Advanced search
Add to list
Author
Organization
Abstract
Het wereldwijde verlies van biodiversiteit hypothekeert het functioneren van ecosystemen en het leveren van ecosysteemdiensten aan de mens. De Europese Unie heeft zich voorgenomen het verlies aan biodiversiteit te stoppen tegen 2020. Lidstaten zijn verplicht mee te werken aan deze doelstelling en Vlaanderen moet aldus de komende jaren minstens 18 000 ha aan bijkomende habitat realiseren om het verlies aan soorten te stoppen. Soortenrijke half-natuurlijke graslanden zijn habitattypes die een hoge prioriteit hebben binnen de Europese habitatrichtlijn en welke door intensivering van de landbouw sterk afnamen in areaal. De omvorming van voormalige landbouwgronden is vrijwel de enige optie om de uitbreiding te realiseren. Dit levert echter zelden het gewenste resultaat onder andere omwille van de hoge biobeschikbare fosfor (P) pool die in de bodem geaccumuleerd is door de jarenlange bemesting in het landbouwbeheer. Uit tal van studies blijkt dat de biobeschikbare P-concentratie omgekeerd evenredig is met de plantendiversiteit. Traditioneel worden dergelijke gronden verschraald met een maaibeheer waarbij een of enkele keren per jaar nutriënten samen met het hooi afgevoerd worden. Deze maatregel kan echter lang (tientallen jaren) duren door een vrij snelle afname in de biomassa productie door een limitatie van N. Ook werd nog nooit beschreven dat men met deze methode op een intensief gebruikte landbouwgrond bv. heischrale graslanden kon herstellen. Afgraven is een nieuwere methode waarbij de P-aangerijkte bodemlaag verwijderd wordt. Deze methode kan effectief P weg halen maar is erg duur, niet overal mogelijk en niet steeds succesvol op de lange termijn gezien ook het zuurbufferend vermogen en de bodembiota weggehaald worden. Een alternatieve methode in ontwikkeling is het uitmijnen van P. Hierbij wordt gefocust op het herstellen van de abiotische condities (lage biobeschikbare P concentratie in de bodem) door met een selectieve bemesting (geen P, wel N,…) de P-afvoer op peil te houden voor een langere tijd dan bij een verschralend maaibeheer. De overgang van landbouw naar natuur verloopt gradueel door deze P-onttrekkende landbouwtechniek. Er zijn echter nog tal van onzekerheden aan deze techniek: P-afvoer daalt met de tijd van uitmijnen door P-limitatie, afnemende voederkwaliteit van de geteelde gewassen, etc. De mogelijkheden, voor- en nadelen van de verschillende verschralingstechnieken worden besproken tijdens deze lezing.

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
Schelfhout, Stephanie. “Afgraven, Maaien En Uitmijnen.” Fosfaat En Graslandbiodiversiteit, Samenvattingen Van De Studiedag. 2013. Print.
APA
Schelfhout, S. (2013). Afgraven, maaien en uitmijnen. Fosfaat en Graslandbiodiversiteit, Samenvattingen van de studiedag. Presented at the Studiedag Fosfaat en Graslandbiodiversiteit.
Chicago author-date
Schelfhout, Stephanie. 2013. “Afgraven, Maaien En Uitmijnen.” In Fosfaat En Graslandbiodiversiteit, Samenvattingen Van De Studiedag.
Chicago author-date (all authors)
Schelfhout, Stephanie. 2013. “Afgraven, Maaien En Uitmijnen.” In Fosfaat En Graslandbiodiversiteit, Samenvattingen Van De Studiedag.
Vancouver
1.
Schelfhout S. Afgraven, maaien en uitmijnen. Fosfaat en Graslandbiodiversiteit, Samenvattingen van de studiedag. 2013.
IEEE
[1]
S. Schelfhout, “Afgraven, maaien en uitmijnen,” in Fosfaat en Graslandbiodiversiteit, Samenvattingen van de studiedag, Brussel, 2013.
@inproceedings{4284409,
 abstract   = {{Het wereldwijde verlies van biodiversiteit hypothekeert het functioneren van ecosystemen en het leveren van ecosysteemdiensten aan de mens. De Europese Unie heeft zich voorgenomen het verlies aan biodiversiteit te stoppen tegen 2020. Lidstaten zijn verplicht mee te werken aan deze doelstelling en Vlaanderen moet aldus de komende jaren minstens 18 000 ha aan bijkomende habitat realiseren om het verlies aan soorten te stoppen. Soortenrijke half-natuurlijke graslanden zijn habitattypes die een hoge prioriteit hebben binnen de Europese habitatrichtlijn en welke door intensivering van de landbouw sterk afnamen in areaal. De omvorming van voormalige landbouwgronden is vrijwel de enige optie om de uitbreiding te realiseren. Dit levert echter zelden het gewenste resultaat onder andere omwille van de hoge biobeschikbare fosfor (P) pool die in de bodem geaccumuleerd is door de jarenlange bemesting in het landbouwbeheer. Uit tal van studies blijkt dat de biobeschikbare P-concentratie omgekeerd evenredig is met de plantendiversiteit. Traditioneel worden dergelijke gronden verschraald met een maaibeheer waarbij een of enkele keren per jaar nutriënten samen met het hooi afgevoerd worden. Deze maatregel kan echter lang (tientallen jaren) duren door een vrij snelle afname in de biomassa productie door een limitatie van N. Ook werd nog nooit beschreven dat men met deze methode op een intensief gebruikte landbouwgrond bv. heischrale graslanden kon herstellen. Afgraven is een nieuwere methode waarbij de P-aangerijkte bodemlaag verwijderd wordt. Deze methode kan effectief P weg halen maar is erg duur, niet overal mogelijk en niet steeds succesvol op de lange termijn gezien ook het zuurbufferend vermogen en de bodembiota weggehaald worden. Een alternatieve methode in ontwikkeling is het uitmijnen van P. Hierbij wordt gefocust op het herstellen van de abiotische condities (lage biobeschikbare P concentratie in de bodem) door met een selectieve bemesting (geen P, wel N,…) de P-afvoer op peil te houden voor een langere tijd dan bij een verschralend maaibeheer. De overgang van landbouw naar natuur verloopt gradueel door deze P-onttrekkende landbouwtechniek. Er zijn echter nog tal van onzekerheden aan deze techniek: P-afvoer daalt met de tijd van uitmijnen door P-limitatie, afnemende voederkwaliteit van de geteelde gewassen, etc. De mogelijkheden, voor- en nadelen van de verschillende verschralingstechnieken worden besproken tijdens deze lezing.}},
 author    = {{Schelfhout, Stephanie}},
 booktitle  = {{Fosfaat en Graslandbiodiversiteit, Samenvattingen van de studiedag}},
 language   = {{dut}},
 location   = {{Brussel}},
 title    = {{Afgraven, maaien en uitmijnen}},
 year     = {{2013}},
}