Advanced search
1 file | 15.70 KB

Webarchieven als bronnen voor onderzoekers

(2018)
Author
Organization
Abstract
Het web valt niet meer weg te denken uit het leven van alledag, maar wat betekent het web voor erfgoedinstellingen? In België bestaat het .be web domein sinds 1988, hoewel de eerste .be adressen pas in 1993 werden geregistreerd. In januari 2018 daarentegen waren er 1.591.622 geregistreerde .be adressen. Eind de jaren 1990 zagen de eerste webarchiveringsinitiatieven in het buitenland al het licht. Het Belgische web wordt echter tot op de dag van vandaag niet systematisch gearchiveerd, wat zeer problematisch is gezien het vluchtige karakter van informatie op het web. Er wordt geschat dat een website gemiddeld binnen de 100 dagen wordt aangepast of verdwijnt van het net, wat in de praktijk betekent dat enorm veel informatie verloren gaat. Het PROMISE project verzoekt een antwoord te formuleren door een duurzame strategie voor de preservatie van het Belgische web uit te werken. Het BRAIN project gefinancierd door BELSPO is het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksarchief van België in samenwerking met de Universiteit Gent (Research Group for Media and ICT and Ghent Centre for Digital Humanities), de Universiteit van Namen (Research Centre on Information, Law & Society) en de Hogeschool Bruxelles-Brabant (Unité de Recherche et de Formation en Sciences de l’Information et de la Documentation). Het is primordiaal om potentiële gebruikers van een webarchief te betrekken bij het opstarten van een dergelijk initiatief. Vanuit een gebruikersperspectief zijn er drie belangrijke uitdagingen. Ten eerste is het voor erfgoedinstellingen onmogelijk om alles te bewaren, er zullen keuzes moeten gemaakt worden die een impact hebben op het object aangezien een perfecte en complete archivering onmogelijk is. Ten tweede wordt het gearchiveerde object beïnvloed door het eigenlijke archiveringsproces. Het is onmogelijk om alle attributen en functionaliteiten van digitaal materiaal te preserveren, maar er is weinig geweten over wat acceptabel is wat het verlies van functionaliteiten betreft om aan onderzoek te kunnen doen. Leuven, 25.05.2018 23 Daarnaast is ook de context waarbinnen web archivering gebeurt belangrijk voor onderzoekers. Onderzoekers moeten zich verschillende vragen stellen wanneer ze werken met webarchieven zoals: waarom werd deze inhoud gearchiveerd, door wie en in opdracht van wie? De sessie rond webarchivering is erop gericht om potentiële gebruikers in aanraking te laten komen met de uitdagingen van webarchivering. Tijdens het eerste deel van de sessie (ongeveer 30 à 40 minuten) wordt een presentatie voorzien over het brede kader van webarchivering. Het belang van webarchivering door erfgoedinstellingen zal worden besproken alsook het wettelijk en technisch kader waarbinnen webarchivering zich afspeelt. Vervolgens komt het PROMISE project aan bod met een bespreking van onder andere de gebruikte methodologie en tussentijdse resultaten. Tot slot zal een introductie worden gegeven tot de methodologische reflectie over het gebruik van een webarchief als bron voor onderzoek die als inleiding dient voor het tweede deel van de sessie. Gedurende het tweede deel van de sessie (50 à 60 minuten) wordt een interactieve workshop georganiseerd rond twee centrale thema’s: selectie en toegang in de context van web archieven. Voor beide aspecten zal de discussie gemodereerd worden op basis van een aantal specifieke vragen die worden voorgelegd aan de deelnemers aan de sessie. Is er vanuit bepaalde vakgebieden interesse om deel te nemen aan het selecteren van websites die in het webarchief zouden worden opgenomen en indien wel, op welke manier kan deze samenwerking het best worden vormgegeven? Welke (soort) bronnen wensen historici te kunnen raadplegen in web archieven? Welke onderzoeksvragen zouden webarchieven onderzoekers kunnen helpen beantwoorden? Mogelijke vragen rond toegang zijn: Welke zoekfunctionaliteiten zijn volgens gebruikers noodzakelijk / gewenst / niet noodzakelijk? Over welke documentatie (metadata, beschrijving van de context, statistieken, …) wensen gebruikers te beschikken? Deze workshop zou leiden tot een discussie rond de mogelijkheid van het organiseren van structureel overleg met historici (en experten binnen andere vakgebieden) wat selectiecriteria voor, toegang tot en (her)gebruik van web archieven betreft.
Keywords
archving, webarchving, promise

