Advanced search
1 file | 931.09 KB Add to list

Nghiên cú'u quân xã vi khuân trong nem chua bâng phu'o'ng pháp không phu thuôc vào nuôi cáy

Author
Organization

Downloads

 • (...).pdf
  • full text
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 931.09 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
Nguyen, Doan Thi Lam, et al. “Nghiên Cú’u Quân Xã vi Khuân Trong Nem Chua Bâng Phu’o’ng Pháp Không Phu Thuôc Vào Nuôi Cáy.” TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE = JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 53, no. 2, 2015, pp. 157–68, doi:10.15625/0866-708X/53/2/5005.
APA
Nguyen, D. T. L., Van Hoorde, K., Cnockaert, M., Lê, T. B., & Vandamme, P. (2015). Nghiên cú’u quân xã vi khuân trong nem chua bâng phu’o’ng pháp không phu thuôc vào nuôi cáy. TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE = JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 53(2), 157–168. https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/5005
Chicago author-date
Nguyen, Doan Thi Lam, Koenraad Van Hoorde, Margo Cnockaert, Thanh Bình Lê, and Peter Vandamme. 2015. “Nghiên Cú’u Quân Xã vi Khuân Trong Nem Chua Bâng Phu’o’ng Pháp Không Phu Thuôc Vào Nuôi Cáy.” TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE = JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 53 (2): 157–68. https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/5005.
Chicago author-date (all authors)
Nguyen, Doan Thi Lam, Koenraad Van Hoorde, Margo Cnockaert, Thanh Bình Lê, and Peter Vandamme. 2015. “Nghiên Cú’u Quân Xã vi Khuân Trong Nem Chua Bâng Phu’o’ng Pháp Không Phu Thuôc Vào Nuôi Cáy.” TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE = JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 53 (2): 157–168. doi:10.15625/0866-708X/53/2/5005.
Vancouver
1.
Nguyen DTL, Van Hoorde K, Cnockaert M, Lê TB, Vandamme P. Nghiên cú’u quân xã vi khuân trong nem chua bâng phu’o’ng pháp không phu thuôc vào nuôi cáy. TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE = JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2015;53(2):157–68.
IEEE
[1]
D. T. L. Nguyen, K. Van Hoorde, M. Cnockaert, T. B. Lê, and P. Vandamme, “Nghiên cú’u quân xã vi khuân trong nem chua bâng phu’o’ng pháp không phu thuôc vào nuôi cáy,” TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE = JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 53, no. 2, pp. 157–168, 2015.
@article{7228003,
 author    = {{Nguyen, Doan Thi Lam and Van Hoorde, Koenraad and Cnockaert, Margo and Lê, Thanh Bình and Vandamme, Peter}},
 issn     = {{0866-708X}},
 journal   = {{TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE = JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY}},
 language   = {{vie}},
 number    = {{2}},
 pages    = {{157--168}},
 title    = {{Nghiên cú'u quân xã vi khuân trong nem chua bâng phu'o'ng pháp không phu thuôc vào nuôi cáy}},
 url     = {{http://dx.doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/5005}},
 volume    = {{53}},
 year     = {{2015}},
}

Altmetric
View in Altmetric