Advanced search
1 file | 11.51 MB

Åtgärder i utomhusmiljön för att minska buller från väg- och tågtrafik: resultat från EU-projektet HOSANNA

(2013) LJUDBLADET. p.16-28
Author
Organization
Abstract
Denna artikel ger en kort översikt av bulleråtgärder, resulterande från EU-projektet HOSANNA, för minskning av buller från väg- och spårtrafik under ljudets utbredning. Dessa verktyg inkluderar användning av ny skärmdesign, plantering av träd, förbättringar av mark- och vägytor samt vegetation på byggnadsfasader och tak, med hjälp av naturmaterial, såsom vegetation, jord och andra substrat i kombination med återvunnet material och artificiella element. De akustiska insättningsdämpningarna bedöms genom numeriska beräkningar, perceptuella effekter och kostnadsnyttoanalys. En betydande minskning av buller från väg- och spårtrafik förutsägs för ett 1-m-högt urbant bullerskydd. Detta kan förbättras, upp till ca 10 dB insättningsdämpning, genom att placera ytterligare skydd mellan körfälten. Ett 3 m brett och 0,3 m högt rutnät, ett omsorgsfullt planterat 15 m brett trädbälte samt att ersätta 50 meter asfalterad mark med gräsmark förutspås ge bullerminskningar om 5–8 dB, medan användning av fasadvegetation och gröna tak kan minska nivån på innergårdar med upp till ca 4 respektive 7 dB. Trädbälten visar sig vara mycket kostnadseffektiva och kombinationer av höga skärmar med en rad av träd minskar de negativa effekterna av vind på bullerskärmars insättningsdämpning. Gröna tak kan minska bullret på den tysta sidan av byggnader.
Keywords
buller, utomhus, väg, järnväg, skärm, träd, jord, gröna tak, gröna fasader, kostnadsnyttoanalys, lyssningsförsök, indikatorer, enkäter, numeriska metoder, beräkningar, mätningar

Downloads

 • (...).pdf
  • full text
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 11.51 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Forssén, Jens, Maarten Hornikx, Bart Van Der Aa, Mats Nilsson, Maria Rådsten-Ekman, Jérôme Defrance, Philippe Jean, et al. 2013. “Åtgärder i Utomhusmiljön För Att Minska Buller Från Väg- Och Tågtrafik: Resultat Från EU-projektet HOSANNA.” Ljudbladet (3): 16–28.
APA
Forssén, J., Hornikx, M., Van Der Aa, B., Nilsson, M., Rådsten-Ekman, M., Defrance, J., Jean, P., et al. (2013). Åtgärder i utomhusmiljön för att minska buller från väg- och tågtrafik: resultat från EU-projektet HOSANNA. LJUDBLADET, (3), 16–28.
Vancouver
1.
Forssén J, Hornikx M, Van Der Aa B, Nilsson M, Rådsten-Ekman M, Defrance J, et al. Åtgärder i utomhusmiljön för att minska buller från väg- och tågtrafik: resultat från EU-projektet HOSANNA. LJUDBLADET. Sjömarken, Stockholm: Svenska Akustiska Sällskapet; 2013;(3):16–28.
MLA
Forssén, Jens, Maarten Hornikx, Bart Van Der Aa, et al. “Åtgärder i Utomhusmiljön För Att Minska Buller Från Väg- Och Tågtrafik: Resultat Från EU-projektet HOSANNA.” LJUDBLADET 3 (2013): 16–28. Print.
@article{8047401,
 abstract   = {Denna artikel ger en kort {\"o}versikt av buller{\aa}tg{\"a}rder, resulterande fr{\aa}n EU-projektet HOSANNA, f{\"o}r minskning av buller fr{\aa}n v{\"a}g- och sp{\aa}rtrafik under ljudets utbredning. Dessa verktyg inkluderar anv{\"a}ndning av ny sk{\"a}rmdesign, plantering av tr{\"a}d, f{\"o}rb{\"a}ttringar av mark- och v{\"a}gytor samt vegetation p{\aa} byggnadsfasader och tak, med hj{\"a}lp av naturmaterial, s{\aa}som vegetation, jord och andra substrat i kombination med {\aa}tervunnet material och artificiella element. De akustiska ins{\"a}ttningsd{\"a}mpningarna bed{\"o}ms genom numeriska ber{\"a}kningar, perceptuella effekter och kostnadsnyttoanalys. En betydande minskning av buller fr{\aa}n v{\"a}g- och sp{\aa}rtrafik f{\"o}ruts{\"a}gs f{\"o}r ett 1-m-h{\"o}gt urbant bullerskydd. Detta kan f{\"o}rb{\"a}ttras, upp till ca 10 dB ins{\"a}ttningsd{\"a}mpning, genom att placera ytterligare skydd mellan k{\"o}rf{\"a}lten. Ett 3 m brett och 0,3 m h{\"o}gt rutn{\"a}t, ett omsorgsfullt planterat 15 m brett tr{\"a}db{\"a}lte samt att ers{\"a}tta 50 meter asfalterad mark med gr{\"a}smark f{\"o}rutsp{\aa}s ge bullerminskningar om 5--8 dB, medan anv{\"a}ndning av fasadvegetation och gr{\"o}na tak kan minska niv{\aa}n p{\aa} innerg{\aa}rdar med upp till ca 4 respektive 7 dB. Tr{\"a}db{\"a}lten visar sig vara mycket kostnadseffektiva och kombinationer av h{\"o}ga sk{\"a}rmar med en rad av tr{\"a}d minskar de negativa effekterna av vind p{\aa} bullersk{\"a}rmars ins{\"a}ttningsd{\"a}mpning. Gr{\"o}na tak kan minska bullret p{\aa} den tysta sidan av byggnader.},
 author    = {Forss{\'e}n, Jens and Hornikx, Maarten and Van Der Aa, Bart and Nilsson, Mats and R{\aa}dsten-Ekman, Maria and Defrance, J{\'e}r{\^o}me and Jean, Philippe and Koussa, Faouzi and Maillard, Julien and Van Maercke, Dirk and Attenborough, Keith and Bashir, Imram and Taherzadeh, Shahram and Benkreira, Hadj and Horoshenkov, Kirill and Khan, Amir and Kang, Jian and Smyrnova, Yuliya and Botteldooren, Dick and De Coensel, Bert and Van Renterghem, Timothy and Kl{\ae}boe, Ronny and Mosslemi, Marjan and Veisten, Knut and Mannel, Manuel and Vincent, Bruno and Jeon, Jin Yong and Jang, Hyung Suk and Hong, Joo Young},
 issn     = {1403-2317},
 journal   = {LJUDBLADET},
 language   = {swe},
 number    = {3},
 pages    = {16--28},
 publisher  = {Svenska Akustiska S{\"a}llskapet},
 title    = {{\AA}tg{\"a}rder i utomhusmilj{\"o}n f{\"o}r att minska buller fr{\aa}n v{\"a}g- och t{\aa}gtrafik: resultat fr{\aa}n EU-projektet HOSANNA},
 year     = {2013},
}