Advanced search
1 file | 3.75 MB Add to list

Verkeersveiligheid op vrije tram- en busbanen

(2009)
Author
Organization
Abstract
In augustus 2007 werd het bestek nr. ABMV/07/VV/VTBB Studieopdracht “Verkeersveiligheid op vrije tram- en busbanen” gepubliceerd. Het doel van deze opdracht was de verkeersveiligheid van vrije tram- en busbanen in beeld te brengen en te analyseren. Daarbij diende vertrokken te worden van een gedetailleerde, multidisciplinaire analyse van de ongevallen, geregistreerd op de Vlaamse beddingen voor het openbaar vervoer, en van de identificatie van mogelijke ongevals-oorzaken. Bovendien zouden uit het onderzoek een aantal algemene richtlijnen,moeten geformuleerd worden voor de (her)aanleg van tram- en busbanen. Meer specifiek wil men met dit onderzoek een antwoord krijgen op volgende vier vragen: 1. Hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid op vrije tram- en busbanen? 2. Komt de aanleg van vrije tram- en busbanen in conflict met de veiligheid van de zwakke weggebruiker? Is die onveiligheid groter dan op anders ingerichte wegen met vergelijkbare functie? 3. Welke factoren liggen ten grondslag aan de verkeersongevallen op vrije tram- en busbanen? 4. Welke maatregelen kunnen genomen worden om de verkeers-veiligheid op vrije tram- en busbanen te verbeteren? Welke richtlijnen kunnen geformuleerd worden voor de aanleg van vrije tram- en busbanen vanuit verkeersveiligheidsoogpunt? De vier verschillende fases van het onderzoek werden in het bestek gedetailleerd beschreven: In een eerste fase dient een globale analyse van de verkeersveiligheid op weggedeelten met vrije tram- en busbanen te gebeuren, en dit aan de hand van een gedetailleerde inventaris van de geregistreerde ongevallen. In een tweede fase dient de vastgestelde onveiligheid van verschillende tram- en busbanen te worden vergeleken met de verkeersveiligheid op anders ingerichte, doch qua functie vergelijkbare weggedeelten. Daartoe dient te worden uitgegaan van de frequentie van ongevallen en van de vergelijking van de oorzaken van de ongevallen op beide “types” weginrichting. In een derde fase volgt een probleemanalyse. Deze probleemanalyse baseert zich in eerste instantie op de ongevalgegevens verzameld tijdens de eerste fase om mogelijke conflictsituaties in beeld te brengen. Daarnaast worden specifieke knelpunten geïdentificeerd, die een veilige interactie tussen de voertuigen van het openbaar vervoer (bussen en trams) en de andere weggebruikers, voornamelijk de zwakke weggebruikers (zoals voetgangers en fietsers), bemoeilijken. Deze knelpunten kunnen gesitueerd zijn op de tram- en/of busbaan zelf, in de onmiddellijke omgeving ervan of zelfs ruimer, dit is in de algehele inrichting van de straat en/of de ordening van de verkeers-afwikkeling in die zone. Meer specifiek dient dus nagegaan te worden welke factoren ten grondslag liggen aan verkeersongevallen op vrije tram- en busbanen. Deze factoren kunnen zowel gedrags- als omgevingsfactoren omvatten. Gedragsfactoren kunnen betrekking hebben op het gedrag van de tram- en busbestuurders alsook op het gedrag van de andere weggebruikers op en rond de vrije tram- en/of busbaan. Fysieke kenmerken van vrije tram- en busbanen die een invloed kunnen hebben op de verkeersveiligheid dienen eveneens nader bekeken te worden. Bijzondere aandacht dient ook uit te gaan naar de problematiek van de oversteekplaatsen op de vrije tram- en busbanen. In een vierde fase dienen, naast formulering van beleidsaanbevelingen voortvloeiend uit de probleemanalyse, algemene richtlijnen voor de aanleg van tram- en busbanen geformuleerd te worden. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de aanleg van nieuwe tram- en busbanen en de heraanleg van bestaande tram- en busbanen. De richtlijnen moeten betrekking hebben op beide situaties en oog hebben voor het feit dat de inrichtingen steeds het gevolg zullen zijn van maatwerk, steeds in te passen in een andere ruimtelijke (en verkeerskundige) omgeving.
Keywords
verkeersveiligheid, ontwerp, ongevallen, ruimtelijke omgeving, beleidsaanbevelingen, gedrags- en omgevingsfactoren, Vrije tram- en busbanen

