants. Ook de minister van Binnenlands beleid en Bestuurszaken kondigde aan een monitoringssysteem te willen ontwikkelen voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Doordat er verschillende initiatieven worden genomen, wenst de Vlaamse Regering een gemeenschappelijk forum op te richten, waar informatie en expertise over verschillende mogelijke systemen kan worden uitgewisseld. Dit kan tevens de coherentie en afstemming tussen verschillende systemen bevorderen, waarbij op zoek kan gegaan worden naar onderliggende mechanismen of beweegredenen die leiden tot een ongelijke behandeling of uitsluiting. Dit gemeenschappelijk forum werd opgericht in de vorm van een Centraal Expertencomité. Dit Expertencomité werd samengesteld uit academici die een gedegen expertise en gespecialiseerde kennis hebben inzake het wetenschappelijk in kaart brengen, analyseren, monitoren en/of bestrijden van discriminatie of uitsluiting. Het Centraal Expertencomité heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse Overheid (VO) om ervaringen en initiatieven over verschillende systemen uit te wisselen en concrete antwoorden te formuleren op de volgende vier vragen: V1) Welke valabele methoden zijn er om discriminatie op te sporen en te monitoren, waarbij rekening wordt gehouden met de specificiteit van de verschillende domeinen (Wonen, Werk, VO als werkgever)? De bedoeling is dat er op een onafhankelijke, effectieve en academische wijze kan gemonitord worden wat de aard en het volume van de discriminatie op geaggregeerd niveau is. V2) Welke methoden kunnen ook als sensibiliserend instrument ingezet worden? V3) Met welke methoden kunnen lokale besturen aan de slag, compatibel aan het Vlaamse instrumentarium voor wonen, arbeidsmarkt en de VO, en wat zijn hier de randvoorwaarden? V4) Welke gerichte onderzoeksvragen kunnen geformuleerd worden ter verdieping van de kennis over de strijd tegen discriminatie (bv. wat zijn onderliggende mechanismen die leiden tot een ongelijke behandeling of uitsluiting)? Op basis van de resultaten van het Centraal Expertencomité zal o.a. een sensibiliserende nulmeting bij de Vlaamse overheid worden toegepast om binnen de respectievelijke diensten een zicht te krijgen op de aard en de grootteorde van discriminatie bij personeelsaangelegenheden (bv. bij aanwerving). In lijn met deze doelstelling, hebben de experten, met uitzondering van Stefan Sottiaux (wat vooraf ook zo was afgesproken), een paper geschreven op basis van hun expertise en onderzoeken tot op vandaag. Een synthese van dit werk vormde de inhoud van een tussentijds rapport dat midden oktober is afgeleverd. Daaropvolgend werden er vanaf de tweede helft van oktober reflectiemomenten georganiseerd met het Expertencomité. Dit om de bespreking en het debat rond de 4 kernvragen te voorzien en concluderende antwoorden te formuleren. Deze terugkoppeling is opgenomen in dit eindrapport. De adviezen in dit eindrapport zijn dus gebaseerd op enerzijds de individuele papers van de experten alsook de onderlinge besprekingen tijdens de reflectiemomenten. Dit eindrapport formuleert antwoorden specifiek binnen de contouren die zijn gevraagd door de opdrachtgever. Binnen deze contouren worden dus geen adviezen gegeven voor de volledige handhavingscyclus – nl. voor monitoren en sensibiliseren wel, maar bestraffen wordt buiten beschouwing gelaten.
Keywords
discriminatie, arbeidsmarkt, huurmarkt, monitoring, praktijktesten, Vlaamse Regering

