Advanced search
1 file | 3.70 MB

From Rome to Constantinople : antiquarian echoes of cultural trauma in the sixth century

Raf Praet (UGent)
(2018)
Author
Promoter
Jan Willem Drijvers and (UGent)
Organization
Project
Op zoek naar het heden in het verre verleden: de culturele betekenis van antiquarisme in de late oudheid (4e-7e eeuw n. Chr.) samenwerking met NWO
Abstract
The subject of this dissertation was the assessment of the cultural meaning of antiquarianism in the sixth century AD. Once subjected to a reasoned re-definition, the concept of antiquarianism appeared as a useful tool for the study of the attitude towards the distant past in late antiquity. During the sixth century, antiquarianism was a textual attitude towards the distant past which was marshalled for debating and coming to terms with several uneasy societal changes, such as the transfer of power and prestige from Rome to Constantinople. This transfer was discussed in sixth-century Constantinople by an extended network of educated bureaucrats, which partly transcended the political, social and linguistic barriers of the period. Antiquarianism was part and parcel of the shared repertoire of this network for debating each other and the imperial government implicitly on the role of Rome and Constantinople. The shared antiquarian lore was used by these educated bureaucrats differently in order to take different stands in this contemporary debate. The antiquarian authors tried to replace Rome partially as the framework for historical meaning by focusing on their own home region, by their own administrative department and by a focus on their personal life.
Deze dissertatie handelt over de culturele betekenis van het fenomeen antiquarianisme in de zesde eeuw n.C. Het fenomeen antiquarianisme bleek, mits een beredeneerde herdefinitie, een nuttig instrument voor de analyse van de omgang met het verleden in de late oudheid. In de zesde eeuw n.C. wordt antiquarianisme als een tekstuele houding ten opzichte van het verre verleden actief aangewend om te debatteren over en in het reine te komen met ongemakkelijke maatschappelijke veranderingen, zoals de transfer van macht en prestige van Rome naar Constantinopel. Deze transfer was in zesde-eeuws Constantinopel het onderwerp van een debat waaraan een omvangrijk netwerk van geschoolde bureaucraten deelnam. Dit netwerk oversteeg deels de politieke, sociale en linguïstische barrières van de periode. Antiquarianisme behoorde tot het gedeelde instrumentarium van dit netwerk om impliciet met elkaar en met de keizerlijke overheid in debat te gaan over de rol van Rome en Constantinopel. Het gemeenschappelijke antiquarisch materiaal werd door zesde-eeuwse auteurs teven gebruikt om verschillende standpunten in te nemen in dit debat. De antiquarische auteurs trachtten Rome als zingevend kader voor historiografie deels te vervangen door de eigen thuisregio, het eigen administratief departement, en de persoonlijke levenssfeer.
Keywords
antiquarianism, Momigliano, cultural trauma, J.C. Alexander, D. LaCapra, Rome and Constantinople, Cassiodorus, Malalas, John Lydus, Justinian, Priscian of Caesarea, Tribonian, pignora imperii, Romulus and Remus, bureaucracy in late antiquity, localism in late antiquity, gynaecology in late antiquity

Downloads

 • 180423 Thesis Raf Praet.pdf
  • full text
  • |
  • open access
  • |
  • PDF
  • |
  • 3.70 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Praet, Raf. 2018. “From Rome to Constantinople : Antiquarian Echoes of Cultural Trauma in the Sixth Century ” Groningen.
APA
Praet, R. (2018). From Rome to Constantinople : antiquarian echoes of cultural trauma in the sixth century . Groningen.
Vancouver
1.
Praet R. From Rome to Constantinople : antiquarian echoes of cultural trauma in the sixth century . [Groningen]; 2018.
MLA
Praet, Raf. “From Rome to Constantinople : Antiquarian Echoes of Cultural Trauma in the Sixth Century .” 2018 : n. pag. Print.
@phdthesis{8566986,
 abstract   = {The subject of this dissertation was the assessment of the cultural meaning of antiquarianism in the sixth century AD. Once subjected to a reasoned re-definition, the concept of antiquarianism appeared as a useful tool for the study of the attitude towards the distant past in late antiquity. During the sixth century, antiquarianism was a textual attitude towards the distant past which was marshalled for debating and coming to terms with several uneasy societal changes, such as the transfer of power and prestige from Rome to Constantinople. This transfer was discussed in sixth-century Constantinople by an extended network of educated bureaucrats, which partly transcended the political, social and linguistic barriers of the period. Antiquarianism was part and parcel of the shared repertoire of this network for debating each other and the imperial government implicitly on the role of Rome and Constantinople. The shared antiquarian lore was used by these educated bureaucrats differently in order to take different stands in this contemporary debate. The antiquarian authors tried to replace Rome partially as the framework for historical meaning by focusing on their own home region, by their own administrative department and by a focus on their personal life. },
 author    = {Praet, Raf},
 isbn     = {978-94-034-0654-1},
 keywords   = {antiquarianism,Momigliano,cultural trauma,J.C. Alexander,D. LaCapra,Rome and Constantinople,Cassiodorus,Malalas,John Lydus,Justinian,Priscian of Caesarea,Tribonian,pignora imperii,Romulus and Remus,bureaucracy in late antiquity,localism in late antiquity,gynaecology in late antiquity},
 language   = {eng},
 school    = {Ghent University},
 title    = {From Rome to Constantinople : antiquarian echoes of cultural trauma in the sixth century },
 year     = {2018},
}