Advanced search

Productevaluatie fase 2 - Voorrangsbeleid Brussel. Effectmeting op leerlingniveau met betrekking tot het omgaan met diversiteit.

Lia Blaton (UGent) and Annelies Joos (UGent)
(2004)
Author
Organization
Abstract
Dit onderzoeksrapport kadert in de tweede fase van de productevaluatie van het VBB-evaluatieonderzoek. Dit evaluatie-onderzoek bestaat uit een proces- en productevaluatie. Voorafgaand aan deze evaluaties werd een nulmeting uitgevoerd. In de nulmeting werd aan de hand van video-opnames nagegaan hoe leerkrachten en leerlingen handelen met betrekking tot de pijler omgaan met diversiteit. Ook werd de schrijf-, spreek- en leesvaardigheid van leerlingen gemeten. De proces-evaluatie onderzocht of de begeleiding van het Voorrangsbeleid Brussel een effect ressorteert op de percepties van leerkrachten en directies m.b.t. een aantal onderwijsdomeinen. De productevaluatie bestaat uit twee fases. In een eerste fase gingen de onderzoekers na wat de VBB-interventies hebben opgeleverd in termen van optimaal leerkrachtgedrag. In deze tweede fase gaan we de effecten na op niveau van de leerling. De onderzoeksvraag luidt: “Zijn er onder invloed van VBB effecten merkbaar voor wat betreft de relaties, sociale verhoudingen tussen leerlingen en hun omgang met diversiteit?”. Het onderzoeksrapport bestaat uit vier delen. In een eerste hoofdstuk schetsen we een conceptueel kader. Het tweede hoofdstuk doet de onderzoeksopzet uit de doeken. De onderzoeksresultaten worden besproken in een derde hoofdstuk. Tot slot volgt het vierde hoofdstuk met de conclusies.
Keywords
diversiteit, leerlingen, onderwijs, kwalitatief onderzoek

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Blaton, Lia, and Annelies Joos. 2004. “Productevaluatie Fase 2 - Voorrangsbeleid Brussel. Effectmeting Op Leerlingniveau Met Betrekking Tot Het Omgaan Met Diversiteit.” Gent/Leuven: Steunpunt Intercultureel Onderwijs/Steunpunt Nederlands als tweede taal.
APA
Blaton, L., & Joos, A. (2004). Productevaluatie fase 2 - Voorrangsbeleid Brussel. Effectmeting op leerlingniveau met betrekking tot het omgaan met diversiteit. Gent/Leuven: Steunpunt Intercultureel Onderwijs/Steunpunt Nederlands als tweede taal.
Vancouver
1.
Blaton L, Joos A. Productevaluatie fase 2 - Voorrangsbeleid Brussel. Effectmeting op leerlingniveau met betrekking tot het omgaan met diversiteit. Gent/Leuven: Steunpunt Intercultureel Onderwijs/Steunpunt Nederlands als tweede taal; 2004.
MLA
Blaton, Lia, and Annelies Joos. “Productevaluatie Fase 2 - Voorrangsbeleid Brussel. Effectmeting Op Leerlingniveau Met Betrekking Tot Het Omgaan Met Diversiteit.” 2004 : n. pag. Print.
@misc{8172353,
 abstract   = {Dit onderzoeksrapport kadert in de tweede fase van de productevaluatie van het VBB-evaluatieonderzoek. Dit evaluatie-onderzoek bestaat uit een proces- en productevaluatie. Voorafgaand aan deze evaluaties werd een nulmeting uitgevoerd. In de nulmeting werd aan de hand van video-opnames nagegaan hoe leerkrachten en leerlingen handelen met betrekking tot de pijler omgaan met diversiteit. Ook werd de schrijf-, spreek- en leesvaardigheid van leerlingen gemeten. De proces-evaluatie onderzocht of de begeleiding van het Voorrangsbeleid Brussel een effect ressorteert op de percepties van leerkrachten en directies m.b.t. een aantal onderwijsdomeinen. De productevaluatie bestaat uit twee fases. In een eerste fase gingen de onderzoekers na wat de VBB-interventies hebben opgeleverd in termen van optimaal leerkrachtgedrag. In deze tweede fase gaan we de effecten na op niveau van de leerling. De onderzoeksvraag luidt: {\textquotedblleft}Zijn er onder invloed van VBB effecten merkbaar voor wat betreft de relaties, sociale verhoudingen tussen leerlingen en hun omgang met diversiteit?{\textquotedblright}. 
Het onderzoeksrapport bestaat uit vier delen. In een eerste hoofdstuk schetsen we een conceptueel kader. Het tweede hoofdstuk doet de onderzoeksopzet uit de doeken. De onderzoeksresultaten worden besproken in een derde hoofdstuk. Tot slot volgt het vierde hoofdstuk met de conclusies.},
 author    = {Blaton, Lia and Joos, Annelies},
 keyword   = {diversiteit,leerlingen,onderwijs,kwalitatief onderzoek},
 language   = {dut},
 publisher  = {Steunpunt Intercultureel Onderwijs/Steunpunt Nederlands als tweede taal},
 title    = {Productevaluatie fase 2 - Voorrangsbeleid Brussel. Effectmeting op leerlingniveau met betrekking tot het omgaan met diversiteit.},
 year     = {2004},
}