Advanced search
1 file | 998.29 KB

De (on)gezonde stad: een analyse van de maatschappelijke spreiding van luchtverontreiniging en omgevingslawaai in Gent

Thomas Verbeek (UGent)
Author
Organization
Abstract
De laatste jaren is er een groeiende aandacht voor de impact van omgevingsfactoren op de gezondheid, met name voor de impacts van luchtverontreiniging en lawaai. Uit empirisch onderzoek blijkt bovendien dat deze impacts niet gelijk verdeeld zijn over de samenleving, met doorgaans een hogere blootstelling onder zwakkere sociaal-economische groepen. Door koppeling van de resultaten van de Leefbaarheidsmonitor 2014 met (gemodelleerde) data van luchtverontreiniging en omgevingslawaai, kon ook voor het grondgebied Gent de maatschappelijke spreiding van milieuhinder geanalyseerd worden. Onderbouwd door eenvoudige statistische tests kunnen een aantal uitspraken over milieugelijkheid in Gent gedaan worden. Zo blijkt dat respondenten uit de lagere inkomensklassen en respondenten die aangeven een ontoereikend inkomen te hebben zowel voor luchtkwaliteit als omgevingslawaai aan hogere waarden te zijn blootgesteld dan respondenten met hogere en toereikende inkomens. Ook respondenten die zich voor hun woon-werkverplaatsing zonder auto verplaatsen (fiets, voet, openbaar vervoer) blijken in hun woonomgeving aan hogere concentraties luchtverontreiniging en omgevingslawaai te worden blootgesteld dan frequente autogebruikers. Voor scholingsgraad werd verrassend genoeg een omgekeerd verband gevonden, waarbij universitair geschoolden het meest worden blootgesteld. De hypothese dat het hier voornamelijk om schoolverlaters gaat die na afstuderen tijdelijk op een minder gezonde locatie wonen, werd ondersteund door een analyse van de relatie met leeftijdsgroepen. Voor alle verbanden blijkt het verschil voor luchtkwaliteit steeds groter en significanter te zijn dan voor omgevingslawaai, wat in lijn is met empirische bevindingen in de literatuur. Tot slot dient opgemerkt te worden dat door dergelijke analyse enkel ongelijkheid wordt geanalyseerd. Om uitspraken te doen over onrechtvaardigheid van een situatie is meer diepgaand onderzoek nodig, gezien contextuele factoren, sociale structuren en perceptie daarin eveneens een rol spelen.
Keywords
sociale ongelijkheid, Gent, luchtverontreiniging, omgevingslawaai

Downloads

 • (...).pdf
  • full text
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 998.29 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Verbeek, Thomas. 2016. “De (on)gezonde Stad: Een Analyse Van De Maatschappelijke Spreiding Van Luchtverontreiniging En Omgevingslawaai in Gent.” In Gent in Cijfers 2014, 1–24. Gent: Stad Gent.
APA
Verbeek, T. (2016). De (on)gezonde stad: een analyse van de maatschappelijke spreiding van luchtverontreiniging en omgevingslawaai in Gent. Gent in cijfers 2014 (pp. 1–24). Gent: Stad Gent.
Vancouver
1.
Verbeek T. De (on)gezonde stad: een analyse van de maatschappelijke spreiding van luchtverontreiniging en omgevingslawaai in Gent. Gent in cijfers 2014. Gent: Stad Gent; 2016. p. 1–24.
MLA
Verbeek, Thomas. “De (on)gezonde Stad: Een Analyse Van De Maatschappelijke Spreiding Van Luchtverontreiniging En Omgevingslawaai in Gent.” Gent in Cijfers 2014. Gent: Stad Gent, 2016. 1–24. Print.
@incollection{7169102,
 abstract   = {De laatste jaren is er een groeiende aandacht voor de impact van omgevingsfactoren op de gezondheid, met name voor de impacts van luchtverontreiniging en lawaai. Uit empirisch onderzoek blijkt bovendien dat deze impacts niet gelijk verdeeld zijn over de samenleving, met doorgaans een hogere blootstelling onder zwakkere sociaal-economische groepen. Door koppeling van de resultaten van de Leefbaarheidsmonitor 2014 met (gemodelleerde) data van luchtverontreiniging en omgevingslawaai, kon ook voor het grondgebied Gent de maatschappelijke spreiding van milieuhinder geanalyseerd worden. Onderbouwd door eenvoudige statistische tests kunnen een aantal uitspraken over milieugelijkheid in Gent gedaan worden. Zo blijkt dat respondenten uit de lagere inkomensklassen en respondenten die aangeven een ontoereikend inkomen te hebben zowel voor luchtkwaliteit als omgevingslawaai aan hogere waarden te zijn blootgesteld dan respondenten met hogere en toereikende inkomens. Ook respondenten die zich voor hun woon-werkverplaatsing zonder auto verplaatsen (fiets, voet, openbaar vervoer) blijken in hun woonomgeving aan hogere concentraties luchtverontreiniging en omgevingslawaai te worden blootgesteld dan frequente autogebruikers. Voor scholingsgraad werd verrassend genoeg een omgekeerd verband gevonden, waarbij universitair geschoolden het meest worden blootgesteld. De hypothese dat het hier voornamelijk om schoolverlaters gaat die na afstuderen tijdelijk op een minder gezonde locatie wonen, werd ondersteund door een analyse van de relatie met leeftijdsgroepen. Voor alle verbanden blijkt het verschil voor luchtkwaliteit steeds groter en significanter te zijn dan voor omgevingslawaai, wat in lijn is met empirische bevindingen in de literatuur. Tot slot dient opgemerkt te worden dat door dergelijke analyse enkel ongelijkheid wordt geanalyseerd. Om uitspraken te doen over onrechtvaardigheid van een situatie is meer diepgaand onderzoek nodig, gezien contextuele factoren, sociale structuren en perceptie daarin eveneens een rol spelen.},
 author    = {Verbeek, Thomas},
 booktitle  = {Gent in cijfers 2014},
 isbn     = {9789090296388},
 keyword   = {sociale ongelijkheid,Gent,luchtverontreiniging,omgevingslawaai},
 language   = {dut},
 pages    = {1--24},
 publisher  = {Stad Gent},
 title    = {De (on)gezonde stad: een analyse van de maatschappelijke spreiding van luchtverontreiniging en omgevingslawaai in Gent},
 url     = {https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/de-gentse-leefbaarheidsmonitor-en-de-praktijk/luchtverontreiniging-omgevingslawaai-en-gezondheid},
 year     = {2016},
}