Advanced search
1 file | 385.35 KB

Contactervaring en quality of life indicatoren ter verklaring van burgers hun vertrouwen, gepercipieerde legitimiteit en bereidwilligheid tot medewerking met politie

Anjuli Van Damme (UGent) , Wim Hardyns (UGent) and Lieven Pauwels (UGent)
Author
Organization
Abstract
Achtergrond De vraag waarom mensen bereid zijn mee te werken met politie krijgt de laatste jaren meer en meer aandacht. Volgens het procedureel rechtvaardigheidsmodel komt dit door het feit dat wanneer burgers er vertrouwen in hebben dat politie hen eerlijk en rechtvaardig behandelt, deze burgers de politie zullen percipiëren als een legitieme instelling die respect en gehoorzaamheid verdient. Deze gepercipieerde legitimiteit is noodzakelijk opdat politie autoriteit kan afdwingen en burgers bereid zijn mee te werken met politie. Vertrouwen is dus een noodzakelijke voorwaarde opdat politie goed functioneert. Het merendeel van de misdrijven komt immers aan het licht door melding/aangifte van burgers. Ook voor de identificatie van daders dient politie te kunnen rekenen op informatie van slachtoffers en getuigen. Om te weten hoe de politie het vertrouwen van burgers kan winnen, is het noodzakelijk te weten welke factoren er aan de basis liggen van dit vertrouwen. Doel Deze studie heeft als doel twee modellen comparatief te toetsen ter verklaring van het vertrouwen in politie. Meer bepaald gaat het om het ‘contact experience’-model en het ‘quality of life’-model. De basisassumptie is dat mensen die tevreden waren over hun politiecontact, die geloven in een sterke sociale cohesie in de buurt en die minder criminaliteit en overlast percipiëren in hun buurt, een groter vertrouwen hebben in de procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit van politie. Dit vertrouwen zou bovendien van invloed zijn op de gepercipieerde legitimiteit, wat vervolgens een verklaring kan bieden voor de bereidwilligheid van burgers om mee te werken met politie. Methode De toets gebeurt met behulp van padmodellen in MPlus. De data die worden gebruikt zijn deze van een steekproef van 762 inwoners van Gent die face-to-face werden bevraagd in het kader van de ‘Social capital and Well-being In Neighbourhoods in Ghent’ (SWING) survey in 2012. Resultaten De resultaten tonen aan dat contactervaring de belangrijkste predictor is voor het vertrouwen in de procedurele rechtvaardigheid van politie, maar dat gepercipieerde sociale cohesie en criminaliteit en overlast in de buurt belangrijker zijn in de verklaring van het vertrouwen in de effectiviteit van politie. Daarnaast zijn deze beide componenten van vertrouwen van invloed op de morele verbondenheid met politie, hoewel het vertrouwen in de procedurele rechtvaardigheid van politie een sterkere predictor blijkt te zijn. Morele verbondenheid zelf blijkt ook van invloed te zijn op burgers hun bereidwilligheid om mee te werken met politie, hoewel er een sterker direct effect blijft bestaan van het vertrouwen in de procedurele rechtvaardigheid van politie op deze variabele.
Keywords
vertrouwen, percepties criminaliteit overlast, politie, procedurele rechtvaardigheid, contact

