Advanced search
1 file | 294.06 KB

'Journalistiek in Vlaanderen door een roze bril': een verkennend onderzoek naar genderongelijkheid in de journalistieke sector en beroepstevredenheid bij vrouwelijke journalisten

Sara De Vuyst (UGent) and Karin Raeymaeckers (UGent)
Author
Organization
Abstract
Hoewel het aantal vrouwelijke journalisten in westerse landen de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen (Chambers, Steiner & Fleming, 2004; Demoor, Saeys, De Bleeckere, Reymenants, De Clercq, 2000; Paulussen, Raeymaeckers, De Keyser, Van Leuven, 2010; van Zoonen, 1998b), blijft de journalistieke sector gekenmerkt door een diepgewortelde horizontale en verticale gendersegregatie (De Clercq, 2002; Djerf-Pierre & Löfgren-Nilsson, 2001; Paulussen & De Clercq, 2005; Phalen, 2010; Rush, Oukrop, Creedon; 2004; Ziamou, 2000). Vrouwelijke journalisten kunnen niet doorstoten naar de hoogste hiërarchische niveaus omdat ze geconfronteerd worden met een glazen plafond of omdat ze het beroep verlaten als ze kinderen krijgen. De oververtegenwoordiging van vrouwelijke journalisten in soft news sectoren geeft aan dat het journalistieke veld ook horizontaal gesegregeerd is. De aanwezigheid van deze gendergerelateerde barrières lijkt schijnbaar tegenstrijdig met het hoge niveau van beroepstevredenheid dat vaak vastgesteld wordt bij vrouwelijke journalisten in kwantitatief onderzoek (Delano, 2003; Deprez, 2010; Johnstone, Slawski & Bowman, 1976; Miller & Miller; 1995; Weaver, Beam, Brownlee, Voakes, Wilhoit, 2007). We onderzochten deze paradox aan de hand van kwalitatieve interviews met 19 Vlaamse vrouwelijke journalisten uit verschillende generaties, mediasectoren en functies. Tijdens de gesprekken werden alle ‘traditionele’ obstakels bevestigd en kwamen er zelfs bijkomende moeilijkheden naar boven. Bevraagde journalistes verwezen onder andere naar het broos evenwicht tussen journalistiek en een gezin, het negatieve effect van stereotiepe man-vrouwopvattingen op de carrière van vrouwelijke journalisten en de verhoogde werkdruk door de komst van sociale media. Alle respondenten hadden echter in overeenstemming met resultaten van voorafgaand kwantitatief onderzoek, een hoge algemene beroepstevredenheid. Uit de interviews blijkt dat deze paradox kan verklaard worden doordat de respondenten een aantal strategieën aanwenden als buffer om de negatieve impact op hun algemene beroepstevredenheid in te dijken, en zo te verhinderen dat ze hun journalistieke carrière vroegtijdig stopzetten. De strategieën waren verbonden met de assumptie van de ‘kritische massa’ theorie, de flexibiliteit op de redactie ten aanzien van journalisten met kinderen, de steun van een partner, terugschroeven en het gebruik van nieuwe communicatietechnologie.
Keywords
genderongelijkheid, vrouwelijke journalisten, gendersegregatie, beroepstevredenheid, kwalitatief interview