Downloads

 • DEFINITIEF rapport zoals op website.pdf
  • full text
  • |
  • open access
  • |
  • PDF
  • |
  • 3.75 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
Zwerts, Enid, et al. Verkeersveiligheid Op Vrije Tram- En Busbanen. Universiteit Gent. Instituut voor Duurzame Mobilitiet ; ARCADIS Belgium, 2009.
APA
Zwerts, E., Keppens, M., Adriaensen, J., De Mol, J., Dijkstra, A., & Lauwers, D. (2009). Verkeersveiligheid op vrije tram- en busbanen. Gent ; Antwerpen: Universiteit Gent. Instituut voor Duurzame Mobilitiet ; ARCADIS Belgium.
Chicago author-date
Zwerts, Enid, Marc Keppens, Joris Adriaensen, Johan De Mol, Atze Dijkstra, and Dirk Lauwers. 2009. “Verkeersveiligheid Op Vrije Tram- En Busbanen.” Gent ; Antwerpen: Universiteit Gent. Instituut voor Duurzame Mobilitiet ; ARCADIS Belgium.
Chicago author-date (all authors)
Zwerts, Enid, Marc Keppens, Joris Adriaensen, Johan De Mol, Atze Dijkstra, and Dirk Lauwers. 2009. “Verkeersveiligheid Op Vrije Tram- En Busbanen.” Gent ; Antwerpen: Universiteit Gent. Instituut voor Duurzame Mobilitiet ; ARCADIS Belgium.
Vancouver
1.
Zwerts E, Keppens M, Adriaensen J, De Mol J, Dijkstra A, Lauwers D. Verkeersveiligheid op vrije tram- en busbanen. Gent ; Antwerpen: Universiteit Gent. Instituut voor Duurzame Mobilitiet ; ARCADIS Belgium; 2009.
IEEE
[1]
E. Zwerts, M. Keppens, J. Adriaensen, J. De Mol, A. Dijkstra, and D. Lauwers, “Verkeersveiligheid op vrije tram- en busbanen.” Universiteit Gent. Instituut voor Duurzame Mobilitiet ; ARCADIS Belgium, Gent ; Antwerpen, 2009.
@misc{852957,
 abstract   = {{In augustus 2007 werd het bestek nr. ABMV/07/VV/VTBB Studieopdracht “Verkeersveiligheid op vrije tram- en busbanen” gepubliceerd.
Het doel van deze opdracht was de verkeersveiligheid van vrije tram- en busbanen in beeld te brengen en te analyseren. Daarbij diende vertrokken te worden van een gedetailleerde, multidisciplinaire analyse van de ongevallen, geregistreerd op de Vlaamse beddingen voor het openbaar vervoer, en van de identificatie van mogelijke ongevals-oorzaken. Bovendien zouden uit het onderzoek een aantal algemene richtlijnen,moeten geformuleerd worden voor de (her)aanleg van tram- en busbanen.
Meer specifiek wil men met dit onderzoek een antwoord krijgen op volgende vier vragen:
1. Hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid op vrije tram- en busbanen?
2. Komt de aanleg van vrije tram- en busbanen in conflict met de veiligheid van de zwakke weggebruiker? Is die onveiligheid groter dan op anders ingerichte wegen met vergelijkbare functie?
3. Welke factoren liggen ten grondslag aan de verkeersongevallen op vrije tram- en busbanen?
4. Welke maatregelen kunnen genomen worden om de verkeers-veiligheid op vrije tram- en busbanen te verbeteren? Welke richtlijnen kunnen geformuleerd worden voor de aanleg van vrije tram- en busbanen vanuit verkeersveiligheidsoogpunt?
De vier verschillende fases van het onderzoek werden in het bestek gedetailleerd beschreven:
In een eerste fase dient een globale analyse van de verkeersveiligheid op weggedeelten
met vrije tram- en busbanen te gebeuren, en dit aan de hand van een gedetailleerde inventaris van de geregistreerde ongevallen.
In een tweede fase dient de vastgestelde onveiligheid van verschillende tram- en busbanen te worden vergeleken met de verkeersveiligheid op anders ingerichte, doch qua functie vergelijkbare weggedeelten. Daartoe dient te worden uitgegaan van de frequentie van ongevallen en van de vergelijking van de oorzaken van de ongevallen op beide
“types” weginrichting.
In een derde fase volgt een probleemanalyse. Deze probleemanalyse baseert zich in eerste instantie op de ongevalgegevens verzameld tijdens de eerste fase om mogelijke conflictsituaties in beeld te brengen.
Daarnaast worden specifieke knelpunten geïdentificeerd, die een veilige interactie tussen de voertuigen van het openbaar vervoer (bussen en trams) en de andere weggebruikers, voornamelijk de zwakke weggebruikers (zoals voetgangers en fietsers), bemoeilijken.
Deze knelpunten kunnen gesitueerd zijn op de tram- en/of busbaan zelf, in de onmiddellijke omgeving ervan of zelfs ruimer, dit is in de algehele inrichting van de straat en/of de ordening van de verkeers-afwikkeling in die zone.
Meer specifiek dient dus nagegaan te worden welke factoren ten grondslag liggen aan verkeersongevallen op vrije tram- en busbanen.

Deze factoren kunnen zowel gedrags- als omgevingsfactoren omvatten.
Gedragsfactoren kunnen betrekking hebben op het gedrag van de tram- en busbestuurders alsook op het gedrag van de andere weggebruikers op en rond de vrije tram- en/of busbaan.
Fysieke kenmerken van vrije tram- en busbanen die een invloed kunnen hebben op de verkeersveiligheid dienen eveneens nader bekeken te worden.
Bijzondere aandacht dient ook uit te gaan naar de problematiek van de oversteekplaatsen op de vrije tram- en busbanen.
In een vierde fase dienen, naast formulering van beleidsaanbevelingen voortvloeiend uit de probleemanalyse, algemene richtlijnen voor de aanleg van tram- en busbanen geformuleerd te worden. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de aanleg van nieuwe tram- en busbanen en de heraanleg van bestaande tram- en busbanen. De
richtlijnen moeten betrekking hebben op beide situaties en oog hebben voor het feit dat de inrichtingen steeds het gevolg zullen zijn van maatwerk, steeds in te passen in een andere ruimtelijke (en verkeerskundige) omgeving.}},
 author    = {{Zwerts, Enid and Keppens, Marc and Adriaensen, Joris and De Mol, Johan and Dijkstra, Atze and Lauwers, Dirk}},
 keywords   = {{verkeersveiligheid,ontwerp,ongevallen,ruimtelijke omgeving,beleidsaanbevelingen,gedrags- en omgevingsfactoren,Vrije tram- en busbanen}},
 language   = {{dut}},
 pages    = {{226}},
 publisher  = {{Universiteit Gent. Instituut voor Duurzame Mobilitiet ; ARCADIS Belgium}},
 title    = {{Verkeersveiligheid op vrije tram- en busbanen}},
 year     = {{2009}},
}