Advanced search
1 file | 4.69 MB

Stedelijke subcentra en korte verplaatsingen: is er een verband?: het geval van de lagere scholen in Vlaanderen

Kobe Boussauw (UGent) , Georges Allaert (UGent) and Frank Witlox (UGent)
Author
Organization
Abstract
Deze bijdrage beschrijft ten eerste een theoretisch kader dat de mogelijke interactie tussen aspecten van intrastedelijk polycentrisme en dagelijkse verplaatsingen beschrijft. Daarbij wordt aangenomen dat een agglomeratie met een polycentrische ruimtelijke structuur een duurzamer verplaatsingspatroon met zich mee kan brengen in vergelijking met een eerder monocentrisch stedelijk systeem. In een polycentrische agglomeratie is de ruimtelijke distributie van jobs en diensten namelijk meer gebiedsdekkend, aangezien deze geconcentreerd aanwezig zijn in een groot aantal centra en subcentra met elk een eigen verzorgingsgebied. Gemiddeld moet een inwoner van een dergelijk verzorgingsgebied bijgevolg minder ver reizen om de dichtstbijzijnde voorziening te bezoeken. In een monocentrisch stedelijk systeem daarentegen zijn de bestemmingen meer geconcentreerd, waardoor deze gemiddeld genomen verder af gelegen zijn van de woningen. Anderzijds kan een sterk doorgedreven vorm van polycentrisme uitmonden in een dispers systeem waarin helemaal geen concentratie van functies meer kan worden vastgesteld, en waarbinnen nog veel grotere afstanden moeten worden afgelegd om alle gewenste bestemmingen te kunnen bezoeken. Aangezien kortere verplaatsingen minder energie vragen, minder uitstoot veroorzaken, autogebruik ontmoedigen en minder congestie veroorzaken, wordt aangenomen dat de ruimtelijk nabijheid die voortkomt uit een polycentrische stedelijke structuur een belangrijke rol kan spelen in een beleid dat gericht is op een meer duurzame mobiliteit. Vervolgens testen we deze hypothese aan de hand van gegevens over de locatie van lagere scholen in Vlaanderen en de woonplaats van de betrokken leerlingen. Daartoe passen we een ruimtelijke clusteranalyse toe, die inzicht verschaft op het al of niet aanwezig zijn van ruimtelijke concentraties van lagere scholen. Vervolgens gaan we na of er een verband bestaat tussen ruimtelijke clusters en het verzorgingsgebied van de school. Ook de omvang van de school wordt in de analyse opgenomen. De resultaten van dit verkennende onderzoek zijn in essentie negatief: noch de aanwezigheid van clusters, noch de omvang van de school lijkt de reisafstand van de leerlingen te beïnvloeden. Deze vaststelling kan erop wijzen dat de ruimtelijke distributie van de lagere scholen nauw aansluit bij de spreiding van de woningen van de leerlingen, en dat de toename van de schoolmobiliteit voornamelijk in niet-ruimtelijke factoren moet gezocht worden. De in deze paper ontwikkelde methodiek moet als verkennend worden beschouwd, met de bedoeling om deze in vervolgonderzoek toe te passen op andere types voorzieningen, zoals kleinhandel, middelbaar onderwijs of ziekenhuizen.

