Advanced search
1 file | 23.27 MB Add to list

Europese vliegtuigpassagiersrechten bij vertraagde en geannuleerde vluchten : een onderzoek naar de invloed van de Europese wetgever en het Europese Hof van Justitie

(2017)
Author
Promoter
(UGent)
Organization
Abstract
Dit proefschrift onderzocht de invloed van de Europese wetgever en het Europese Hof van Justitie op Europese vliegtuigpassagiersrechten bij vertraagde en geannuleerde vluchten. Na een inleidend deel [1] werd van start gegaan met een bronnenonderzoek (deel [2]). Dit bronnenonderzoek leidde niet alleen tot de relevante bronnen (de Verordening Vliegtuigpassagiersrechten en het Verdrag van Montreal), maar bracht tevens het exclusiviteitsconflict tussen beide bronnen aan het licht. Hoe het Hof van Justitie met dit conflict omging, wat de mogelijke alternatieven zijn en welke stappen de Europese wetgever zou kunnen ondernemen, werd behandeld in deel [3]. Deel [4] ging na hoe het begrip “vlucht” geïnterpreteerd werd door het Hof, zal worden geïnterpreteerd door de Europese wetgever en hoe het juridisch-technisch zou moeten geïnterpreteerd worden door alle betrokkenen. Het volgende deel [5] plaatste twee vragen centraal: “Wanneer is een vlucht ‘vertraagd’ of ‘geannuleerd’?” en “Wat is het verschil in passagiersbescherming naargelang de vlucht vertraagd of geannuleerd is?”. De criteria die het Hof van Justitie daarbij aanwendt, de wijze waarop zij passagiersrechten bij vertraging heeft uitgebreid, wat daarbij de tekortkomingen zijn en in hoeverre de Europese wetgever deze zaken wenst terug te draaien, komen in deel [5] aan bod. Deel [6] bestudeert de massa Europese rechtspraak inzake “buitengewone omstandigheden”. Deze rechtvaardigingsgrond maakt het mogelijk voor luchtvaartmaatschappijen om zich te ontslaan van (een van) haar verplichtingen. Het ontstane kluwen aan voorwaarden, criteria en bijkomende vragen werd gefaseerd uit de doeken gedaan en in een alomvattend schema gegoten. Het sluitstuk van dit proefschrift, deel [7], wou achterhalen hoe de Verordening Vliegtuigpassagiersrechten in de praktijk wordt nageleefd en gehandhaafd. Na het relevant cijfermateriaal in beeld te hebben gebracht, werd bekeken hoe de Europese wetgever de handhaving heeft geregeld en hoe hij de naleving in de toekomst wenst te verbeteren. Tot slot bevat deel [8] de conclusies en deel [9] de bijlagen.
This thesis analysed the influence of the European legislator and the European Court of Justice on European air passenger rights (in cases of delayed and cancelled flights). After an introductory section (part 1), the thesis lifted off in part 2 by documenting its sources (the Air Passenger Rights Regulation and the Montreal Convention). Part 2 also revealed the conflict of exclusivity between these two legal instruments. How the European Court of Justice coped with this conflict, what the alternatives were and are, and what steps can be taken by the European legislator, were discussed in part 3. Part 4 explored how the concept of “flight” was interpreted by the European Court of Justice, how it will be interpreted by the European legislator and how it should be legally-technically interpreted by all actors concerned. Part 5 focused on two questions: “When is a flight ‘delayed’ or ‘cancelled’?” and “What are the differences in passenger protection due to the qualifications ‘delayed’ or ‘cancelled’?” It explored which criteria were applied by the European Court of Justice, how the Court extended passenger rights in cases of delayed flights, what the shortcomings are and in what way the European legislator wants to reverse the Court’s extensions. Part 6 studied the mass-produced European jurisprudence on “extraordinary circumstances”. This justification ground makes it possible for airlines to relieve themselves of (one of) their obligations. The resulting tangle of conditions, criteria and additional questions that were created by the Court were explained and clarified, and structured into a comprehensive scheme. Part 7 considered how the Air Passenger Rights Regulation was complied with and enforced in practice. After highlighting some data on compliance, part 7 examined how the European legislator regulated enforcement and how he wants to enhance compliance in the future. The journey drew to a close in part 8, which set out the conclusions, and ended in part 9 with the appendices.
Keywords
Europese vliegtuigpassagiersrechten, European air passenger rights