Downloads

 • 20201209 Eindrapport Centraal Expertencomité Monitoring Discriminatie vFIN.pdf
  • full text (Published version)
  • |
  • open access
  • |
  • PDF
  • |
  • 754.50 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
Baert, Stijn, et al. Eindrapport Centraal Expertencomité Discriminatie. Vlaamse overheid, 2021.
APA
Baert, S., Lamberts, M., Sottiaux, S., Van Hiel, A., Verhaeghe, P.-P., Vermeir, D., … Winters, S. (2021). Eindrapport Centraal Expertencomité Discriminatie. Vlaamse overheid.
Chicago author-date
Baert, Stijn, Miet Lamberts, Stefan Sottiaux, Alain Van Hiel, Pieter-Paul Verhaeghe, Diederik Vermeir, Jana Verstraete, and Sien Winters. 2021. “Eindrapport Centraal Expertencomité Discriminatie.” Vlaamse overheid.
Chicago author-date (all authors)
Baert, Stijn, Miet Lamberts, Stefan Sottiaux, Alain Van Hiel, Pieter-Paul Verhaeghe, Diederik Vermeir, Jana Verstraete, and Sien Winters. 2021. “Eindrapport Centraal Expertencomité Discriminatie.” Vlaamse overheid.
Vancouver
1.
Baert S, Lamberts M, Sottiaux S, Van Hiel A, Verhaeghe P-P, Vermeir D, et al. Eindrapport Centraal Expertencomité Discriminatie. Vlaamse overheid; 2021.
IEEE
[1]
S. Baert et al., “Eindrapport Centraal Expertencomité Discriminatie.” Vlaamse overheid, 2021.
@misc{8686544,
 abstract   = {{Recent werden er een aantal initiatieven aangekondigd om discriminatie in kaart te brengen, de monitoring hiervan verder te zetten en/of aangepaste maatregelen te nemen. De minister van Wonen kondigde aan om opnieuw een Woonsurvey door het steunpunt Wonen te organiseren en neemt beleidsinitiatieven met de immosector. De minister van Werk kondigde aan een nulmeting te willen organiseren (en bestelde daartoe een onderzoeksopdracht) en neemt deze problematiek op binnen de sectorconvenants. Ook de minister van Binnenlands beleid en Bestuurszaken kondigde aan een monitoringssysteem te willen ontwikkelen voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Doordat er verschillende initiatieven worden genomen, wenst de Vlaamse Regering een gemeenschappelijk forum op te richten, waar informatie en expertise over verschillende mogelijke systemen kan worden uitgewisseld. Dit kan tevens de coherentie en afstemming tussen verschillende systemen bevorderen, waarbij op zoek kan gegaan worden naar onderliggende mechanismen of beweegredenen die leiden tot een ongelijke behandeling of uitsluiting.

Dit gemeenschappelijk forum werd opgericht in de vorm van een Centraal Expertencomité. 

Dit Expertencomité werd samengesteld uit academici die een gedegen expertise en gespecialiseerde kennis hebben inzake het wetenschappelijk in kaart brengen, analyseren, monitoren en/of bestrijden van discriminatie of uitsluiting.

Het Centraal Expertencomité heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse Overheid (VO) om ervaringen en initiatieven over verschillende systemen uit te wisselen en concrete antwoorden te formuleren op de volgende vier vragen:
V1) Welke valabele methoden zijn er om discriminatie op te sporen en te monitoren, waarbij rekening wordt gehouden met de specificiteit van de verschillende domeinen (Wonen, Werk, VO als werkgever)? De bedoeling is dat er op een onafhankelijke, effectieve en academische wijze kan gemonitord worden wat de aard en het volume van de discriminatie op geaggregeerd niveau is.
V2) Welke methoden kunnen ook als sensibiliserend instrument ingezet worden?
V3) Met welke methoden kunnen lokale besturen aan de slag, compatibel aan het Vlaamse instrumentarium voor wonen, arbeidsmarkt en de VO, en wat zijn hier de randvoorwaarden?
V4) Welke gerichte onderzoeksvragen kunnen geformuleerd worden ter verdieping van de kennis over de strijd tegen discriminatie (bv. wat zijn onderliggende mechanismen die leiden tot een ongelijke behandeling of uitsluiting)?

Op basis van de resultaten van het Centraal Expertencomité zal o.a. een sensibiliserende nulmeting bij de Vlaamse overheid worden toegepast om binnen de respectievelijke diensten een zicht te krijgen op de aard en de grootteorde van discriminatie bij personeelsaangelegenheden (bv. bij aanwerving).

In lijn met deze doelstelling, hebben de experten, met uitzondering van Stefan Sottiaux (wat vooraf ook zo was afgesproken), een paper geschreven op basis van hun expertise en onderzoeken tot op vandaag. Een synthese van dit werk vormde de inhoud van een tussentijds rapport dat midden oktober is afgeleverd. Daaropvolgend werden er vanaf de tweede helft van oktober reflectiemomenten georganiseerd met het Expertencomité. Dit om de bespreking en het debat rond de 4 kernvragen te voorzien en concluderende antwoorden te formuleren. Deze terugkoppeling is opgenomen in dit eindrapport.

De adviezen in dit eindrapport zijn dus gebaseerd op enerzijds de individuele papers van de experten alsook de onderlinge besprekingen tijdens de reflectiemomenten. Dit eindrapport formuleert antwoorden specifiek binnen de contouren die zijn gevraagd door de opdrachtgever. Binnen deze contouren worden dus geen adviezen gegeven voor de volledige handhavingscyclus – nl. voor monitoren en sensibiliseren wel, maar bestraffen wordt buiten beschouwing gelaten.}},
 author    = {{Baert, Stijn and Lamberts, Miet and Sottiaux, Stefan and Van Hiel, Alain and Verhaeghe, Pieter-Paul and Vermeir, Diederik and Verstraete, Jana and Winters, Sien}},
 keywords   = {{discriminatie,arbeidsmarkt,huurmarkt,monitoring,praktijktesten,Vlaamse Regering}},
 language   = {{dut}},
 pages    = {{54}},
 publisher  = {{Vlaamse overheid}},
 title    = {{Eindrapport Centraal Expertencomité Discriminatie}},
 url     = {{https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5FD7C2746B34EF00080002A8}},
 year     = {{2021}},
}