Downloads

 • (...).pdf
  • full text
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 4.69 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Boussauw, Kobe, Georges Allaert, and Frank Witlox. 2012. “Stedelijke Subcentra En Korte Verplaatsingen: Is Er Een Verband?: Het Geval Van De Lagere Scholen in Vlaanderen.” In Proceedings CVS 2012 : Robuuste Infrastructuur : Van Alle Markten Thuis? Stichting CVS.
APA
Boussauw, K., Allaert, G., & Witlox, F. (2012). Stedelijke subcentra en korte verplaatsingen: is er een verband?: het geval van de lagere scholen in Vlaanderen. Proceedings CVS 2012 : Robuuste infrastructuur : van alle markten thuis? Presented at the Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2012 (CVS 2012) : Robuuste infrastructuur : van alle markten thuis?, Stichting CVS.
Vancouver
1.
Boussauw K, Allaert G, Witlox F. Stedelijke subcentra en korte verplaatsingen: is er een verband?: het geval van de lagere scholen in Vlaanderen. Proceedings CVS 2012 : Robuuste infrastructuur : van alle markten thuis? Stichting CVS; 2012.
MLA
Boussauw, Kobe, Georges Allaert, and Frank Witlox. “Stedelijke Subcentra En Korte Verplaatsingen: Is Er Een Verband?: Het Geval Van De Lagere Scholen in Vlaanderen.” Proceedings CVS 2012 : Robuuste Infrastructuur : Van Alle Markten Thuis? Stichting CVS, 2012. Print.
@inproceedings{3058760,
 abstract   = {Deze bijdrage beschrijft ten eerste een theoretisch kader dat de mogelijke interactie tussen aspecten van intrastedelijk polycentrisme en dagelijkse verplaatsingen beschrijft. Daarbij wordt aangenomen dat een agglomeratie met een polycentrische ruimtelijke structuur een duurzamer verplaatsingspatroon met zich mee kan brengen in vergelijking met een eerder monocentrisch stedelijk systeem. In een polycentrische agglomeratie is de ruimtelijke distributie van jobs en diensten namelijk meer gebiedsdekkend, aangezien deze geconcentreerd aanwezig zijn in een groot aantal centra en subcentra met elk een eigen verzorgingsgebied. Gemiddeld moet een inwoner van een dergelijk verzorgingsgebied bijgevolg minder ver reizen om de dichtstbijzijnde voorziening te bezoeken. In een monocentrisch stedelijk systeem daarentegen zijn de bestemmingen meer geconcentreerd, waardoor deze gemiddeld genomen verder af gelegen zijn van de woningen. Anderzijds kan een sterk doorgedreven vorm van polycentrisme uitmonden in een dispers systeem waarin helemaal geen concentratie van functies meer kan worden vastgesteld, en waarbinnen nog veel grotere afstanden moeten worden afgelegd om alle gewenste bestemmingen te kunnen bezoeken. Aangezien kortere verplaatsingen minder energie vragen, minder uitstoot veroorzaken, autogebruik ontmoedigen en minder congestie veroorzaken, wordt aangenomen dat de ruimtelijk nabijheid die voortkomt uit een polycentrische stedelijke structuur een belangrijke rol kan spelen in een beleid dat gericht is op een meer duurzame mobiliteit.
Vervolgens testen we deze hypothese aan de hand van gegevens over de locatie van lagere scholen in Vlaanderen en de woonplaats van de betrokken leerlingen. Daartoe passen we een ruimtelijke clusteranalyse toe, die inzicht verschaft op het al of niet aanwezig zijn van ruimtelijke concentraties van lagere scholen. Vervolgens gaan we na of er een verband bestaat tussen ruimtelijke clusters en het verzorgingsgebied van de school. Ook de omvang van de school wordt in de analyse opgenomen. De resultaten van dit verkennende onderzoek zijn in essentie negatief: noch de aanwezigheid van clusters, noch de omvang van de school lijkt de reisafstand van de leerlingen te be{\"i}nvloeden. Deze vaststelling kan erop wijzen dat de ruimtelijke distributie van de lagere scholen nauw aansluit bij de spreiding van de woningen van de leerlingen, en dat de toename van de schoolmobiliteit voornamelijk in niet-ruimtelijke factoren moet gezocht worden.
De in deze paper ontwikkelde methodiek moet als verkennend worden beschouwd, met de bedoeling om deze in vervolgonderzoek toe te passen op andere types voorzieningen, zoals kleinhandel, middelbaar onderwijs of ziekenhuizen.},
 author    = {Boussauw, Kobe and Allaert, Georges and Witlox, Frank},
 booktitle  = {Proceedings CVS 2012 : Robuuste infrastructuur : van alle markten thuis?},
 language   = {dut},
 location   = {Amsterdam, Nederland},
 pages    = {16},
 publisher  = {Stichting CVS},
 title    = {Stedelijke subcentra en korte verplaatsingen: is er een verband?: het geval van de lagere scholen in Vlaanderen},
 url     = {http://cvs-congres.nl/cvs/page/90/cvs\_2012},
 year     = {2012},
}