Advanced search
1 file | 26.99 MB

Adaptable inactivated vaccine for combating Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus

Marc Geldhof (UGent)
(2013)
Author
Promoter
(UGent) and (UGent)
Organization
Abstract
(PRRSV) is betrokken bij reproductiestoornissen bij zeugen en beren en bij respiratoire problematiek bij biggen van alle leeftijden, wat resulteert in een grote economische verliezen in de varkensindustrie. Een grote genetische variabiliteit is aangetoond onder de verschillende PRRSV isolaten en dit heeft zijn weerslag op hun virulentie, pathogeniciteit, immunogeniciteit,… Deze diversiteit is een groot probleem betreffende PRRSV preventie en controle. Het gebruik van de huidige commerciële vaccins in diverse vaccinatiestrategieën is de meest voorkomende methode om de klinische en economische impact van PRRSV te onderdrukken. Momenteel is er nood aan nieuwe en veilige vaccins die bescherming kunnen bieden tegen de PRRSV stammen die ontsnappen aan de immuniteit geïnduceerd door de huidige beschikbare commerciële vaccins. De doelstelling van deze thesis was het evalueren van de werkzaamheid van een geïnactiveerd bedrijfsspecifiek PRRSV vaccin - op basis van een eerder geoptimaliseerde virus- inactivatiemethode – en deze te vergelijken met die van commercieel beschikbare geattenueerde / geïnactiveerde PRRSV vaccins in naïeve en PRRSV-immune dieren. Tot op heden is het niet gekend welke voordelen er verbonden zijn aan het gebruik van deze bedrijfsspecifieke vaccins. De eerste studie richtte zich voornamelijk op het vergelijken van de werkzaamheid van de homologe BEI-geïnactiveerde vaccins met heterologe BEIgeïnactiveerde vaccins en commerciële geïnactiveerde en geattenueerde vaccins na een homologe of heterologe challenge. De homologe BEIgeïnactiveerde vaccins zorgden na infectie voor een significante reductie in viremie. Ondanks de twijfel betreffende de werkzaamheid van de commercieel geattenueerde vaccins - die ook worden gebruikt op de bedrijven waar de PRRSV-isolaten vandaan komen – hadden de commerciële geattenueerde vaccins toch een invloed op de duur van de viremie na infectie. De heterologe BEI-geïnactiveerde en commercieel geïnactiveerde vaccins daarentegen hadden geen of beperkte invloed op de viremie. In een tweede luik werden de BEI-geïnactiveerde bedrijfsspecifieke vaccins vergeleken met commercieel beschikbare geattenueerde / geïnactiveerde vaccins in PRRSV-immune zeugen qua boosten van de humorale immuniteit tegen huidig circulerende PRRSV isolaten. In een eerste deel van deze studie werd de PRRSVspecifieke antistoffenrespons na booster vaccinatie met commerciële vaccins en BEI-geïnactiveerde bedrijfsspecifieke vaccins geëvalueerd in niet drachtige reforme zeugen van 3 bedrijven met PRRS-problemen ondanks vaccinatie van zeugen en gelten. Een boost in virus-neutraliserende antistoffen tegen de bedrijfsspecifieke PRRSV isolaten werd opgemerkt bij alle zeugen die werden gevaccineerd met het respectievelijke geïnactiveerde bedrijfsspecifieke vaccin. De commerciële geattenueerde en geïnactiveerde vaccins gaven gemengde resultaten qua boosten van neutraliserende antistoffen tegen het bedrijfsspecifieke isolaat. In het tweede deel van de studie werd een veldproef uitgevoerd op 1 van bovenvermelde bedrijven om het booster effect van het BEI-geïnactiveerd bedrijfsspecifiek vaccin en het commercieel geattenueerd EU-type vaccin bij PRRSVimmune zeugen op 60 dagen dracht te evalueren. De impact van deze vaccinatie op de maternale immuniteit en op het PRRSV infectiepatroon bij de biggen gedurende hun eerste levensweken werd geëvalueerd. Na vaccinatie met het bedrijfsspecifieke vaccin werd een sterke stijging in bedrijfsspecifieke virusneutraliserende antistoffen opgemerkt bij alle zeugen. Tot 5 weken na de geboorte werden virusneutraliserende antistoffen gevonden in het bloed van biggen afkomstig van deze zeugen. Niet alle zeugen gevaccineerd met het commercieel geattenueerd EUtype vaccin toonden een stijging in bedrijfsspecifieke virus-neutraliserende antistoffen en de biggen afkomstig van deze zeugen hadden in het algemeen minder