Advanced search
1 file | 2.91 MB Add to list

Evaluatieonderzoek van het project 'Thuistaal in onderwijs' (2009-2012): eindrapport maart 2013

(2013)
Author
Organization
Project
Evaluatieonderzoek project 'Thuistaal in onderwijs' (2009-2012)
Abstract
The main objective of this study as determined by the funding public authorities (City of Ghent, Education Department) was to investigate whether the local project ‘Home Language in Education’ (2008-2013) increased the opportunities for school success (achievement and well-being) among the pupils, and which features in the learning and teaching environment of the four participating elementary schools could have contributed to this. The research design is longitudinal, quasi-experimental (control group), pretest-posttest, and multi-method (qualitative/quantitative). In addition to detecting effects among pupils, process-related changes were examined with teachers, schools and parents. Pupil effects were merely demonstrated in the domain of well-being, however only partially detectable in the quantitative measurement. Effects on Dutch language proficiency (reading comprehension) were not ascertained for the two project aims (Aim A: valorising and using home languages in mainstream classes; Aim B: literacy instruction in first language Turkish). The largest change among teachers was noticed in their attitudes and notions concerning multilingualism, which was expressed in an increased awareness of linguistic diversity. Teachers’ actions showed a positive development to a certain degree, notably in primary school and at the start of the project. Teachers themselves assessed the project’s impact on their actions as moderately positive. Parents’ beliefs on the role of home languages at school did not change significantly during the implementation of the project; they tended to cling to a monolingual approach to education (= submersion in Dutch language; only-Dutch school policy), which mirrors the dominant ideology in society.
Aan de hand van dit onderzoek wilde de opdrachtgever (Departement Onderwijs en Opvoeding van de Stad Gent) te weten komen of het plaatselijke project ‘Thuistaal in onderwijs’ (2008-2013) de kansen vergrootte op schoolsucces (prestaties en welbevinden) bij de leerlingen en welke kenmerken in de leeromgeving van de vier deelnemende basisscholen daar al of niet toe bijdroegen. Het onderzoeksdesign is longitudinaal, quasi-experimenteel (controlegroep), pretest-posttest, multimethod (kwalitatief/kwantitatief). Naast het waarnemen van mogelijke effecten bij de leerlingen werden procesmatige veranderingen bij leerkrachten, scholen en ouders in kaart gebracht. Effecten op leerlingen zijn alleen aangetoond in het domein van welbevinden, zij het slechts beperkt waarneembaar in de kwantitatieve meting. Effecten op taalvaardigheid Nederlands (begrijpend lezen) werden voor geen van beide nagestreefde doelstellingen (A: waarderen en benutten van thuistalen in de reguliere klas; B: alfabetisering in de thuistaal Turks) geconstateerd. De grootste verandering bij leerkrachten werd vastgesteld in hun attitudes en opvattingen ten aanzien van meertaligheid, wat zich uitte in een verhoogd bewustzijn van taaldiversiteit. Het didactisch handelen van leerkrachten is in zekere mate geëvolueerd, vooral in de lagere school en aan het begin van het project. Leerkrachten schatten het effect van het project op hun handelen matig positief in. De opvattingen van ouders over de rol van thuistalen op school zijn niet wezenlijk veranderd in de loop van het project; zij bleven overwegend vasthouden aan een eentalige onderwijsaanpak (= taalbad Nederlands, ‘enkel Nederlands’-beleid op school), die de dominante ideologie in de samenleving weerspiegelt.
Keywords
Vlaanderen, België, evaluatieonderzoek, project, basisonderwijs, tweetalig onderwijs, meertaligheid, Ghent, Belgium, Flanders, project, evaluation study, elementary education, Gent, multilingualism, bilingual education

