Advanced search
1 file | 98.80 KB Add to list

Tijd voor een echte vermaatschappelijking van palliatieve zorg?

Author
Organization
Abstract
Recent organiseerde de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (Vrije Universiteit Brussel & Universiteit Gent) twee congressen in het teken van ‘Palliatieve zorg als onderdeel van Public Health (of volksgezondheid)’ en ‘Informele zorgverlening in de palliatieve zorg in Vlaanderen’. In dit artikel formuleren we de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor beleid en praktijk vanuit het perspectief van twee aanzienlijke verschuivingen die gaande zijn. Palliatieve zorg verandert van instellingsgebonden zorg naar meer gedifferentieerde zorg doorheen de samenleving, waarbij er een belangrijke rol is weggelegd voor het groeiende aandeel informele zorgverleners (mantelzorgers en vrijwilligers). Daarnaast is palliatieve zorg niet langer enkel en alleen aanbodgestuurde zorg, maar steeds meer en vaker vraaggestuurd en patiëntgericht. Binnen deze verschuiving zijn mensen met palliatieve zorgnoden niet langer passieve ontvangers van zorg, maar geëmancipeerde zorgpartners die inspraak eisen en betrokken horen te worden bij zowel de zorgorganisatie alsook het onderzoek hieromtrent. Denk hierbij aan ‘zorgzame samenlevingen’, actieonderzoek en projecten met aandacht voor kwetsbare groepen. Vermaatschappelijking van de zorg moet gedreven worden door lokale gemeenschappen (inclusief buren, vrijwilligers en mantelzorgers), ondersteund door de professionele zorg door middel van inspraak en samenwerking, en met aandacht voor toegankelijkheid van de zorg.
The End-of-Life Care Research Group (Vrije Universiteit Brussel & Ghent University) recently organized two conferences centered around ‘palliative care as part of public health’ and ‘informal care provision in palliative care in Flanders’. In this article, we summarise briefly the main conclusions and recommendations for practice and policy from the perspective of two important shifts that are currently taking place. Palliative care is changing from service-centred care provision to a more differentiated care provision throughout the community, in which an increasing number of informal caregivers play an important role. Additionally, palliative care is no longer merely supply driven, but is increasingly demand driven and patient-centred. Within this shift, people with palliative care needs are no longer passive receivers of care, but rather emancipated partners in care who demand participation and involvement in the organisation of care and in palliative care research. Examples are the emerging ‘compassionate communities’, action research and projects that include vulnerable populations. Socialisation of care ought to be driven by local communities (including neighbours, volunteers and family caregivers), supported by professional care through participation and collaboration, with attention paid to accessibility of care.

Downloads

 • (...).pdf
  • full text
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 98.80 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
Vanderstichelen, Steven et al. “Tijd Voor Een Echte Vermaatschappelijking Van Palliatieve Zorg?” Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Palliatieve Zorg 16.1 (2019): 25–30. Print.
APA
Vanderstichelen, S., Gilissen, J., Vermorgen, M., Vandenbogaerde, I., Werrebrouck, B., & Robijn, L. (2019). Tijd voor een echte vermaatschappelijking van palliatieve zorg? Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Palliatieve Zorg, 16(1), 25–30.
Chicago author-date
Vanderstichelen, Steven, Joni Gilissen, Maarten Vermorgen, Isabel Vandenbogaerde, Benjamin Werrebrouck, and Lenzo Robijn. 2019. “Tijd Voor Een Echte Vermaatschappelijking Van Palliatieve Zorg?” Nederlands-Vlaams Tijdschrift Voor Palliatieve Zorg 16 (1): 25–30.
Chicago author-date (all authors)
Vanderstichelen, Steven, Joni Gilissen, Maarten Vermorgen, Isabel Vandenbogaerde, Benjamin Werrebrouck, and Lenzo Robijn. 2019. “Tijd Voor Een Echte Vermaatschappelijking Van Palliatieve Zorg?” Nederlands-Vlaams Tijdschrift Voor Palliatieve Zorg 16 (1): 25–30.
Vancouver
1.
Vanderstichelen S, Gilissen J, Vermorgen M, Vandenbogaerde I, Werrebrouck B, Robijn L. Tijd voor een echte vermaatschappelijking van palliatieve zorg? Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Palliatieve Zorg. 2019;16(1):25–30.
IEEE
[1]
S. Vanderstichelen, J. Gilissen, M. Vermorgen, I. Vandenbogaerde, B. Werrebrouck, and L. Robijn, “Tijd voor een echte vermaatschappelijking van palliatieve zorg?,” Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Palliatieve Zorg, vol. 16, no. 1, pp. 25–30, 2019.
@article{8620887,
 abstract   = {Recent organiseerde de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (Vrije Universiteit Brussel & Universiteit Gent) twee congressen in het teken van ‘Palliatieve zorg als onderdeel van Public Health (of volksgezondheid)’ en ‘Informele zorgverlening in de palliatieve zorg in Vlaanderen’. In dit artikel formuleren we de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor beleid en praktijk vanuit het perspectief van twee aanzienlijke verschuivingen die gaande zijn. Palliatieve zorg verandert van instellingsgebonden zorg naar meer gedifferentieerde zorg doorheen de samenleving, waarbij er een belangrijke rol is weggelegd voor het groeiende aandeel informele zorgverleners (mantelzorgers en vrijwilligers). Daarnaast is palliatieve zorg niet langer enkel en alleen aanbodgestuurde zorg, maar steeds meer en vaker vraaggestuurd en patiëntgericht. Binnen deze verschuiving zijn mensen met palliatieve zorgnoden niet langer passieve ontvangers van zorg, maar geëmancipeerde zorgpartners die inspraak eisen en betrokken horen te worden bij zowel de zorgorganisatie alsook het onderzoek hieromtrent. Denk hierbij aan ‘zorgzame samenlevingen’, actieonderzoek en projecten met aandacht voor kwetsbare groepen. Vermaatschappelijking van de zorg moet gedreven worden door lokale gemeenschappen (inclusief buren, vrijwilligers en mantelzorgers), ondersteund door de professionele zorg door middel van inspraak en samenwerking, en met aandacht voor toegankelijkheid van de zorg.},
 author    = {Vanderstichelen, Steven and Gilissen, Joni and Vermorgen, Maarten and Vandenbogaerde, Isabel and Werrebrouck, Benjamin and Robijn, Lenzo},
 journal   = {Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Palliatieve Zorg},
 language   = {dut},
 number    = {1},
 pages    = {25--30},
 title    = {Tijd voor een echte vermaatschappelijking van palliatieve zorg?},
 volume    = {16},
 year     = {2019},
}