Downloads

 • Webarchieven als bronnen voor onderzoekers.docx
  • full text
  • |
  • open access
  • |
  • Word
  • |
  • 15.70 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Vlassenroot, Eveline, Peter Mechant, Friedel Geeraert, Rolande Depoortere, and Sébastien Soyez. 2018. “Webarchieven Als Bronnen Voor Onderzoekers.” In .
APA
Vlassenroot, E., Mechant, P., Geeraert, F., Depoortere, R., & Soyez, S. (2018). Webarchieven als bronnen voor onderzoekers. Presented at the Dag van de Nieuwste Geschiedenis.
Vancouver
1.
Vlassenroot E, Mechant P, Geeraert F, Depoortere R, Soyez S. Webarchieven als bronnen voor onderzoekers. 2018.
MLA
Vlassenroot, Eveline, Peter Mechant, Friedel Geeraert, et al. “Webarchieven Als Bronnen Voor Onderzoekers.” 2018. Print.
@inproceedings{8563098,
 abstract   = {Het web valt niet meer weg te denken uit het leven van alledag, maar wat betekent het web voor erfgoedinstellingen? In Belgi{\"e} bestaat het .be web domein sinds 1988, hoewel de eerste .be adressen pas in 1993 werden geregistreerd. In januari 2018 daarentegen waren er 1.591.622 geregistreerde .be adressen. Eind de jaren 1990 zagen de eerste webarchiveringsinitiatieven in het buitenland al het licht. Het Belgische web wordt echter tot op de dag van vandaag niet systematisch gearchiveerd, wat zeer problematisch is gezien het vluchtige karakter van informatie op het web. Er wordt geschat dat een website gemiddeld binnen de 100 dagen wordt aangepast of verdwijnt van het net, wat in de praktijk betekent dat enorm veel informatie verloren gaat. Het PROMISE project verzoekt een antwoord te formuleren door een duurzame strategie voor de preservatie van het Belgische web uit te werken. Het BRAIN project gefinancierd door BELSPO is het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksarchief van Belgi{\"e} in samenwerking met de Universiteit Gent (Research Group for Media and ICT and Ghent Centre for Digital Humanities), de Universiteit van Namen (Research Centre on Information, Law \& Society) en de Hogeschool Bruxelles-Brabant (Unit{\'e} de Recherche et de Formation en Sciences de l{\textquoteright}Information et de la Documentation). Het is primordiaal om potenti{\"e}le gebruikers van een webarchief te betrekken bij het opstarten van een dergelijk initiatief. Vanuit een gebruikersperspectief zijn er drie belangrijke uitdagingen. Ten eerste is het voor erfgoedinstellingen onmogelijk om alles te bewaren, er zullen keuzes moeten gemaakt worden die een impact hebben op het object aangezien een perfecte en complete archivering onmogelijk is. Ten tweede wordt het gearchiveerde object be{\"i}nvloed door het eigenlijke archiveringsproces. Het is onmogelijk om alle attributen en functionaliteiten van digitaal materiaal te preserveren, maar er is weinig geweten over wat acceptabel is wat het verlies van functionaliteiten betreft om aan onderzoek te kunnen doen. Leuven, 25.05.2018 23 Daarnaast is ook de context waarbinnen web archivering gebeurt belangrijk voor onderzoekers. Onderzoekers moeten zich verschillende vragen stellen wanneer ze werken met webarchieven zoals: waarom werd deze inhoud gearchiveerd, door wie en in opdracht van wie? De sessie rond webarchivering is erop gericht om potenti{\"e}le gebruikers in aanraking te laten komen met de uitdagingen van webarchivering. Tijdens het eerste deel van de sessie (ongeveer 30 {\`a} 40 minuten) wordt een presentatie voorzien over het brede kader van webarchivering. Het belang van webarchivering door erfgoedinstellingen zal worden besproken alsook het wettelijk en technisch kader waarbinnen webarchivering zich afspeelt. Vervolgens komt het PROMISE project aan bod met een bespreking van onder andere de gebruikte methodologie en tussentijdse resultaten. Tot slot zal een introductie worden gegeven tot de methodologische reflectie over het gebruik van een webarchief als bron voor onderzoek die als inleiding dient voor het tweede deel van de sessie. Gedurende het tweede deel van de sessie (50 {\`a} 60 minuten) wordt een interactieve workshop georganiseerd rond twee centrale thema{\textquoteright}s: selectie en toegang in de context van web archieven. Voor beide aspecten zal de discussie gemodereerd worden op basis van een aantal specifieke vragen die worden voorgelegd aan de deelnemers aan de sessie. Is er vanuit bepaalde vakgebieden interesse om deel te nemen aan het selecteren van websites die in het webarchief zouden worden opgenomen en indien wel, op welke manier kan deze samenwerking het best worden vormgegeven? Welke (soort) bronnen wensen historici te kunnen raadplegen in web archieven? Welke onderzoeksvragen zouden webarchieven onderzoekers kunnen helpen beantwoorden? Mogelijke vragen rond toegang zijn: Welke zoekfunctionaliteiten zijn volgens gebruikers noodzakelijk / gewenst / niet noodzakelijk? Over welke documentatie (metadata, beschrijving van de context, statistieken, {\textellipsis}) wensen gebruikers te beschikken? Deze workshop zou leiden tot een discussie rond de mogelijkheid van het organiseren van structureel overleg met historici (en experten binnen andere vakgebieden) wat selectiecriteria voor, toegang tot en (her)gebruik van web archieven betreft.},
 author    = {Vlassenroot, Eveline and Mechant, Peter and Geeraert, Friedel and Depoortere, Rolande and Soyez, S{\'e}bastien},
 language   = {dut},
 location   = {Leuven},
 title    = {Webarchieven als bronnen voor onderzoekers},
 year     = {2018},
}