Downloads

 • ThuistaalInOnderwijs Evaluatieonderzoek Eindrapport DEF1 maart2013.pdf
  • full text
  • |
  • open access
  • |
  • PDF
  • |
  • 2.91 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
Ramaut, Griet et al. “Evaluatieonderzoek Van Het Project ‘Thuistaal in Onderwijs’ (2009-2012): Eindrapport Maart 2013.” 2013 : n. pag. Print.
APA
Ramaut, G., Sierens, S., Bultynck, K., Van Avermaet, P., Slembrouck, S., Van Gorp, K., & Verhelst, M. (2013). Evaluatieonderzoek van het project “Thuistaal in onderwijs” (2009-2012): eindrapport maart 2013. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren, Universiteit Gent.
Chicago author-date
Ramaut, Griet, Sven Sierens, Katrien Bultynck, Piet Van Avermaet, Stef Slembrouck, Koen Van Gorp, and Machteld Verhelst. 2013. “Evaluatieonderzoek Van Het Project ‘Thuistaal in Onderwijs’ (2009-2012): Eindrapport Maart 2013”. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren, Universiteit Gent.
Chicago author-date (all authors)
Ramaut, Griet, Sven Sierens, Katrien Bultynck, Piet Van Avermaet, Stef Slembrouck, Koen Van Gorp, and Machteld Verhelst. 2013. “Evaluatieonderzoek Van Het Project ‘Thuistaal in Onderwijs’ (2009-2012): Eindrapport Maart 2013”. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren, Universiteit Gent.
Vancouver
1.
Ramaut G, Sierens S, Bultynck K, Van Avermaet P, Slembrouck S, Van Gorp K, et al. Evaluatieonderzoek van het project “Thuistaal in onderwijs” (2009-2012): eindrapport maart 2013. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren, Universiteit Gent; 2013.
IEEE
[1]
G. Ramaut et al., “Evaluatieonderzoek van het project ‘Thuistaal in onderwijs’ (2009-2012): eindrapport maart 2013.” Steunpunt Diversiteit & Leren, Universiteit Gent, Gent, 2013.
@misc{4301917,
 abstract   = {The main objective of this study as determined by the funding public authorities (City of Ghent, Education Department) was to investigate whether the local project ‘Home Language in Education’ (2008-2013) increased the opportunities for school success (achievement and well-being) among the pupils, and which features in the learning and teaching environment of the four participating elementary schools could have contributed to this. The research design is longitudinal, quasi-experimental (control group), pretest-posttest, and multi-method (qualitative/quantitative). In addition to detecting effects among pupils, process-related changes were examined with teachers, schools and parents. Pupil effects were merely demonstrated in the domain of well-being, however only partially detectable in the quantitative measurement. Effects on Dutch language proficiency (reading comprehension) were not ascertained for the two project aims (Aim A: valorising and using home languages in mainstream classes; Aim B: literacy instruction in first language Turkish). The largest change among teachers was noticed in their attitudes and notions concerning multilingualism, which was expressed in an increased awareness of linguistic diversity. Teachers’ actions showed a positive development to a certain degree, notably in primary school and at the start of the project. Teachers themselves assessed the project’s impact on their actions as moderately positive. Parents’ beliefs on the role of home languages at school did not change significantly during the implementation of the project; they tended to cling to a monolingual approach to education (= submersion in Dutch language; only-Dutch school policy), which mirrors the dominant ideology in society.},
 author    = {Ramaut, Griet and Sierens, Sven and Bultynck, Katrien and Van Avermaet, Piet and Slembrouck, Stef and Van Gorp, Koen and Verhelst, Machteld},
 keywords   = {Vlaanderen,België,evaluatieonderzoek,project,basisonderwijs,tweetalig onderwijs,meertaligheid,Ghent,Belgium,Flanders,project,evaluation study,elementary education,Gent,multilingualism,bilingual education},
 language   = {dut},
 pages    = {377},
 publisher  = {Steunpunt Diversiteit & Leren, Universiteit Gent},
 title    = {Evaluatieonderzoek van het project 'Thuistaal in onderwijs' (2009-2012): eindrapport maart 2013},
 url     = {http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/sites/default/files/ThuistaalInOnderwijs_Evaluatieonderzoek_Eindrapport_DEF1_maart2013.pdf},
 year     = {2013},
}