virus-neutraliserende antistoffen. Het aantal viremische biggen was significant lager bij biggen van beide gevaccineerde zeugengroepen dan bij biggen afkomstig van de controle zeugen en dit bleef zo tot op 9 weken na hun geboorte. In een laatste studie werd de werkzaamheid van het BEI-geïnactiveerd vaccin virus geproduceerd op de nieuwe gevoelige cellijn PK15Sn-CD163 vergeleken met het BEI-geïnactiveerd vaccin virus geproduceerd op MARC-145 cellen in een homologe en heterologe situatie bij niet-immune biggen. In de homologe PK15Sn-CD163 gegroeide en MARC-145 gegroeide BEIgeïnactiveerde vaccins, was na infectie de duur van de viremie significant gereduceerd met gemiddeld een tweetal weken. Een gelijkaardige resultaat werd bekomen met het heteroloog PK15Sn-CD163 gegroeide vaccin. Geen significante reductie in viremie werd geobserveerd met het heteroloog MARC-145 gegroeid vaccin na heterologe infectie. Finaal worden in de thesis de belangrijkste bevindingen samengevat en bediscussieerd en wordt het potentieel van bedrijfsspecifieke geïnactiveerde vaccins besproken.

Downloads

 • Mac-Geldhof.pdf
  • full text
  • |
  • open access
  • |
  • PDF
  • |
  • 26.99 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Geldhof, Marc. 2013. “Adaptable Inactivated Vaccine for Combating Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus”. Merelbeke, Belgium: Ghent University. Faculty of Veterinary Medicine.
APA
Geldhof, M. (2013). Adaptable inactivated vaccine for combating Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus. Ghent University. Faculty of Veterinary Medicine, Merelbeke, Belgium.
Vancouver
1.
Geldhof M. Adaptable inactivated vaccine for combating Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus. [Merelbeke, Belgium]: Ghent University. Faculty of Veterinary Medicine; 2013.
MLA
Geldhof, Marc. “Adaptable Inactivated Vaccine for Combating Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus.” 2013 : n. pag. Print.
@phdthesis{4177758,
 abstract   = {(PRRSV) is betrokken bij reproductiestoornissen bij zeugen en beren en bij respiratoire problematiek bij biggen van alle leeftijden, wat resulteert in een grote economische verliezen in de varkensindustrie. Een grote genetische variabiliteit is aangetoond onder de verschillende PRRSV isolaten en dit heeft zijn weerslag op hun virulentie, pathogeniciteit, immunogeniciteit,{\textellipsis} Deze diversiteit is een groot probleem betreffende PRRSV preventie en controle. Het gebruik van de huidige commerci{\"e}le vaccins in diverse vaccinatiestrategie{\"e}n is de meest voorkomende methode om de klinische en economische impact van PRRSV te onderdrukken. Momenteel is er nood aan nieuwe en veilige vaccins die bescherming kunnen bieden tegen de PRRSV stammen die ontsnappen aan de immuniteit ge{\"i}nduceerd door de huidige beschikbare commerci{\"e}le vaccins.
De doelstelling van deze thesis was het evalueren van de werkzaamheid van een ge{\"i}nactiveerd bedrijfsspecifiek PRRSV vaccin - op basis van een eerder geoptimaliseerde virus- inactivatiemethode -- en deze te vergelijken met die van commercieel beschikbare geattenueerde / ge{\"i}nactiveerde PRRSV vaccins in na{\"i}eve en PRRSV-immune dieren. Tot op heden is het niet gekend welke voordelen er verbonden zijn aan het gebruik van deze bedrijfsspecifieke vaccins.
De eerste studie richtte zich voornamelijk op het vergelijken van de werkzaamheid van de homologe BEI-ge{\"i}nactiveerde vaccins met heterologe BEIge{\"i}nactiveerde vaccins en commerci{\"e}le ge{\"i}nactiveerde en geattenueerde vaccins na een homologe of heterologe challenge. De homologe BEIge{\"i}nactiveerde vaccins zorgden na infectie voor een significante reductie in viremie. Ondanks de twijfel betreffende de werkzaamheid van de commercieel geattenueerde vaccins - die ook worden gebruikt op de bedrijven waar de PRRSV-isolaten vandaan komen -- hadden de commerci{\"e}le geattenueerde vaccins toch een invloed op de duur van de viremie na infectie. De heterologe BEI-ge{\"i}nactiveerde en commercieel ge{\"i}nactiveerde vaccins daarentegen hadden geen of beperkte invloed op de viremie.
