Advanced search

Throw away your television? Een studie naar het verband tussen zendervoorkeur en individualisme

Wouter Pinxten (UGent) and John Lievens (UGent)
Author
Organization
Abstract
Op het einde van de twintigste eeuw is er een levendig debat ontstaan over de invloed van tv op houdingen en attitudes. Heel wat empirische studies rapporteren over een negatieve invloed van het medium, wat Robinson tot de introductie van de term videomalaise brengt. Elchardus heeft de invloed van tv expliciet in zijn theorie van de symbolische samenleving opgenomen. Volgens hem wordt de huidige samenleving gekenmerkt door een sterke detraditionalisering waarbij de structurerende invloed van klassieke krachten zoals geloof en gezin afneemt. Dit leidt echter niet tot meer individualisering door de opkomst van een nieuwe vorm van sociale controle. Deze wordt uitgeoefend door vier socialisatievelden; scholen, de massamedia (hoofdzakelijk tv), therapieën en marketing. Omdat communicatie in elk van deze velden centraal staat, ziet Elchardus ze als producenten van symbolen. Door het belang van deze symbolische socialisatievelden en de grote hoeveelheid werk en hulpbronnen die in onze samenleving besteed worden aan de productie en verspreiding van symbolen, spreek Elchardus van een symbolische samenleving. Volgens Elchardus worden variabelen in verband met mediagebruik steeds belangrijker bij het verklaren van smaak, gedrag en attitudes, terwijl de invloed van variabelen in verband met socio-economische positie en religie afneemt. In deze paper doen we een empirische test van Elchardus’ theorie door het verband tussen zendervoorkeur op tv en individualisme te analyseren. Hierbij maken we gebruik van de data van de survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004’ van Re-Creatief Vlaanderen. De resultaten tonen dat er voor de beide maten van individualisme een statistisch significant verband is met zendervoorkeur. Echter, ook de variabelen in verband met socio-economische positie blijken met de individualismeschalen te correleren. Bij expressief individualisme zorgt de toevoeging van deze variabelen er zelfs voor dat het verband met zendervoorkeur bijna niet significant wordt. De theorie van Elchardus kan op basis van deze resultaten niet weerlegd worden aangezien er inderdaad een verband is tussen zendervoorkeur en de onderzochte attitude. Echter, ook socio-economische positie blijft in onze analyses een belangrijke variabele, wat Echardus’ argument van de voortschrijdende detraditionalisering tegenspreekt.
Keywords
individualisme, symbolische samenleving, detraditionalisering, Televisiezenders

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Pinxten, Wouter, and John Lievens. 2011. “Throw Away Your Television? Een Studie Naar Het Verband Tussen Zendervoorkeur En Individualisme.” In Dag Van De Sociologie, Abstracts.
APA
Pinxten, W., & Lievens, J. (2011). Throw away your television? Een studie naar het verband tussen zendervoorkeur en individualisme. Dag van de sociologie, Abstracts. Presented at the Dag van de Sociologie.
Vancouver
1.
Pinxten W, Lievens J. Throw away your television? Een studie naar het verband tussen zendervoorkeur en individualisme. Dag van de sociologie, Abstracts. 2011.
MLA
Pinxten, Wouter, and John Lievens. “Throw Away Your Television? Een Studie Naar Het Verband Tussen Zendervoorkeur En Individualisme.” Dag Van De Sociologie, Abstracts. 2011. Print.
@inproceedings{4192638,
 abstract   = {Op het einde van de twintigste eeuw is er een levendig debat ontstaan over de invloed van tv op houdingen en attitudes. Heel wat empirische studies rapporteren over een negatieve invloed van het medium, wat Robinson tot de introductie van de term videomalaise brengt. Elchardus heeft de invloed van tv expliciet in zijn theorie van de symbolische samenleving opgenomen. Volgens hem wordt de huidige samenleving gekenmerkt door een sterke detraditionalisering waarbij de structurerende invloed van klassieke krachten zoals geloof en gezin afneemt. Dit leidt echter niet tot meer individualisering door de opkomst van een nieuwe vorm van sociale controle. Deze wordt uitgeoefend door vier socialisatievelden; scholen, de massamedia (hoofdzakelijk tv), therapie{\"e}n en marketing. Omdat communicatie in elk van deze velden centraal staat, ziet Elchardus ze als producenten van symbolen. Door het belang van deze symbolische socialisatievelden en de grote hoeveelheid werk en hulpbronnen die in onze samenleving besteed worden aan de productie en verspreiding van symbolen, spreek Elchardus van een symbolische samenleving. Volgens Elchardus worden variabelen in verband met mediagebruik steeds belangrijker bij het verklaren van smaak, gedrag en attitudes, terwijl de invloed van variabelen in verband met socio-economische positie en religie afneemt. In deze paper doen we een empirische test van Elchardus{\textquoteright} theorie door het verband tussen zendervoorkeur op tv en individualisme te analyseren. Hierbij maken we gebruik van de data van de survey {\textquoteleft}Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004{\textquoteright} van Re-Creatief Vlaanderen. De resultaten tonen dat er voor de beide maten van individualisme een statistisch significant verband is met zendervoorkeur. Echter, ook de variabelen in verband met socio-economische positie blijken met de individualismeschalen te correleren. Bij expressief individualisme zorgt de toevoeging van deze variabelen er zelfs voor dat het verband met zendervoorkeur bijna niet significant wordt. De theorie van Elchardus kan op basis van deze resultaten niet weerlegd worden aangezien er inderdaad een verband is tussen zendervoorkeur en de onderzochte attitude. Echter, ook socio-economische positie blijft in onze analyses een belangrijke variabele, wat Echardus{\textquoteright} argument van de voortschrijdende detraditionalisering tegenspreekt.},
 author    = {Pinxten, Wouter and Lievens, John},
 booktitle  = {Dag van de sociologie, Abstracts},
 language   = {dut},
 location   = {Ghent, Belgium},
 title    = {Throw away your television? Een studie naar het verband tussen zendervoorkeur en individualisme},
 year     = {2011},
}