Downloads

 • PhD Renzo NIEUWDEC17.pdf
  • full text
  • |
  • open access
  • |
  • PDF
  • |
  • 23.27 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
van der Bruggen, Renzo. Europese Vliegtuigpassagiersrechten Bij Vertraagde En Geannuleerde Vluchten : Een Onderzoek Naar de Invloed van de Europese Wetgever En Het Europese Hof van Justitie. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid, 2017.
APA
van der Bruggen, R. (2017). Europese vliegtuigpassagiersrechten bij vertraagde en geannuleerde vluchten : een onderzoek naar de invloed van de Europese wetgever en het Europese Hof van Justitie. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid, Gent.
Chicago author-date
Bruggen, Renzo van der. 2017. “Europese Vliegtuigpassagiersrechten Bij Vertraagde En Geannuleerde Vluchten : Een Onderzoek Naar de Invloed van de Europese Wetgever En Het Europese Hof van Justitie.” Gent: Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Chicago author-date (all authors)
van der Bruggen, Renzo. 2017. “Europese Vliegtuigpassagiersrechten Bij Vertraagde En Geannuleerde Vluchten : Een Onderzoek Naar de Invloed van de Europese Wetgever En Het Europese Hof van Justitie.” Gent: Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Vancouver
1.
van der Bruggen R. Europese vliegtuigpassagiersrechten bij vertraagde en geannuleerde vluchten : een onderzoek naar de invloed van de Europese wetgever en het Europese Hof van Justitie. [Gent]: Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid; 2017.
IEEE
[1]
R. van der Bruggen, “Europese vliegtuigpassagiersrechten bij vertraagde en geannuleerde vluchten : een onderzoek naar de invloed van de Europese wetgever en het Europese Hof van Justitie,” Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid, Gent, 2017.
@phdthesis{8532797,
 abstract   = {{Dit proefschrift onderzocht de invloed van de Europese wetgever en het Europese Hof van Justitie op Europese vliegtuigpassagiersrechten bij vertraagde en geannuleerde vluchten. Na een inleidend deel [1] werd van start gegaan met een bronnenonderzoek (deel [2]). Dit bronnenonderzoek leidde niet alleen tot de relevante bronnen (de Verordening Vliegtuigpassagiersrechten en het Verdrag van Montreal), maar bracht tevens het exclusiviteitsconflict tussen beide bronnen aan het licht. Hoe het Hof van Justitie met dit conflict omging, wat de mogelijke alternatieven zijn en welke stappen de Europese wetgever zou kunnen ondernemen, werd behandeld in deel [3]. Deel [4] ging na hoe het begrip “vlucht” geïnterpreteerd werd door het Hof, zal worden geïnterpreteerd door de Europese wetgever en hoe het juridisch-technisch zou moeten geïnterpreteerd worden door alle betrokkenen. Het volgende deel [5] plaatste twee vragen centraal: “Wanneer is een vlucht ‘vertraagd’ of ‘geannuleerd’?” en “Wat is het verschil in passagiersbescherming naargelang de vlucht vertraagd of geannuleerd is?”. De criteria die het Hof van Justitie daarbij aanwendt, de wijze waarop zij passagiersrechten bij vertraging heeft uitgebreid, wat daarbij de tekortkomingen zijn en in hoeverre de Europese wetgever deze zaken wenst terug te draaien, komen in deel [5] aan bod. Deel [6] bestudeert de massa Europese rechtspraak inzake “buitengewone omstandigheden”. Deze rechtvaardigingsgrond maakt het mogelijk voor luchtvaartmaatschappijen om zich te ontslaan van (een van) haar verplichtingen. Het ontstane kluwen aan voorwaarden, criteria en bijkomende vragen werd gefaseerd uit de doeken gedaan en in een alomvattend schema gegoten. Het sluitstuk van dit proefschrift, deel [7], wou achterhalen hoe de Verordening Vliegtuigpassagiersrechten in de praktijk wordt nageleefd en gehandhaafd. Na het relevant cijfermateriaal in beeld te hebben gebracht, werd bekeken hoe de Europese wetgever de handhaving heeft geregeld en hoe hij de naleving in de toekomst wenst te verbeteren. Tot slot bevat deel [8] de conclusies en deel [9] de bijlagen.}},
 author    = {{van der Bruggen, Renzo}},
 keywords   = {{Europese vliegtuigpassagiersrechten,European air passenger rights}},
 language   = {{dut,eng}},
 pages    = {{XIII, 450}},
 publisher  = {{Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid}},
 school    = {{Ghent University}},
 title    = {{Europese vliegtuigpassagiersrechten bij vertraagde en geannuleerde vluchten : een onderzoek naar de invloed van de Europese wetgever en het Europese Hof van Justitie}},
 year     = {{2017}},
}