Downloads

 • Programmaboek Forumdag VVC 2015 1 .pdf
  • full text
  • |
  • open access
  • |
  • PDF
  • |
  • 385.35 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Van Damme, Anjuli, Wim Hardyns, and Lieven Pauwels. 2015. “Contactervaring En Quality of Life Indicatoren Ter Verklaring Van Burgers Hun Vertrouwen, Gepercipieerde Legitimiteit En Bereidwilligheid Tot Medewerking Met Politie.” In VVC Forum, Abstracts, 16–17.
APA
Van Damme, Anjuli, Hardyns, W., & Pauwels, L. (2015). Contactervaring en quality of life indicatoren ter verklaring van burgers hun vertrouwen, gepercipieerde legitimiteit en bereidwilligheid tot medewerking met politie. VVC Forum, Abstracts (pp. 16–17). Presented at the VVC Forum.
Vancouver
1.
Van Damme A, Hardyns W, Pauwels L. Contactervaring en quality of life indicatoren ter verklaring van burgers hun vertrouwen, gepercipieerde legitimiteit en bereidwilligheid tot medewerking met politie. VVC Forum, Abstracts. 2015. p. 16–7.
MLA
Van Damme, Anjuli, Wim Hardyns, and Lieven Pauwels. “Contactervaring En Quality of Life Indicatoren Ter Verklaring Van Burgers Hun Vertrouwen, Gepercipieerde Legitimiteit En Bereidwilligheid Tot Medewerking Met Politie.” VVC Forum, Abstracts. 2015. 16–17. Print.
@inproceedings{5841493,
 abstract   = {Achtergrond
De vraag waarom mensen bereid zijn mee te werken met politie krijgt de laatste jaren meer en meer aandacht. Volgens het procedureel rechtvaardigheidsmodel komt dit door het feit dat wanneer burgers er vertrouwen in hebben dat politie hen eerlijk en rechtvaardig behandelt, deze burgers de politie zullen percipi{\"e}ren als een legitieme instelling die respect en gehoorzaamheid verdient. Deze gepercipieerde legitimiteit is noodzakelijk opdat politie autoriteit kan afdwingen en burgers bereid zijn mee te werken met politie. Vertrouwen is dus een noodzakelijke voorwaarde opdat politie goed functioneert. Het merendeel van de misdrijven komt immers aan het licht door melding/aangifte van burgers. Ook voor de identificatie van daders dient politie te kunnen rekenen op
informatie van slachtoffers en getuigen. Om te weten hoe de politie het vertrouwen van burgers kan winnen, is het noodzakelijk te weten welke factoren er aan de basis liggen van dit vertrouwen.
Doel
Deze studie heeft als doel twee modellen comparatief te toetsen ter verklaring van het vertrouwen in politie. Meer bepaald gaat het om het {\textquoteleft}contact experience{\textquoteright}-model en het {\textquoteleft}quality of life{\textquoteright}-model. De basisassumptie is dat mensen die tevreden waren over hun politiecontact, die geloven in een sterke sociale cohesie in de buurt en die minder criminaliteit en overlast percipi{\"e}ren in hun buurt, een groter vertrouwen hebben in de procedurele rechtvaardigheid en effectiviteit van politie. Dit vertrouwen zou bovendien van invloed zijn op de gepercipieerde legitimiteit, wat vervolgens een verklaring kan bieden voor de bereidwilligheid van burgers om mee te werken met politie.
Methode
De toets gebeurt met behulp van padmodellen in MPlus. De data die worden gebruikt zijn deze van een steekproef van 762 inwoners van Gent die face-to-face werden bevraagd in het kader van de {\textquoteleft}Social capital and Well-being In Neighbourhoods in Ghent{\textquoteright} (SWING) survey in 2012.
Resultaten
De resultaten tonen aan dat contactervaring de belangrijkste predictor is voor het vertrouwen in de procedurele rechtvaardigheid van politie, maar dat gepercipieerde sociale cohesie en criminaliteit en overlast in de buurt belangrijker zijn in de verklaring van het vertrouwen in de effectiviteit van politie. Daarnaast zijn deze beide componenten van vertrouwen van invloed op de morele verbondenheid met politie, hoewel het vertrouwen in de procedurele rechtvaardigheid van politie een sterkere predictor blijkt te zijn. Morele verbondenheid zelf blijkt ook van invloed te zijn op burgers hun bereidwilligheid om mee te werken met politie, hoewel er een sterker direct effect blijft bestaan van het vertrouwen in de procedurele rechtvaardigheid van politie op deze variabele.},
 author    = {Van Damme, Anjuli and Hardyns, Wim and Pauwels, Lieven},
 booktitle  = {VVC Forum, Abstracts},
 language   = {dut},
 location   = {Leuven},
 pages    = {16--17},
 title    = {Contactervaring en quality of life indicatoren ter verklaring van burgers hun vertrouwen, gepercipieerde legitimiteit en bereidwilligheid tot medewerking met politie},
 year     = {2015},
}