Ghent University Academic Bibliography

Advanced

Contractvrijheid en rechtsdwang bij de bepaling van de kostprijs van de huur van onroerende goederen: een analyse van de financiële verbintenissen van de huurder met voorstellen tot legislatieve verbetering.

Maarten Dambre UGent (2008)
abstract
In dit doctoraal proefschrift worden de financiële aspecten van de huurovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed onderzocht. Zowel de huurprijs, de kosten en lasten als de huurwaarborg worden grondig ontleed. De doelstelling daarbij is om na te gaan of er een noodzaak en mogelijkheid bestaat om te komen tot een meer objectieve vaststelling van de huurprijzen van woningen gelet op de kwaliteit ervan. Tot op vandaag heeft de wetgever op het eerste gezicht niet geraakt aan het beginsel van de contractvrijheid bij de vaststelling van de huurprijs. Nochtans kent ons recht tal van regelingen waarbij huurprijzen aan de hand van objectieve parameters worden bepaald. Deze specifieke regelingen op het gebied van pacht, handelshuur, woninghuur en sociale huur worden grondig onderzocht. Het is merkwaardig om anno 2008 vast te stellen dat de wetgever wel brood ziet in de objectivering van handelshuur- en pachtprijzen ter bescherming van de voornamelijk economische belangen van de handelshuurder en de pachter, maar diezelfde stap (nog) niet zet voor de private woninghuurder. Nochtans is diens recht op behoorlijke - en derhalve betaalbare - huisvesting sinds 1994 als een sociaal grondrecht in artikel 23 van de Grondwet ingeschreven. Een blik over de grenzen toont aan dat België hierbij een uitzonderingspositie inneemt. Ook binnen België is de vraag naar een eventuele objectivering van de huurprijzen bijzonder actueel. Allerlei regelingen op federaal en gewestelijk vlak normeren de kwaliteit waaraan een woningen moet voldoen. Een logische volgende stap is om vanuit die kwaliteitsvereisten de relatie te maken met de huurprijs die voor een bepaalde woning kan worden gevraagd. De maatschappelijke verantwoording voor de invoering van een stelsel tot objectivering van de woninghuurprijzen volgt uit de vaststelling dat de realisatie van het grondrecht op behoorlijke huisvesting problematisch is voor een grote groep huurders op de private huurmarkt ten gevolge van een tekort aan sociale woningen en de onmogelijkheid om zelf een woning te verwerven. Het boek bevat een concrete aanzet om te komen tot een objectieve bepaling van de normale huurwaarde van woningen en kent daarbij een rol toe aan paritair samengestelde huurcommissies. Daarnaast worden er tal van voorstellen gedaan om het bestaande huurrecht te moderniseren en te verbeteren, onder meer op het gebied van de huurprijsherziening, de aanrekening van kosten en de huurwaarborg.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
promoter
UGent and UGent
organization
year
type
dissertation
publication status
published
subject
pages
585 pages
defense location
Universiteit Gent
defense date
2008-09-16 17:00
language
Dutch
UGent publication?
yes
classification
D1
id
514666
handle
http://hdl.handle.net/1854/LU-514666
alternative location
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/301/112/RUG01-001301112_2010_0001_AC.pdf
date created
2009-03-05 14:29:10
date last changed
2017-01-16 10:46:19
@phdthesis{514666,
 abstract   = {In dit doctoraal proefschrift worden de financi{\"e}le aspecten van de huurovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed onderzocht. Zowel de huurprijs, de kosten en lasten als de huurwaarborg worden grondig ontleed. De doelstelling daarbij is om na te gaan of er een noodzaak en mogelijkheid bestaat om te komen tot een meer objectieve vaststelling van de huurprijzen van woningen gelet op de kwaliteit ervan. Tot op vandaag heeft de wetgever op het eerste gezicht niet geraakt aan het beginsel van de contractvrijheid bij de vaststelling van de huurprijs. Nochtans kent ons recht tal van regelingen waarbij huurprijzen aan de hand van objectieve parameters worden bepaald. Deze specifieke regelingen op het gebied van pacht, handelshuur, woninghuur en sociale huur worden grondig onderzocht. 
Het is merkwaardig om anno 2008 vast te stellen dat de wetgever wel brood ziet in de objectivering van handelshuur- en pachtprijzen ter bescherming van de voornamelijk economische belangen van de handelshuurder en de pachter, maar diezelfde stap (nog) niet zet voor de private woninghuurder. Nochtans is diens recht op behoorlijke - en derhalve betaalbare - huisvesting sinds 1994 als een sociaal grondrecht in artikel 23 van de Grondwet ingeschreven. Een blik over de grenzen toont aan dat Belgi{\"e} hierbij een uitzonderingspositie inneemt.
Ook binnen Belgi{\"e} is de vraag naar een eventuele objectivering van de huurprijzen bijzonder actueel. Allerlei regelingen op federaal en gewestelijk vlak normeren de kwaliteit waaraan een woningen moet voldoen. Een logische volgende stap is om vanuit die kwaliteitsvereisten de relatie te maken met de huurprijs die voor een bepaalde woning kan worden gevraagd.
De maatschappelijke verantwoording voor de invoering van een stelsel tot objectivering van de woninghuurprijzen volgt uit de vaststelling dat de realisatie van het grondrecht op behoorlijke huisvesting problematisch is voor een grote groep huurders op de private huurmarkt ten gevolge van een tekort aan sociale woningen en de onmogelijkheid om zelf een woning te verwerven. Het boek bevat een concrete aanzet om te komen tot een objectieve bepaling van de normale huurwaarde van woningen en kent daarbij een rol toe aan paritair samengestelde huurcommissies.
Daarnaast worden er tal van voorstellen gedaan om het bestaande huurrecht te moderniseren en te verbeteren, onder meer op het gebied van de huurprijsherziening, de aanrekening van kosten en de huurwaarborg.},
 author    = {Dambre, Maarten},
 language   = {dut},
 pages    = {585},
 school    = {Ghent University},
 title    = {Contractvrijheid en rechtsdwang bij de bepaling van de kostprijs van de huur van onroerende goederen: een analyse van de financi{\"e}le verbintenissen van de huurder met voorstellen tot legislatieve verbetering.},
 url     = {http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/301/112/RUG01-001301112\_2010\_0001\_AC.pdf},
 year     = {2008},
}

Chicago
Dambre, Maarten. 2008. “Contractvrijheid En Rechtsdwang Bij De Bepaling Van De Kostprijs Van De Huur Van Onroerende Goederen: Een Analyse Van De Financiële Verbintenissen Van De Huurder Met Voorstellen Tot Legislatieve Verbetering.”
APA
Dambre, Maarten. (2008). Contractvrijheid en rechtsdwang bij de bepaling van de kostprijs van de huur van onroerende goederen: een analyse van de financiële verbintenissen van de huurder met voorstellen tot legislatieve verbetering.
Vancouver
1.
Dambre M. Contractvrijheid en rechtsdwang bij de bepaling van de kostprijs van de huur van onroerende goederen: een analyse van de financiële verbintenissen van de huurder met voorstellen tot legislatieve verbetering. 2008.
MLA
Dambre, Maarten. “Contractvrijheid En Rechtsdwang Bij De Bepaling Van De Kostprijs Van De Huur Van Onroerende Goederen: Een Analyse Van De Financiële Verbintenissen Van De Huurder Met Voorstellen Tot Legislatieve Verbetering.” 2008 : n. pag. Print.