Advanced search
Add to list

Het veld van ouderengerelateerde gezondheidsinformatie: een stakeholder analyse

Author
Organization
Abstract
Dit onderzoeksproject situeert zich binnen de huidige discussies omtrent ‘medicalisering’ (Conrad, 2005, 2007). Relaties binnen het domein van de gezondheidszorg zijn geëvolueerd van lineaire arts-patiënt relaties naar een meer complex netwerk waarbij verschillende stakeholders betrokken zijn. Hierdoor worden mensen overladen met gezondheidsinformatie van verschillende organisaties en via verschillende kanalen, onder andere via nieuwe media. Dit zorgt dat mensen vaak moeite hebben met het verwerken van al deze informatie (Andreassen et al., 2010). Daarnaast is het domein van de gezondheidszorg geëvolueerd tot een medische markt binnen dewelke gezondheid steeds meer gepercipieerd wordt als een handelswaar. Bovendien heeft de veroudering van onze populatie het demografisch landschap drastisch gewijzigd. Hierdoor zijn stakeholders ouderen steeds meer beginnen percipiëren als consumenten van medische informatie en producten. Dit onderzoek wil binnen dit getransformeerde landschap de maatschappelijke achtergrond van de productie en constructie van gezondheidsinformatie met betrekking tot geneesmiddelen in kaart brengen. Door middel van semigestructureerde kwalitatieve interviews en een ‘stakeholder mapping’ techniek tracht dit onderzoek de politiek-institutionele en economische relaties, de belangen en het discours van verschillende stakeholders die betrokken zijn bij de productie en disseminatie van informatie met betrekking tot geneesmiddelen in kaart te brengen. Op basis van een exploratief onderzoek en de ‘stakeholder mapping’ werden verschillende relevante stakeholders onderscheiden, dewelke ingedeeld kunnen worden in acht stakeholder categorieën, namelijk de media, de farmaceutische industrie, overheidsinstellingen, ziekenfondsen, patiëntenorganisaties, consumentenorganisaties, (academische) medische experts en organisaties van gezondheidsprofessionelen. Om de relaties, de belangen en het discours van deze stakeholders dieper te bestuderen, werden tijdens het voorjaar van 2015 diepte-interviews (vier per stakeholder categorie) afgenomen bij sleutelfiguren uit het management en pr/communicatie afdeling binnen de organisaties.

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
Van den Bogaert, Sarah, Sarah Van Leuven, Thierry Christiaens, et al. “Het Veld Van Ouderengerelateerde Gezondheidsinformatie: Een Stakeholder Analyse.” Dag Van De Sociologie 2015, Abstracts. Nederlandse Sociologische Vereniging, 2015. Print.
APA
Van den Bogaert, Sarah, Van Leuven, S., Christiaens, T., Biltereyst, D., & Bracke, P. (2015). Het veld van ouderengerelateerde gezondheidsinformatie: een stakeholder analyse. Dag van de Sociologie 2015, Abstracts. Presented at the Dag Van de Sociologie, Nederlandse Sociologische Vereniging.
Chicago author-date
Van den Bogaert, Sarah, Sarah Van Leuven, Thierry Christiaens, Daniël Biltereyst, and Piet Bracke. 2015. “Het Veld Van Ouderengerelateerde Gezondheidsinformatie: Een Stakeholder Analyse.” In Dag Van De Sociologie 2015, Abstracts. Nederlandse Sociologische Vereniging.
Chicago author-date (all authors)
Van den Bogaert, Sarah, Sarah Van Leuven, Thierry Christiaens, Daniël Biltereyst, and Piet Bracke. 2015. “Het Veld Van Ouderengerelateerde Gezondheidsinformatie: Een Stakeholder Analyse.” In Dag Van De Sociologie 2015, Abstracts. Nederlandse Sociologische Vereniging.
Vancouver
1.
Van den Bogaert S, Van Leuven S, Christiaens T, Biltereyst D, Bracke P. Het veld van ouderengerelateerde gezondheidsinformatie: een stakeholder analyse. Dag van de Sociologie 2015, Abstracts. Nederlandse Sociologische Vereniging; 2015.
IEEE
[1]
S. Van den Bogaert, S. Van Leuven, T. Christiaens, D. Biltereyst, and P. Bracke, “Het veld van ouderengerelateerde gezondheidsinformatie: een stakeholder analyse,” in Dag van de Sociologie 2015, Abstracts, Amsterdam, The Netherlands, 2015.
@inproceedings{5968506,
 abstract   = {Dit onderzoeksproject situeert zich binnen de huidige discussies omtrent ‘medicalisering’ (Conrad, 2005, 2007). Relaties binnen het domein van de gezondheidszorg zijn geëvolueerd van lineaire arts-patiënt relaties naar een meer complex netwerk waarbij verschillende stakeholders betrokken zijn. Hierdoor worden mensen overladen met gezondheidsinformatie van verschillende organisaties en via verschillende kanalen, onder andere via nieuwe media. Dit zorgt dat mensen vaak moeite hebben met het verwerken van al deze informatie (Andreassen et al., 2010). Daarnaast is het domein van de gezondheidszorg geëvolueerd tot een medische markt binnen dewelke gezondheid steeds meer gepercipieerd wordt als een handelswaar. Bovendien heeft de veroudering van onze populatie het demografisch landschap drastisch gewijzigd. Hierdoor zijn stakeholders ouderen steeds meer beginnen percipiëren als consumenten van medische informatie en producten. Dit onderzoek wil binnen dit getransformeerde landschap de maatschappelijke achtergrond van de productie en constructie van gezondheidsinformatie met betrekking tot geneesmiddelen in kaart brengen. Door middel van semigestructureerde kwalitatieve interviews en een ‘stakeholder mapping’ techniek tracht dit onderzoek de politiek-institutionele en economische relaties, de belangen en het discours van verschillende stakeholders die betrokken zijn bij de productie en disseminatie van informatie met betrekking tot geneesmiddelen in kaart te brengen. Op basis van een exploratief onderzoek en de ‘stakeholder mapping’ werden verschillende relevante stakeholders onderscheiden, dewelke ingedeeld kunnen worden in acht stakeholder categorieën, namelijk de media, de farmaceutische industrie, overheidsinstellingen, ziekenfondsen, patiëntenorganisaties, consumentenorganisaties, (academische) medische experts en organisaties van gezondheidsprofessionelen. Om de relaties, de belangen en het discours van deze stakeholders dieper te bestuderen, werden tijdens het voorjaar van 2015 diepte-interviews (vier per stakeholder categorie) afgenomen bij sleutelfiguren uit het management en pr/communicatie afdeling binnen de organisaties.},
 author    = {Van den Bogaert, Sarah and Van Leuven, Sarah and Christiaens, Thierry and Biltereyst, Daniël and Bracke, Piet},
 booktitle  = {Dag van de Sociologie 2015, Abstracts},
 language   = {dut},
 location   = {Amsterdam, The Netherlands},
 publisher  = {Nederlandse Sociologische Vereniging},
 title    = {Het veld van ouderengerelateerde gezondheidsinformatie: een stakeholder analyse},
 year     = {2015},
}