Advanced search
1 file | 404.85 KB

Quid pro quo? Nederlandse inspiratie voor een vernieuwde taakstelling van de Vlaamse provincies

Koenraad De Ceuninck (UGent) , Tony Valcke (UGent) and Tom Verhelst (UGent)
(2015)
Author
Organization
Project
Vlabest - onderzoeksopdracht grondgebonden taken Nederlandse provincies
Abstract
Dit rapport brengt in kaart welk profiel de Nederlandse provincies hebben en op basis van welke bestuurscultuur hun takenpakket tot stand is gekomen. De provincies hebben in Nederland een voornamelijk grondgebonden bevoegdhedenpakket. Dat is ook de keuze van de politieke meerderheid in Vlaanderen: zowel het regeerakkoord van de Vlaamse regering als de beleidsnota van de minister van Binnenlands Bestuur stelt in het vooruitzicht dat de provincies als eigenstandig bestuursniveau vanaf de volgende provinciale legislatuur enkel nog grondgebonden bevoegdheden zullen uitoefenen. Vanuit de Nederlandse ervaring kunnen aanbevelingen worden geformuleerd over hoe Vlaanderen het debat over de grondgebonden bevoegdheden van de provincies kan opstarten. Het rapport vertrekt vanuit vier verschillende dimensies: de territoriale dimensie focust op de plaats van de Nederlandse provincies in het binnenlands bestuur, de bestuurlijke dimensie brengt de rol van interbestuurlijke overlegorganen in kaart, de functionele dimensie schetst de effectieve taken en bevoegdheden van de Nederlandse provincies en de financiële dimensie werpt een blik op de inkomsten en uitgaven en de financiële verhoudingen tussen de besturen.
Keywords
Flemish provinces, local government reform, Dutch provinces, territorial and functional reform

Downloads

 • Quid pro quo Vlabest-rapport provincies.pdf
  • full text
  • |
  • open access
  • |
  • PDF
  • |
  • 404.85 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
De Ceuninck, Koenraad, Tony Valcke, and Tom Verhelst. 2015. “Quid Pro Quo? Nederlandse Inspiratie Voor Een Vernieuwde Taakstelling Van De Vlaamse Provincies”. Brussel: Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken.
APA
De Ceuninck, K., Valcke, T., & Verhelst, T. (2015). Quid pro quo? Nederlandse inspiratie voor een vernieuwde taakstelling van de Vlaamse provincies. Brussel: Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken.
Vancouver
1.
De Ceuninck K, Valcke T, Verhelst T. Quid pro quo? Nederlandse inspiratie voor een vernieuwde taakstelling van de Vlaamse provincies. Brussel: Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken; 2015.
MLA
De Ceuninck, Koenraad, Tony Valcke, and Tom Verhelst. “Quid Pro Quo? Nederlandse Inspiratie Voor Een Vernieuwde Taakstelling Van De Vlaamse Provincies.” 2015 : n. pag. Print.
@misc{6863258,
 abstract   = {Dit rapport brengt in kaart welk profiel de Nederlandse provincies hebben en op basis van welke bestuurscultuur hun takenpakket tot stand is gekomen. De provincies hebben in Nederland een voornamelijk grondgebonden bevoegdhedenpakket. Dat is ook de keuze van de politieke meerderheid in Vlaanderen: zowel het regeerakkoord van de Vlaamse regering als de beleidsnota van de minister van Binnenlands Bestuur stelt in het vooruitzicht dat de provincies als eigenstandig bestuursniveau vanaf de volgende provinciale legislatuur enkel nog grondgebonden bevoegdheden zullen uitoefenen. Vanuit de Nederlandse ervaring kunnen aanbevelingen worden geformuleerd over hoe Vlaanderen het debat over de grondgebonden bevoegdheden van de provincies kan opstarten. 
Het rapport vertrekt vanuit vier verschillende dimensies: de territoriale dimensie focust op de plaats van de Nederlandse provincies in het binnenlands bestuur, de bestuurlijke dimensie brengt de rol van interbestuurlijke overlegorganen in kaart, de functionele dimensie schetst de effectieve taken en bevoegdheden van de Nederlandse provincies en de financi{\"e}le dimensie werpt een blik op de inkomsten en uitgaven en de financi{\"e}le verhoudingen tussen de besturen.},
 author    = {De Ceuninck, Koenraad and Valcke, Tony and Verhelst, Tom},
 language   = {dut},
 pages    = {52},
 publisher  = {Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken},
 title    = {Quid pro quo? Nederlandse inspiratie voor een vernieuwde taakstelling van de Vlaamse provincies},
 year     = {2015},
}