Advanced search
1 file | 420.37 KB

Meningen van heteroseksuele mannen en vrouwen over de spraak van homoseksuele mannen en vrouwen

Author
Organization
Abstract
Achtergrond. Het is algemeen bekend dat de spraak van mannen en vrouwen onderling verschilt. Bovendien wordt gesuggereerd dat naargelang de seksuele voorkeur de spraak binnen deze groepen ook verschillen zou vertonen. Zo werden in de vroege literatuur populaire stereotypes beschreven over de spraakkenmerken van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen, in die zin dat niet-heteroseksuelen de typische spraakpatronen zouden hanteren van het andere geslacht. Vooral over homoseksuelen bestaan een aantal vastgeroeste ideeën. Sinds deze publicaties is er zowel op sociaal als demografisch vlak veel veranderd. Mensen zijn opener over hun seksuele voorkeur, genieten vaker een hogere opleiding, zijn minder conservatief-religieus en leven vaker in een verstedelijkte omgeving. De huidige studie wou dan ook nagaan hoe wij tegenwoordig aankijken tegen homoseksualiteit en de spraak van homoseksuelen en lesbiennes in het bijzonder. Methode. Voor deze studie werden in 2009 door studenten 2de bachelor logopedie en audiologie (UGent) bij 1435 Vlamingen vragenlijsten afgenomen. Resultaten en besluit. Vlamingen staan tegenwoordig relatief tolerant ten opzichte van homoseksualiteit. Mannen, oudere personen en lager opgeleiden zijn echter iets gereserveerder in hun antwoord. Personen in contact met niet-heteroseksuelen stellen zich dan weer liberaler op. Hoewel beide aanvaard worden, wordt lesbisch zijn als meer “normaal en aanvaardbaar” bevonden dan homoseksualiteit. Verder denkt de meerderheid van de respondenten dat de seksuele voorkeur van homoseksuele mannen te horen is aan hun spraak. Homoseksuelen zouden op een hogere toonhoogte spreken en gebruik maken van een verfijnde articulatie en woordenschat en meer intonatie, emoties en lichaamstaal. Lesbiennes, daarentegen, zouden geen kenmerkend spraakpatroon vertonen.

Downloads

 • Poster Meningen over homoseksualiteit Marjan Cosyns 20130315.pdf
  • full text
  • |
  • open access
  • |
  • PDF
  • |
  • 420.37 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Cosyns, Marjan, Ine Ginneberge, and John Van Borsel. 2013. “Meningen Van Heteroseksuele Mannen En Vrouwen over De Spraak Van Homoseksuele Mannen En Vrouwen.” In VVL-congres, 34e, Abstracts. Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL).
APA
Cosyns, Marjan, Ginneberge, I., & Van Borsel, J. (2013). Meningen van heteroseksuele mannen en vrouwen over de spraak van homoseksuele mannen en vrouwen. VVL-congres, 34e, Abstracts. Presented at the 34e VVL-congres, Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL).
Vancouver
1.
Cosyns M, Ginneberge I, Van Borsel J. Meningen van heteroseksuele mannen en vrouwen over de spraak van homoseksuele mannen en vrouwen. VVL-congres, 34e, Abstracts. Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL); 2013.
MLA
Cosyns, Marjan, Ine Ginneberge, and John Van Borsel. “Meningen Van Heteroseksuele Mannen En Vrouwen over De Spraak Van Homoseksuele Mannen En Vrouwen.” VVL-congres, 34e, Abstracts. Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL), 2013. Print.
@inproceedings{3233475,
 abstract   = {Achtergrond. Het is algemeen bekend dat de spraak van mannen en vrouwen onderling verschilt. Bovendien wordt gesuggereerd dat naargelang de seksuele voorkeur de spraak binnen deze groepen ook verschillen zou vertonen. Zo werden in de vroege literatuur populaire stereotypes beschreven over de spraakkenmerken van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen, in die zin dat niet-heteroseksuelen de typische spraakpatronen zouden hanteren van het andere geslacht. Vooral over homoseksuelen bestaan een aantal vastgeroeste idee{\"e}n. Sinds deze publicaties is er zowel op sociaal als demografisch vlak veel veranderd. Mensen zijn opener over hun seksuele voorkeur, genieten vaker een hogere opleiding, zijn minder conservatief-religieus en leven vaker in een verstedelijkte omgeving. De huidige studie wou dan ook nagaan hoe wij tegenwoordig aankijken tegen homoseksualiteit en de spraak van homoseksuelen en lesbiennes in het bijzonder.
Methode. Voor deze studie werden in 2009 door studenten 2de bachelor logopedie en audiologie (UGent) bij 1435 Vlamingen vragenlijsten afgenomen.
Resultaten en besluit. Vlamingen staan tegenwoordig relatief tolerant ten opzichte van homoseksualiteit. Mannen, oudere personen en lager opgeleiden zijn echter iets gereserveerder in hun antwoord. Personen in contact met niet-heteroseksuelen stellen zich dan weer liberaler op. Hoewel beide aanvaard worden, wordt lesbisch zijn als meer {\textquotedblleft}normaal en aanvaardbaar{\textquotedblright} bevonden dan homoseksualiteit. Verder denkt de meerderheid van de respondenten dat de seksuele voorkeur van homoseksuele mannen te horen is aan hun spraak. Homoseksuelen zouden op een hogere toonhoogte spreken en gebruik maken van een verfijnde articulatie en woordenschat en meer intonatie, emoties en lichaamstaal. Lesbiennes, daarentegen, zouden geen kenmerkend spraakpatroon vertonen.},
 author    = {Cosyns, Marjan and Ginneberge, Ine and Van Borsel, John},
 booktitle  = {VVL-congres, 34e, Abstracts},
 language   = {dut},
 location   = {Antwerpen (Berchem)},
 publisher  = {Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL)},
 title    = {Meningen van heteroseksuele mannen en vrouwen over de spraak van homoseksuele mannen en vrouwen},
 year     = {2013},
}