Advanced search
1 file | 165.91 KB Add to list

Zelfverwondend gedrag in detentie : prevalentie, risicofactoren en preventie

(2018) TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE. 60(12). p.808-816
Author
Organization
Abstract
ACHTERGROND: Hoewel zelfverwondend gedrag (ZVG) internationaal een ernstig probleem vormt bij gedetineerden, zijn hieromtrent geen empirische gegevens beschikbaar in de Belgische detentiecontext. DOEL: De prevalentie van, en risicofactoren voor, ZVG nagaan in de Vlaamse gevangenissen. METHODE: Dwarsdoorsnedeonderzoek bij een representatieve steekproef van 1326 gedetineerden (1203 mannen en 123 vrouwen), willekeurig gerekruteerd uit 15 Vlaamse gevangenissen. RESULTATEN: Van alle gedetineerden gaf 17,3% aan zichzelf ooit in het leven opzettelijk verwond te hebben. Eén op twaalf (8,6%) rapporteerde ZVG tijdens de detentieperiode, wat significant geassocieerd was met zowel statische risicofactoren (jongere leeftijd, een definitieve veroordeling en gewelddadige delicten) als dynamische risicofactoren (psychiatrische stoornissen, distress en copingstrategieën). CONCLUSIE: De omvang van ZVG bij gedetineerden in Vlaanderen is aanzienlijk. De geïdentificeerde risicofactoren vormen belangrijke aanknopingspunten voor preventie en interventie in detentie.
BACKGROUND: Although non-suicidal self-injury (NSSI) is a serious health concern among prisoners worldwide, no empirical data on this issue are currently available specifically for Belgium. AIM: To investigate the prevalence rates of, and risk factors for, NSSI in Flemish prisons. METHOD: A cross-sectional study based on a representative sample of 1326 prisoners (1203 men and 123 women), randomly selected from 15 Flemish prisons. RESULTS: Overall, 17.3% of prisoners self-reported a lifetime history of NSSI. One in 12 prisoners (8.6%) engaged in NSSI whilst incarcerated; this was significantly associated with both static (younger age, sentenced status, and violent offending) and dynamic (psychiatric disorders, distress, and coping strategies) risk factors. CONCLUSION: The extent of NSSI among prisoners in Flanders is considerable. The identified risk factors present important targets for prevention and intervention in a custodial setting.
Keywords
gedetineerden, gevangenis, zelfverwondend gedrag

Downloads

 • 60-2018-12-artikel-Favril.pdf
  • full text
  • |
  • open access
  • |
  • PDF
  • |
  • 165.91 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
Favril, Louis, Imke Baetens, and Freya Vander Laenen. “Zelfverwondend Gedrag in Detentie : Prevalentie, Risicofactoren En Preventie.” TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE 60.12 (2018): 808–816. Print.
APA
Favril, L., Baetens, I., & Vander Laenen, F. (2018). Zelfverwondend gedrag in detentie : prevalentie, risicofactoren en preventie. TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE, 60(12), 808–816.
Chicago author-date
Favril, Louis, Imke Baetens, and Freya Vander Laenen. 2018. “Zelfverwondend Gedrag in Detentie : Prevalentie, Risicofactoren En Preventie.” Tijdschrift Voor Psychiatrie 60 (12): 808–816.
Chicago author-date (all authors)
Favril, Louis, Imke Baetens, and Freya Vander Laenen. 2018. “Zelfverwondend Gedrag in Detentie : Prevalentie, Risicofactoren En Preventie.” Tijdschrift Voor Psychiatrie 60 (12): 808–816.
Vancouver
1.
Favril L, Baetens I, Vander Laenen F. Zelfverwondend gedrag in detentie : prevalentie, risicofactoren en preventie. TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE. 2018;60(12):808–16.
IEEE
[1]
L. Favril, I. Baetens, and F. Vander Laenen, “Zelfverwondend gedrag in detentie : prevalentie, risicofactoren en preventie,” TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE, vol. 60, no. 12, pp. 808–816, 2018.
@article{8580855,
 abstract   = {ACHTERGROND: Hoewel zelfverwondend gedrag (ZVG) internationaal een ernstig probleem vormt bij gedetineerden, zijn hieromtrent geen empirische gegevens beschikbaar in de Belgische detentiecontext. DOEL: De prevalentie van, en risicofactoren voor, ZVG nagaan in de Vlaamse gevangenissen. METHODE: Dwarsdoorsnedeonderzoek bij een representatieve steekproef van 1326 gedetineerden (1203 mannen en 123 vrouwen), willekeurig gerekruteerd uit 15 Vlaamse gevangenissen. RESULTATEN: Van alle gedetineerden gaf 17,3% aan zichzelf ooit in het leven opzettelijk verwond te hebben. Eén op twaalf (8,6%) rapporteerde ZVG tijdens de detentieperiode, wat significant geassocieerd was met zowel statische risicofactoren (jongere leeftijd, een definitieve veroordeling en gewelddadige delicten) als dynamische risicofactoren (psychiatrische stoornissen, distress en copingstrategieën). CONCLUSIE: De omvang van ZVG bij gedetineerden in Vlaanderen is aanzienlijk. De geïdentificeerde risicofactoren vormen belangrijke aanknopingspunten voor preventie en interventie in detentie.},
 author    = {Favril, Louis and Baetens, Imke and Vander Laenen, Freya},
 issn     = {0303-7339},
 journal   = {TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE},
 keywords   = {gedetineerden,gevangenis,zelfverwondend gedrag},
 language   = {dut},
 number    = {12},
 pages    = {808--816},
 title    = {Zelfverwondend gedrag in detentie : prevalentie, risicofactoren en preventie},
 url     = {http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/534/articles/11840},
 volume    = {60},
 year     = {2018},
}