Advanced search
1 file | 19.36 MB

Parallelle technieken in de informatieverwerking

(1985)
Editor
(UGent) and Marc Vanwormhoudt
Organization
Project
GOA 12.055.182
Abstract
Vrijwel iedereen is het er over eens dat parallelle technieken een antwoord zijn op de steeds dwingender vraag naar snelle informatieverwerking. Het ia daarom niet verwonderlijk dat aan het LEM (Laboratorium voor Elektronica en Meettechniek van de RUG) vele onderzoeksactiviteiten parallelwerking als gemeenschappelijke noemer hebben. Het onderzoeksveld beslaat zowel hardware, software als toepassingen. Dit werk bevat een beschrijving van de verschillende projecten en geeft een overzicht van de voornaamste resultaten. De negen hoofdstukken kunnen ondergebracht worden in vier gebieden: detectie van parallellisme, bouw en programmatie van systemen met meerdere processoren, toepassingen in beeldverwerking en performantie-analyse. Het eerste en het tweede hoofdstuk handelen over het opsporen van parallellisme in gewone programma's Een algemeen overzicht en de principes van de LEM-analyzer worden uiteengezet in het eerste hoofdstuk. In het tweede hoofdstuk wordt de LEM-analyzer toegepast voor de detectie van parallellisme in recursief gestructureerde programma's. In de volgende hoofdstukken wordt de software beschreven voor de programmatie van een heterogene multiprocessor bestaande uit 8086 general-purpose- en TMS-320 signaal-processoren. De programmatie van het 8086 deel geschiedt in Modula-2. De noodzakelijke uitbreiding om deze taal te implementeren in een multiprocessor-omgeving wordt beschreven in hoofdstuk 3. De voornaamste eigenschappen van Modula-2 en de implementatie ervan in M-code op een 8086 is het onderwerp van hoofdstuk 4. Voor de programmatie van de jonge TMS-320 processoren was geen hogere niveautaal beschikbaar. Daarom werd er een PASCAL compiler ontwikkeld, die voorzien is van nuttige uitbreidingen om de TMS-320 efficiënt te gebruiken. Hiervan wordt een overzicht gegeven in hoofdstuk 5. Microprogrammeerbare bit-slice componenten bieden de mogelijkheid een eigen special-purpose architectuur te ontwikkelen. In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van de hedendaagse microprogrammeringstechnieken. Deze werden maximaal benut in de bouw van een bit slice georiënteerde beeldprocessor die in hoofdstuk 7 uitvoerig wordt besproken. Hoofdstuk 8 handelt over beeldcoderingstechnieken die tot doel hebben de redundante informatie in een sequentie van beelden te minimiseren. Het parallellisme in een programma, het aantal parallelwerkende processoren en de interprocessor-communicatie beïnvloeden de snelheid van een multiprocessor. Deze invloed wordt onderzocht in hoofdstuk 9. Performantiematen worden gedefinieerd die rekening houden met programma- en architectuur-karakteristieken. Met behulp van wachtrijmodellen wordt tenslotte een globale performantie-analyse uitgevoerd.
Keywords
parallelism, bit slice, microprogramming, parallel programming, Modula, performance analysis, LEM Analyzer

Downloads

 • (...).pdf
  • full text
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 19.36 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
D’Hollander, Erik, and Marc Vanwormhoudt, eds. 1985. “Parallelle Technieken in De Informatieverwerking”. Gent, Belgium: Laboratorium voor Elektronica en Meettechniek, Universiteit Gent.
APA
D’Hollander, E., & Vanwormhoudt, M. (Eds.). (1985). Parallelle technieken in de informatieverwerking. Gent, Belgium: Laboratorium voor Elektronica en Meettechniek, Universiteit Gent.
Vancouver
1.
D’Hollander E, Vanwormhoudt M, editors. Parallelle technieken in de informatieverwerking. Gent, Belgium: Laboratorium voor Elektronica en Meettechniek, Universiteit Gent; 1985.
MLA
D’Hollander, Erik, and Marc Vanwormhoudt, eds. “Parallelle Technieken in De Informatieverwerking.” 1985 : n. pag. Print.
@book{8133015,
 abstract   = {Vrijwel iedereen is het er over eens dat parallelle technieken een antwoord zijn op de steeds dwingender vraag naar snelle informatieverwerking. Het ia daarom niet verwonderlijk dat aan het LEM (Laboratorium voor Elektronica en Meettechniek van de RUG) vele onderzoeksactiviteiten parallelwerking als gemeenschappelijke noemer hebben. Het onderzoeksveld beslaat zowel hardware, software als toepassingen. Dit werk bevat een beschrijving van de verschillende projecten en geeft een overzicht van de voornaamste resultaten. 

De negen hoofdstukken kunnen ondergebracht worden in vier gebieden: detectie van parallellisme, bouw en programmatie van systemen met meerdere processoren, toepassingen in beeldverwerking en performantie-analyse. 

Het eerste en het tweede hoofdstuk handelen over het opsporen van parallellisme in gewone programma's Een algemeen overzicht en de principes van de LEM-analyzer worden uiteengezet in het eerste hoofdstuk. In het tweede hoofdstuk wordt de LEM-analyzer toegepast voor de detectie van parallellisme in recursief gestructureerde programma's. 

In de volgende hoofdstukken wordt de software beschreven voor de programmatie van een heterogene multiprocessor bestaande uit 8086 general-purpose- en TMS-320 signaal-processoren. De programmatie van het 8086 deel geschiedt in Modula-2. De noodzakelijke uitbreiding om deze taal te implementeren in een multiprocessor-omgeving wordt beschreven in hoofdstuk 3. De voornaamste eigenschappen van Modula-2 en de implementatie ervan in M-code op een 8086 is het onderwerp van hoofdstuk 4. Voor de programmatie van de jonge TMS-320 processoren was geen hogere niveautaal beschikbaar. Daarom werd er een PASCAL compiler ontwikkeld, die voorzien is van nuttige uitbreidingen om de TMS-320 effici{\"e}nt te gebruiken. Hiervan wordt een overzicht gegeven in hoofdstuk 5. 

Microprogrammeerbare bit-slice componenten bieden de mogelijkheid een eigen special-purpose architectuur te ontwikkelen. In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van de hedendaagse microprogrammeringstechnieken. Deze werden maximaal benut in de bouw van een bit slice geori{\"e}nteerde beeldprocessor die in hoofdstuk 7 uitvoerig wordt besproken. Hoofdstuk 8 handelt over beeldcoderingstechnieken die tot doel hebben de redundante informatie in een sequentie van beelden te minimiseren. 

Het parallellisme in een programma, het aantal parallelwerkende processoren en de interprocessor-communicatie be{\"i}nvloeden de snelheid van een multiprocessor. Deze invloed wordt onderzocht in hoofdstuk 9. Performantiematen worden gedefinieerd die rekening houden met programma- en architectuur-karakteristieken. Met behulp van wachtrijmodellen wordt tenslotte een globale performantie-analyse uitgevoerd.},
 editor    = {D'Hollander, Erik and Vanwormhoudt, Marc},
 isbn     = {9090009116},
 language   = {dut},
 pages    = {273},
 publisher  = {Laboratorium voor Elektronica en Meettechniek, Universiteit Gent},
 title    = {Parallelle technieken in de informatieverwerking},
 url     = {https://lccn.loc.gov/88101466},
 year     = {1985},
}