Downloads

 • (...).pdf
  • full text
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 294.06 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
De Vuyst, Sara, and Karin Raeymaeckers. 2013. “‘Journalistiek in Vlaanderen Door Een Roze Bril’: Een Verkennend Onderzoek Naar Genderongelijkheid in De Journalistieke Sector En Beroepstevredenheid Bij Vrouwelijke Journalisten.” In Etmaal Van De Communicatiewetenschappen, Proceedings, 1–18. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
APA
De Vuyst, Sara, & Raeymaeckers, K. (2013). “Journalistiek in Vlaanderen door een roze bril”: een verkennend onderzoek naar genderongelijkheid in de journalistieke sector en beroepstevredenheid bij vrouwelijke journalisten. Etmaal van de communicatiewetenschappen, Proceedings (pp. 1–18). Presented at the Etmaal van de Communicatiewetenschap, Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
Vancouver
1.
De Vuyst S, Raeymaeckers K. “Journalistiek in Vlaanderen door een roze bril”: een verkennend onderzoek naar genderongelijkheid in de journalistieke sector en beroepstevredenheid bij vrouwelijke journalisten. Etmaal van de communicatiewetenschappen, Proceedings. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam; 2013. p. 1–18.
MLA
De Vuyst, Sara, and Karin Raeymaeckers. “‘Journalistiek in Vlaanderen Door Een Roze Bril’: Een Verkennend Onderzoek Naar Genderongelijkheid in De Journalistieke Sector En Beroepstevredenheid Bij Vrouwelijke Journalisten.” Etmaal Van De Communicatiewetenschappen, Proceedings. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 2013. 1–18. Print.
@inproceedings{3127510,
 abstract   = {Hoewel het aantal vrouwelijke journalisten in westerse landen de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen (Chambers, Steiner \& Fleming, 2004; Demoor, Saeys, De Bleeckere, Reymenants, De Clercq, 2000; Paulussen, Raeymaeckers, De Keyser, Van Leuven, 2010; van Zoonen, 1998b), blijft de journalistieke sector gekenmerkt door een diepgewortelde horizontale en verticale gendersegregatie (De Clercq, 2002; Djerf-Pierre \& L{\"o}fgren-Nilsson, 2001; Paulussen \& De Clercq, 2005; Phalen, 2010; Rush, Oukrop, Creedon; 2004; Ziamou, 2000). Vrouwelijke journalisten kunnen niet doorstoten naar de hoogste hi{\"e}rarchische niveaus omdat ze geconfronteerd worden met een glazen plafond of omdat ze het beroep verlaten als ze kinderen krijgen. De oververtegenwoordiging van vrouwelijke journalisten in soft news sectoren geeft aan dat het journalistieke veld ook horizontaal gesegregeerd is. De aanwezigheid van deze gendergerelateerde barri{\`e}res lijkt schijnbaar tegenstrijdig met het hoge niveau van beroepstevredenheid dat vaak vastgesteld wordt bij vrouwelijke journalisten in kwantitatief onderzoek (Delano, 2003; Deprez, 2010; Johnstone, Slawski \& Bowman, 1976; Miller \& Miller; 1995; Weaver, Beam, Brownlee, Voakes, Wilhoit, 2007). We onderzochten deze paradox aan de hand van kwalitatieve interviews met 19 Vlaamse vrouwelijke journalisten uit verschillende generaties, mediasectoren en functies. Tijdens de gesprekken werden alle {\textquoteleft}traditionele{\textquoteright} obstakels bevestigd en kwamen er zelfs bijkomende moeilijkheden naar boven. Bevraagde journalistes verwezen onder andere naar het broos evenwicht tussen journalistiek en een gezin, het negatieve effect van stereotiepe man-vrouwopvattingen op de carri{\`e}re van vrouwelijke journalisten en de verhoogde werkdruk door de komst van sociale media. Alle respondenten hadden echter in overeenstemming met resultaten van voorafgaand kwantitatief onderzoek, een hoge algemene beroepstevredenheid. Uit de interviews blijkt dat deze paradox kan verklaard worden doordat de respondenten een aantal strategie{\"e}n aanwenden als buffer om de negatieve impact op hun algemene beroepstevredenheid in te dijken, en zo te verhinderen dat ze hun journalistieke carri{\`e}re vroegtijdig stopzetten. De strategie{\"e}n waren verbonden met de assumptie van de {\textquoteleft}kritische massa{\textquoteright} theorie, de flexibiliteit op de redactie ten aanzien van journalisten met kinderen, de steun van een partner, terugschroeven en het gebruik van nieuwe communicatietechnologie.},
 author    = {De Vuyst, Sara and Raeymaeckers, Karin},
 booktitle  = {Etmaal van de communicatiewetenschappen, Proceedings},
 keyword   = {genderongelijkheid,vrouwelijke journalisten,gendersegregatie,beroepstevredenheid,kwalitatief interview},
 language   = {dut},
 location   = {Rotterdam},
 pages    = {1--18},
 publisher  = {Erasmus Universiteit Rotterdam},
 title    = {'Journalistiek in Vlaanderen door een roze bril': een verkennend onderzoek naar genderongelijkheid in de journalistieke sector en beroepstevredenheid bij vrouwelijke journalisten},
 year     = {2013},
}