Advanced search
1 file | 562.45 KB

Vennootschapsvormen voor starters : gewikt en gewogen door accountants

Author
Organization
Abstract
Dit artikel gaat over de voor- en nadelen van de 9 meest populaire vennootschapsvormen voor een starter, die een vennootschap wil oprichten. Het bouwt verder op het artikel uit het vorig nummer (Ghesquière et al., 2017), waarin een vijftiental hypothesen werden geformuleerd rond de voor- en nadelen van deze 9 meest populaire vennootschapsvormen, vanuit het standpunt van een starter. Omdat vele starters te rade gaan bij een accountant bij de start van hun onderneming, werd een vragenlijst uitgestuurd en ingevuld door 216 accountants en belastingconsulenten. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat de BVBA enorm geapprecieerd wordt omwille van de beperkte aansprakelijkheid en de relatief geringe kapitaalinbreng (zeker ten opzichte van de NV). Daarentegen wordt de eenvoudige overdraagbaarheid van aandelen aanzien als het belangrijkste voordeel van de NV. De Comm. VA wordt aanzien als zeer geschikt voor successieplanning, terwijl de vlotte in- en uittreding van de vennoten bij de CVOA hoog scoort. Het voordeel van de niet-publicatieverplichting van de cijfers onder de Comm. V geldt vooral voor starters van een management vennootschap. Qua nadelen scoren de onbeperkte aansprakelijkheid hoog voor de V.O.F., de Comm. V en de CVOA. De zogenaamde moeilijkere kredietverlening door banken aan een V.O.F of CVOA werd door de respondenten genuanceerd, omdat uiteraard niet enkel naar het kapitaal van de vennootschap wordt gekeken. Bij deze vennootschappen met een beperkte aansprakelijkheid moeten immers vaak één (of meerdere) vennoten borg staan met het privé-vermogen vooraleer een krediet verkregen wordt. Tenslotte worden alle resultaten geanalyseerd in het licht van de plannen van minister Geens om het aantal vennootschapsvormen te reduceren.
In this study, we investigate the advantages and disadvantages of 9 types of corporations, as defined in the Belgian Company Law. These types are investigated from the point of view of a start-up. This article is the second in row and empirically test hypotheses that were developed in the first study (Ghesquière et al., 2017), published in the previous number of Accountancy en Bedrijfskunde. The results of the survey administered by 216 accountants in Belgium, indicate that the BVBA is highly appreciated because of its limited liability and its relative low initial required capital (especially in comparison with the NV). Contrary, the ease of transfer of shares of one shareholder to another is considered as an interesting advantage of the NV. The Comm. VA is considered by the respondents as convenient for succession planning, while the easy in and out of new shareholders is appreciated in the CVOA. The non-mandatory publication of the annual accounts in a Comm. V is considered as an advantage, in particular for the so-called “management company”, i.e. a type of corporation typically used by managers or directors, who perform management tasks within one (or more) companies. The unlimited liability of the V.O.F., the Comm. V and the CVOA is highly cited as the most important disadvantage. The difficulty to get additional loans from the bank for a V.O.F. and CVOA is considered correct, but should not be exaggerated since the bank is not only looking at the capital of the company, but also at the financial situation of the main shareholders. Even for companies with a limited liability, banks are frequently asking for additional securities to the main shareholder. Finally, the results are discussed, knowing that there are plans of Minister Geens to reduce the number of types of corporations, in order to get more harmonization within Europe.
Keywords
Vennootschappen, starters, BVBA, NV, vragenlijst

Downloads

 • (...).pdf
  • full text
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 562.45 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Everaert, Patricia, and Maxim Ghesquière. 2017. “Vennootschapsvormen Voor Starters : Gewikt En Gewogen Door Accountants.” Accountancy & Bedrijfskunde (3): 3–18.
APA
Everaert, P., & Ghesquière, M. (2017). Vennootschapsvormen voor starters : gewikt en gewogen door accountants. ACCOUNTANCY & BEDRIJFSKUNDE, (3), 3–18.
Vancouver
1.
Everaert P, Ghesquière M. Vennootschapsvormen voor starters : gewikt en gewogen door accountants. ACCOUNTANCY & BEDRIJFSKUNDE. Brugge: Die Keure; 2017;(3):3–18.
MLA
Everaert, Patricia, and Maxim Ghesquière. “Vennootschapsvormen Voor Starters : Gewikt En Gewogen Door Accountants.” ACCOUNTANCY & BEDRIJFSKUNDE 3 (2017): 3–18. Print.
@article{8537131,
 abstract   = {Dit artikel gaat over de voor- en nadelen van de 9 meest populaire vennootschapsvormen voor een starter, die een vennootschap wil oprichten. Het bouwt verder op het artikel uit het vorig nummer (Ghesqui{\`e}re et al., 2017), waarin een vijftiental hypothesen werden geformuleerd rond de voor- en nadelen van deze 9 meest populaire vennootschapsvormen, vanuit het standpunt van een starter. Omdat vele starters te rade gaan bij een accountant bij de start van hun onderneming, werd een vragenlijst uitgestuurd en ingevuld door 216 accountants en belastingconsulenten. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat de BVBA enorm geapprecieerd wordt omwille van de beperkte aansprakelijkheid en de relatief geringe kapitaalinbreng (zeker ten opzichte van de NV). Daarentegen wordt de eenvoudige overdraagbaarheid van aandelen aanzien als het belangrijkste voordeel van de NV. De Comm. VA wordt aanzien als zeer geschikt voor successieplanning, terwijl de vlotte in- en uittreding van de vennoten bij de CVOA hoog scoort. Het voordeel van de niet-publicatieverplichting van de cijfers onder de Comm. V geldt vooral voor starters van een management vennootschap. Qua nadelen scoren de onbeperkte aansprakelijkheid hoog voor de V.O.F., de Comm. V en de CVOA. De zogenaamde moeilijkere kredietverlening door banken aan een V.O.F of CVOA werd door de respondenten genuanceerd, omdat uiteraard niet enkel naar het kapitaal van de vennootschap wordt gekeken. Bij deze vennootschappen met een beperkte aansprakelijkheid moeten immers vaak {\'e}{\'e}n (of meerdere) vennoten borg staan met het priv{\'e}-vermogen vooraleer een krediet verkregen wordt. Tenslotte worden alle resultaten geanalyseerd in het licht van de plannen van minister Geens om het aantal vennootschapsvormen te reduceren.},
 author    = {Everaert, Patricia and Ghesqui{\`e}re, Maxim},
 issn     = {0770-7142},
 journal   = {ACCOUNTANCY \& BEDRIJFSKUNDE},
 language   = {dut},
 number    = {3},
 pages    = {3--18},
 publisher  = {Die Keure},
 title    = {Vennootschapsvormen voor starters : gewikt en gewogen door accountants},
 url     = {http://tijdschriftaccountancyenbedrijfskunde.be/home\#/},
 year     = {2017},
}