Advanced search
1 file | 1.26 MB

Bir Yol Hikayesi : Kamusal Alan Planlamasında Kentsel Tasarım ve Yerel Yönetimin Amaç ve Araçlarını Tartışmak

Author
Organization

Downloads

 • 39 upad2014 duygucihanger.pdf
  • full text
  • |
  • open access
  • |
  • PDF
  • |
  • 1.26 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Cihanger, Duygu. 2014. “Bir Yol Hikayesi : Kamusal Alan Planlamasında Kentsel Tasarım Ve Yerel Yönetimin Amaç Ve Araçlarını Tartışmak.” In Kentsel Dönüşüm : Ekonomik, Sosyal Ve Fiziksel Yönü: UPAD 2014 : 1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi Bildiriler Kitabı.
APA
Cihanger, D. (2014). Bir Yol Hikayesi : Kamusal Alan Planlamasında Kentsel Tasarım ve Yerel Yönetimin Amaç ve Araçlarını Tartışmak. Kentsel dönüşüm : ekonomik, sosyal ve fiziksel yönü: UPAD 2014 : 1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi bildiriler kitabı. Presented at the 1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi (1st International Urban Planning-Architecture-Design Conference).
Vancouver
1.
Cihanger D. Bir Yol Hikayesi : Kamusal Alan Planlamasında Kentsel Tasarım ve Yerel Yönetimin Amaç ve Araçlarını Tartışmak. Kentsel dönüşüm : ekonomik, sosyal ve fiziksel yönü: UPAD 2014 : 1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi bildiriler kitabı. 2014.
MLA
Cihanger, Duygu. “Bir Yol Hikayesi : Kamusal Alan Planlamasında Kentsel Tasarım Ve Yerel Yönetimin Amaç Ve Araçlarını Tartışmak.” Kentsel Dönüşüm : Ekonomik, Sosyal Ve Fiziksel Yönü: UPAD 2014 : 1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi Bildiriler Kitabı. 2014. Print.
@inproceedings{8562660,
 author    = {Cihanger Medeiros Ribeiro, Duygu},
 booktitle  = {Kentsel d{\"o}n{\"u}\c{s}{\"u}m : ekonomik, sosyal ve fiziksel y{\"o}n{\"u}: UPAD 2014 : 1. Uluslararas{\i} Kentsel Planlama-Mimarl{\i}k-Tasar{\i}m Kongresi bildiriler kitab{\i}},
 isbn     = {9786054158331},
 language   = {tur},
 location   = {Kocaeli },
 title    = {Bir Yol Hikayesi : Kamusal Alan Planlamas{\i}nda Kentsel Tasar{\i}m ve Yerel Y{\"o}netimin Ama\c{c} ve Ara\c{c}lar{\i}n{\i} Tart{\i}\c{s}mak},
 year     = {2014},
}