Advanced search
2 files | 189.82 KB

Adapt for life : rapport van de denktank klimaatadaptatie Vlaanderen

(2017)
Editor
Luuk Boelens, (UGent) and (UGent)
Organization
Abstract
Dit rapport bevat het verslag van drie jaar brainstorming, gesprekken, discussies en korte verkenningen van de Denktank Klimaat Adaptatie Vlaanderen (DKA-V). Dit is een unieke denktank van enkele vertegenwoordigers van de Vlaamse overheden, bedrijven, belangengroeperingen en onderzoekers, die in zes vergaderingen verspreid over drie jaar van gedachten hebben gewisseld over een belangwekkend thema: hoe zou de ruimtelijke en sociaal- economische inrichting van Vlaanderen aangepast kunnen worden aan de verwachte klimaatverandering? Daarbij gaat het niet zozeer om het aanpassen aan een gemiddelde temperatuurverhoging van enkele graden Celsius, maar om het aanpassen aan steeds vaker voorkomende en steeds extremere weersomstandigheden, zoals hevige regen- en/of hagelbuien, valwinden, stormen en orkanen, afgewisseld met steeds langere periodes van droogte of zelfs kou. Dit heeft vooral grote gevolgen in de vorm van steeds vaker terugkerende wateroverlast, periodiek water tekort, het stedelijk hitte-eiland effect, de Vlaamse biodiversiteit en onze algemene veiligheid. Vooral wateroverlast veroorzaakt steeds grotere economische schade, terwijl het stedelijk hitte-eiland effect grote gevolgen heeft voor de gezondheid en zelfs op de mortaliteit en morbiditeit van de Vlaamse gemeenschap. Maar ook de andere effecten hebben grote gevolgen voor ons welzijn, het landschap en mogelijk op bereikbaarheid, productiviteit en het niveau van criminaliteit en/of migratie. Daartoe bevat dit rapport naast enkele algemene analyses en overwegingen, ook concrete cases en voorstellen voor verdere uitvoering. Deze zijn gebieds- en contextgericht en zullen verder in overleg met de betrokken stake- en shareholders uitgevoerd moeten worden. Daartoe heeft de Denktank ook enkele eerste indicaties gegeven van mogelijke terugverdieneffecten (door het voorkomen van schade of het gebruiken van nieuwe opportuniteiten die zich aandienen), alsmede van de mogelijke belemmeringen die daartoe weggenomen dienen te worden. Dat wordt afgewisseld met enkele fictieve brieven vanuit de toekomst. Het rapport besluit met een drietal mogelijke koersen voor een aangepast overheidsbeleid voor deze complexe uitdaging, die uitstijgt boven het traditioneel plannen maken, richtlijnen opstellen of het subsidiëren van zogeheten 'goede werken'. Daarmee beveelt de Denktank dit rapport van harte in uw aandacht aan.
Keywords
klimaatadaptatie

Downloads

 • 4196 001.pdf
  • colophon/title page
  • |
  • open access
  • |
  • PDF
  • |
  • 117.92 KB
 • (...).pdf
  • table of contents
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 71.90 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Boelens, Luuk, Georges Allaert, and Chloé Walot, eds. 2017. “Adapt for Life : Rapport Van De Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen”. Groningen: In Planning.
APA
Boelens, Luuk, Allaert, G., & Walot, C. (Eds.). (2017). Adapt for life : rapport van de denktank klimaatadaptatie Vlaanderen. Groningen: In Planning.
Vancouver
1.
Boelens L, Allaert G, Walot C, editors. Adapt for life : rapport van de denktank klimaatadaptatie Vlaanderen. Groningen: In Planning; 2017.
MLA
Boelens, Luuk, Georges Allaert, and Chloé Walot, eds. “Adapt for Life : Rapport Van De Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen.” 2017 : n. pag. Print.
@book{8542668,
 abstract   = {Dit rapport bevat het verslag van drie jaar brainstorming, gesprekken, discussies en korte verkenningen van de Denktank Klimaat Adaptatie Vlaanderen (DKA-V). Dit is een unieke denktank van enkele vertegenwoordigers van de Vlaamse overheden, bedrijven, belangengroeperingen en onderzoekers, die in zes vergaderingen verspreid over drie jaar van gedachten hebben gewisseld over een belangwekkend thema: hoe zou de ruimtelijke en sociaal- economische inrichting van Vlaanderen aangepast kunnen worden aan de verwachte klimaatverandering?

Daarbij gaat het niet zozeer om het aanpassen aan een gemiddelde temperatuurverhoging van enkele graden Celsius, maar om het aanpassen aan steeds vaker voorkomende en steeds extremere weersomstandigheden, zoals hevige regen- en/of hagelbuien, valwinden, stormen en orkanen, afgewisseld met steeds langere periodes van droogte of zelfs kou. Dit heeft vooral grote gevolgen in de vorm van steeds vaker terugkerende wateroverlast, periodiek water tekort, het stedelijk hitte-eiland effect, de Vlaamse biodiversiteit en onze algemene veiligheid.

Vooral wateroverlast veroorzaakt steeds grotere economische schade, terwijl het stedelijk hitte-eiland effect grote gevolgen heeft voor de gezondheid en zelfs op de mortaliteit en morbiditeit van de Vlaamse gemeenschap. Maar ook de andere effecten hebben grote gevolgen voor ons welzijn, het landschap en mogelijk op bereikbaarheid, productiviteit en het niveau van criminaliteit en/of migratie.

Daartoe bevat dit rapport naast enkele algemene analyses en overwegingen, ook concrete cases en voorstellen voor verdere uitvoering. Deze zijn gebieds- en contextgericht en zullen verder in overleg met de betrokken stake- en shareholders uitgevoerd moeten worden.

Daartoe heeft de Denktank ook enkele eerste indicaties gegeven van mogelijke terugverdieneffecten (door het voorkomen van schade of het gebruiken van nieuwe opportuniteiten die zich aandienen), alsmede van de mogelijke belemmeringen die daartoe weggenomen dienen te worden. Dat wordt afgewisseld met enkele fictieve brieven vanuit de toekomst.

Het rapport besluit met een drietal mogelijke koersen voor een aangepast overheidsbeleid voor deze complexe uitdaging, die uitstijgt boven het traditioneel plannen maken, richtlijnen opstellen of het subsidi{\"e}ren van zogeheten 'goede werken'.

Daarmee beveelt de Denktank dit rapport van harte in uw aandacht aan.

},
 editor    = {Boelens, Luuk and Allaert, Georges and Walot, Chlo{\'e}},
 isbn     = {97894913737878},
 keyword   = {klimaatadaptatie},
 language   = {dut},
 pages    = {180},
 publisher  = {In Planning},
 title    = {Adapt for life : rapport van de denktank klimaatadaptatie Vlaanderen},
 url     = {http://www.inplanning.eu/categories/1/articles/202?menu\_id=27\&section\_title\_for\_article=New+Books},
 year     = {2017},
}