Advanced search
1 file | 218.55 KB

Naar een omgevingsanalyse van de stedelijke gezondheids- en welzijnszorg: de stadsmonitor als kader en inspiratiebron

Joke Van Assche (UGent) , Thomas Block (UGent) and Herwig Reynaert (UGent)
Author
Organization
Abstract
In dit artikel lichten we eerst het doel en de functie van de Stadsmonitor toe. Hij dient om het strategisch beleid van alle relevante stedelijke actoren beter te onderbouwen door het geven van een input voor beleidsdebat over de leefbaarheid en duurzaamheid van Vlaamse centrumsteden. De Stadsmonitor bevat een visie op wat belangrijk is om te meten en de vertaling van die visie in omgevingsindicatoren die relevant zijn voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de Vlaamse stad. In het tweede punt van dit artikel beschrijven wij het onderdeel van de Stadsmonitor dat betrekking heeft op de zorgsector in de Vlaamse centrumsteden. En daarbij hebben wij het over de zorgsector in de brede betekenis van het woord: zowel gezondheids- als welzijnszorg. Wij richten ons daarbij op de omgevingsindicatoren die rechtstreeks verband houden met de zorgsector, maar wijzen ook op het belang van andere indicatoren uit de Stadsmonitor voor het debat over de gezondheid en het welzijn van het individu in de Vlaamse centrumsteden. Ten derde gaan we dieper in op het opmaakproces van het zorgluik van de Stadsmonitor. In 2008 achtten politici uit Vlaamse centrumsteden en het Vlaams stedenbeleid het noodzakelijk om een project op te zetten voor de opmaak van omgevingsindicatoren voor de brede stedelijke welzijns- en gezondheidssector. In het kader daarvan zijn alle welzijnsactoren uit de steden (zowel uit stadsbesturen en OCMW’s als CAW’s en welzijnsraden), provincies en Vlaamse administraties, overeengekomen wat de belangrijke thema’s zijn die cijfermateriaal vragen: zorg op maat voor iedereen, zelfredzaamheid, geen drempels in de zorg en samenwerking en participatie. Vervolgens werden een set van een 30-tal omgevingsindicatoren geselecteerd, die ons kunnen leren of de zorgsector in de goede richting evolueert. En of de zorgsector dus bijdraagt tot een leefbare en duurzame Vlaamse stad. Tevens wordt de dataverzameling geïllustreerd met een voorbeeld van een indicator over residentiële ouderenzorg. Tot slot reflecteren wij kort op het gebruik van indicatoren in de praktijk. Zo kan het gezamenlijk opmaken van deze ‘zorg’-indicatoren, ons inziens, een stimulans betekenen voor het debat over strategische prioriteiten van het stedelijk zorgbeleid.
Keywords
leefbare en duurzame Vlaamse steden, stedelijke gezondheids- en welzijnszorg, stadsmonitor

Downloads

 • (...).pdf
  • full text
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 218.55 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Van Assche, Joke, Thomas Block, and Herwig Reynaert. 2011. “Naar Een Omgevingsanalyse Van De Stedelijke Gezondheids- En Welzijnszorg: De Stadsmonitor Als Kader En Inspiratiebron.” Welzijnsgids (mechelen) (83): 83–106.
APA
Van Assche, Joke, Block, T., & Reynaert, H. (2011). Naar een omgevingsanalyse van de stedelijke gezondheids- en welzijnszorg: de stadsmonitor als kader en inspiratiebron. WELZIJNSGIDS (MECHELEN), (83), 83–106.
Vancouver
1.
Van Assche J, Block T, Reynaert H. Naar een omgevingsanalyse van de stedelijke gezondheids- en welzijnszorg: de stadsmonitor als kader en inspiratiebron. WELZIJNSGIDS (MECHELEN). 2011;(83):83–106.
MLA
Van Assche, Joke, Thomas Block, and Herwig Reynaert. “Naar Een Omgevingsanalyse Van De Stedelijke Gezondheids- En Welzijnszorg: De Stadsmonitor Als Kader En Inspiratiebron.” WELZIJNSGIDS (MECHELEN) 83 (2011): 83–106. Print.
@article{2964180,
 abstract   = {In dit artikel lichten we eerst het doel en de functie van de Stadsmonitor toe. Hij dient om het strategisch beleid van alle relevante stedelijke actoren beter te onderbouwen door het geven van een input voor beleidsdebat over de leefbaarheid en duurzaamheid van Vlaamse centrumsteden. De Stadsmonitor bevat een visie op wat belangrijk is om te meten en de vertaling van die visie in omgevingsindicatoren die relevant zijn voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de Vlaamse stad. In het tweede punt van dit artikel beschrijven wij het onderdeel van de Stadsmonitor dat betrekking heeft op de zorgsector in de Vlaamse centrumsteden. En daarbij hebben wij het over de zorgsector in de brede betekenis van het woord: zowel gezondheids- als welzijnszorg. Wij richten ons daarbij op de omgevingsindicatoren die rechtstreeks verband houden met de zorgsector, maar wijzen ook op het belang van andere indicatoren uit de Stadsmonitor voor het debat over de gezondheid en het welzijn van het individu in de Vlaamse centrumsteden. Ten derde gaan we dieper in op het opmaakproces van het zorgluik van de Stadsmonitor. In 2008 achtten politici uit Vlaamse centrumsteden en het Vlaams stedenbeleid het noodzakelijk om een project op te zetten voor de opmaak van omgevingsindicatoren voor de brede stedelijke welzijns- en gezondheidssector. In het kader daarvan zijn alle welzijnsactoren uit de steden (zowel uit stadsbesturen en OCMW{\textquoteright}s als CAW{\textquoteright}s en welzijnsraden), provincies en Vlaamse administraties, overeengekomen wat de belangrijke thema{\textquoteright}s zijn die cijfermateriaal vragen: zorg op maat voor iedereen, zelfredzaamheid, geen drempels in de zorg en samenwerking en participatie. Vervolgens werden een set van een 30-tal omgevingsindicatoren geselecteerd, die ons kunnen leren of de zorgsector in de goede richting evolueert. En of de zorgsector dus bijdraagt tot een leefbare en duurzame Vlaamse stad. Tevens wordt de dataverzameling ge{\"i}llustreerd met een voorbeeld van een indicator over residenti{\"e}le ouderenzorg. Tot slot reflecteren wij kort op het gebruik van indicatoren in de praktijk. Zo kan het gezamenlijk opmaken van deze {\textquoteleft}zorg{\textquoteright}-indicatoren, ons inziens, een stimulans betekenen voor het debat over strategische prioriteiten van het stedelijk zorgbeleid.},
 author    = {Van Assche, Joke and Block, Thomas and Reynaert, Herwig},
 issn     = {1780-079X},
 journal   = {WELZIJNSGIDS (MECHELEN)},
 language   = {dut},
 number    = {83},
 pages    = {83--106},
 title    = {Naar een omgevingsanalyse van de stedelijke gezondheids- en welzijnszorg: de stadsmonitor als kader en inspiratiebron},
 year     = {2011},
}