In een tweede luik werden de BEI-ge{\"i}nactiveerde bedrijfsspecifieke vaccins vergeleken met commercieel beschikbare geattenueerde / ge{\"i}nactiveerde vaccins in PRRSV-immune zeugen qua boosten van de humorale immuniteit tegen huidig circulerende PRRSV isolaten. In een eerste deel van deze studie werd de PRRSVspecifieke antistoffenrespons na booster vaccinatie met commerci{\"e}le vaccins en BEI-ge{\"i}nactiveerde bedrijfsspecifieke vaccins ge{\"e}valueerd in niet drachtige reforme zeugen van 3 bedrijven met PRRS-problemen ondanks vaccinatie van zeugen en gelten. Een boost in virus-neutraliserende antistoffen tegen de bedrijfsspecifieke PRRSV isolaten werd opgemerkt bij alle zeugen die werden gevaccineerd met het respectievelijke ge{\"i}nactiveerde bedrijfsspecifieke vaccin. De commerci{\"e}le geattenueerde en ge{\"i}nactiveerde vaccins gaven gemengde resultaten qua boosten van neutraliserende antistoffen tegen het bedrijfsspecifieke isolaat. In het tweede deel van de studie werd een veldproef uitgevoerd op 1 van bovenvermelde bedrijven om het booster effect van het BEI-ge{\"i}nactiveerd bedrijfsspecifiek vaccin en het commercieel geattenueerd EU-type vaccin bij PRRSVimmune zeugen op 60 dagen dracht te evalueren. De impact van deze vaccinatie op de maternale immuniteit en op het PRRSV infectiepatroon bij de biggen gedurende hun eerste levensweken werd ge{\"e}valueerd. Na vaccinatie met het bedrijfsspecifieke vaccin werd een sterke stijging in bedrijfsspecifieke virusneutraliserende antistoffen opgemerkt bij alle zeugen. Tot 5 weken na de geboorte werden virusneutraliserende antistoffen gevonden in het bloed van biggen afkomstig van deze zeugen. Niet alle zeugen gevaccineerd met het commercieel geattenueerd EUtype vaccin toonden een stijging in bedrijfsspecifieke virus-neutraliserende antistoffen en de biggen afkomstig van deze zeugen hadden in het algemeen minder virus-neutraliserende antistoffen. Het aantal viremische biggen was significant lager bij biggen van beide gevaccineerde zeugengroepen dan bij biggen afkomstig van de controle zeugen en dit bleef zo tot op 9 weken na hun geboorte.
In een laatste studie werd de werkzaamheid van het BEI-ge{\"i}nactiveerd vaccin virus geproduceerd op de nieuwe gevoelige cellijn PK15Sn-CD163 vergeleken met het BEI-ge{\"i}nactiveerd vaccin virus geproduceerd op MARC-145 cellen in een homologe en heterologe situatie bij niet-immune biggen. In de homologe PK15Sn-CD163 gegroeide en MARC-145 gegroeide BEIge{\"i}nactiveerde vaccins, was na infectie de duur van de viremie significant gereduceerd met gemiddeld een tweetal weken. Een gelijkaardige resultaat werd bekomen met het heteroloog PK15Sn-CD163 gegroeide vaccin. Geen significante reductie in viremie werd geobserveerd met het heteroloog MARC-145 gegroeid vaccin na heterologe infectie.
Finaal worden in de thesis de belangrijkste bevindingen samengevat en bediscussieerd en wordt het potentieel van bedrijfsspecifieke ge{\"i}nactiveerde vaccins besproken.},
 author    = {Geldhof, Marc},
 isbn     = {9789058643544},
 language   = {eng},
 pages    = {178},
 publisher  = {Ghent University. Faculty of Veterinary Medicine},
 school    = {Ghent University},
 title    = {Adaptable inactivated vaccine for combating Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus},
 year     = {2013},
}