Advanced search
1 file | 2.17 MB Add to list

A memorial in the world : legendary patterns in Late Antique biography

(2018)
Author
Promoter
(UGent) , (UGent) and (UGent)
Organization
Project
Memory of empire: the post-imperial historiography of Lata Antiquity
Abstract
Voorliggende studie identificeert en onderzoekt twee narratieve patronen of ‘sequenties’ inzake koninklijke afstamming die voorkomen in de historische of historiserende literatuur van een aantal West-Euraziastische maatschappijen. Op basis van een contextuele en vergelijkende benadering wordt een algemene theorie voorgesteld voor hun ontstaan en gedrag, als resultaat van formele, lovende en apologetische processen. Centraal in deze studie staan twee middeleeuwse biografische tradities in verband met de late Oudheid: de Kārnāmag over Ardashir I, een middelperzische traditie die, in één of andere vorm, bestond tegen de vroege elfde eeuw, en de vitae, een reeks Griekse hagiografieën over Constantijn I die dateren van de negende tot de dertiende eeuw. Het gaat om gemengde tradities die heterogeen materiaal, waaronder een voorbeeld van elk van beide sequenties, samenbrengen in een langer biografisch narratief. Beide tradities, en vooral de Byzantijnse, bieden een voorbeeld van het opduiken van elk van beide sequenties in een levend historisch discours. Ten slotte laat het voorkomen van dezelfde sequenties, een vergelijkbare structuur en een grofweg vergelijkbare receptie toe om de narratieven die opduiken in de tekst van de Kārnāmag en de vitae te zien als representatief voor hetzelfde soort werk. Dit biedt een nieuwe interpretatie van de erg ondoorzichtige Iraanse traditie.
This study identifies and examines a pair of narrative patterns – sequences - associated with royal origins seen in the historical or historicising literatures of a number of west Eurasian societies. Taking a contextual and comparative approach, it will suggest a general theory for the emergence and behavior of both as products of formal, laudatory, and apologetic processes. Central to this examination are two Medieval biographical traditions addressing Late Antiquity: the Kārnāmag of Ardashir I, a Middle Persian tradition that existed in some form by the early 11th century, and the vitae, a number of Greek hagiographies of Constantine I dating from the 9th to the 13th centuries. These are composite traditions drawing together heterogeneous material, including an instance of each sequence, into a longer biographical narrative. Both traditions, particularly the Byzantine, offer a case study in the action of each sequence in a living historical discourse. Finally, the presence of the same sequences, similar structure, and a broadly similar reception allow the narratives seen in the texts of the Kārnāmag and the vitae to be viewed as representative of the same kind of work and thereby offers a new interpretation of the rather opaque Iranian tradition.
Keywords
Sasanian, Byzantine, Biography, Hagiography, Legend, Narrative, Comparative

Downloads

 • (...).pdf
  • full text
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 2.17 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
O’Farrell, Matthew. A Memorial in the World : Legendary Patterns in Late Antique Biography. Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy, 2018.
APA
O’Farrell, M. (2018). A memorial in the world : legendary patterns in Late Antique biography. Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy, Ghent, Belgium.
Chicago author-date
O’Farrell, Matthew. 2018. “A Memorial in the World : Legendary Patterns in Late Antique Biography.” Ghent, Belgium: Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy.
Chicago author-date (all authors)
O’Farrell, Matthew. 2018. “A Memorial in the World : Legendary Patterns in Late Antique Biography.” Ghent, Belgium: Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy.
Vancouver
1.
O’Farrell M. A memorial in the world : legendary patterns in Late Antique biography. [Ghent, Belgium]: Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy; 2018.
IEEE
[1]
M. O’Farrell, “A memorial in the world : legendary patterns in Late Antique biography,” Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy, Ghent, Belgium, 2018.
@phdthesis{8578292,
 abstract   = {Voorliggende studie identificeert en onderzoekt twee narratieve patronen of ‘sequenties’ inzake koninklijke afstamming die voorkomen in de historische of historiserende literatuur van een aantal West-Euraziastische maatschappijen. Op basis van een contextuele en vergelijkende benadering wordt een algemene theorie voorgesteld voor hun ontstaan en gedrag, als resultaat van formele, lovende en apologetische processen. 
Centraal in deze studie staan twee middeleeuwse biografische tradities in verband met de late Oudheid: de Kārnāmag over Ardashir I, een middelperzische traditie die, in één of andere vorm, bestond tegen de vroege elfde eeuw, en de vitae, een reeks Griekse hagiografieën over Constantijn I die dateren van de negende tot de dertiende eeuw. Het gaat om gemengde tradities die heterogeen materiaal, waaronder een voorbeeld van elk van beide sequenties, samenbrengen in een langer biografisch narratief. Beide tradities, en vooral de Byzantijnse, bieden een voorbeeld van het opduiken van elk van beide sequenties in een levend historisch discours.
Ten slotte laat het voorkomen van dezelfde sequenties, een vergelijkbare structuur en een grofweg vergelijkbare receptie toe om de narratieven die opduiken in de tekst van de Kārnāmag en de vitae te zien als representatief voor hetzelfde soort werk. Dit biedt een nieuwe interpretatie van de erg ondoorzichtige Iraanse traditie.},
 author    = {O'Farrell, Matthew},
 keywords   = {Sasanian,Byzantine,Biography,Hagiography,Legend,Narrative,Comparative},
 language   = {eng},
 pages    = {XIX, 257},
 publisher  = {Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy},
 school    = {Ghent University},
 title    = {A memorial in the world : legendary patterns in Late Antique biography},
 year     = {2018},
}