Advanced search
Add to list

Over wat ze zouden willen als ze konden kiezen en wat ze zichzelf echt zien doen: een onderzoek naar de aspiraties en verwachtingen van leerlingen in het basisonderwijs met betrekking tot het secundair onderwijs

Simon Boone (UGent) , Orhan Agirdag (UGent) and Mieke Van Houtte (UGent)
Author
Organization
Abstract
Voorgaand onderzoek heeft reeds herhaaldelijk aangetoond dat de keuzes die leerlingen maken bij overgang van basis- naar secundair onderwijs deels sociaal bepaald zijn. Overal in Europa, ook in Vlaanderen en Nederland, blijkt het zo te zijn dat leerlingen met lagere SES, onder controle van voorgaande prestaties, minder ambitieuze keuzes maken in het secundair onderwijs dan leerlingen met hogere SES. Aangezien in Vlaanderen en Nederland de keuze tussen academisch en minder academisch gerichte onderwijsvormen reeds op jonge leeftijd moet worden gemaakt en het dus naar alle waarschijnlijkheid de ouders zijn die een belangrijke zeg hebben in de uiteindelijke keuze, maakt bestaand onderzoek veelal gebruik van data verzameld bij de ouders van leerlingen of retrospectieve data. Een belangrijk hiaat in het onderzoek is dus de afwezigheid van studies die bij leerlingen zelf, gedurende hun schoolloopbaan, peilen naar wat ze idealiter willen doen en waar ze zichzelf werkelijk toe in staat achten. In dit exploratief onderzoek wordt nagegaan welke toegeschreven en verworven leerlingenkenmerken bepalend zijn voor de aspiraties die leerlingen in het basisonderwijs hebben met betrekking tot het studeren in een academisch gerichte onderwijsvorm eerder dan in een technisch of beroepsgerichte onderwijsvorm. Voorgaand onderzoek naar studiekeuzes heeft bovendien zelden rekening gehouden met de mogelijke impact van de basisschool waarin het kind school loopt. Studies die dat wel deden, leverden niet altijd een consistent antwoord op deze vraag. In deze studie wordt dan ook nagegaan of kenmerken van de basisschool een impact hebben op wat leerlingen aspireren. Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van data verzameld bij leerlingen in het voorlaatste en laatste jaar van het basisonderwijs in 68 basisscholen in drie Vlaamse steden. Aangezien de afhankelijke variabele in het onderzoek dichotoom is en er zowel individuele als schoolkenmerken in de analyse worden betrokken, wordt gebruik gemaakt van logistische multilevelanalyses. Net als in studies naar studiekeuze, vinden we dat aspiraties en verwachtingen van leerlingen in het basisonderwijs bepaald worden door hun SES. Zelfs na controle voor prestaties vinden we dat leerlingen met hoge SES eerder academische onderwijsvormen aspireren. Verder stellen we ook vast dat leerlingen met een allochtone achtergrond hogere aspiraties en verwachtingen hebben dan autochtone leerlingen. Daarnaast blijkt de samenstelling van de basisschool naar SES een positieve invloed te hebben en het gemiddeld prestatieniveau een negatieve invloed op de verwachtingen en aspiraties van leerlingen. De bevindingen worden gekaderd door middel van eerder onderzoek en theorievorming rond aspiraties gevoerd in de VS.

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
Boone, Simon, et al. “Over Wat Ze Zouden Willen Als Ze Konden Kiezen En Wat Ze Zichzelf Echt Zien Doen: Een Onderzoek Naar de Aspiraties En Verwachtingen van Leerlingen in Het Basisonderwijs Met Betrekking Tot Het Secundair Onderwijs.” Dag van de Sociologie (DVDS - 2012), Abstracts, 2012.
APA
Boone, S., Agirdag, O., & Van Houtte, M. (2012). Over wat ze zouden willen als ze konden kiezen en wat ze zichzelf echt zien doen: een onderzoek naar de aspiraties en verwachtingen van leerlingen in het basisonderwijs met betrekking tot het secundair onderwijs. Dag van de Sociologie (DVDS - 2012), Abstracts. Presented at the Dag van de Sociologie (DVDS - 2012), Utrecht, Nederland.
Chicago author-date
Boone, Simon, Orhan Agirdag, and Mieke Van Houtte. 2012. “Over Wat Ze Zouden Willen Als Ze Konden Kiezen En Wat Ze Zichzelf Echt Zien Doen: Een Onderzoek Naar de Aspiraties En Verwachtingen van Leerlingen in Het Basisonderwijs Met Betrekking Tot Het Secundair Onderwijs.” In Dag van de Sociologie (DVDS - 2012), Abstracts.
Chicago author-date (all authors)
Boone, Simon, Orhan Agirdag, and Mieke Van Houtte. 2012. “Over Wat Ze Zouden Willen Als Ze Konden Kiezen En Wat Ze Zichzelf Echt Zien Doen: Een Onderzoek Naar de Aspiraties En Verwachtingen van Leerlingen in Het Basisonderwijs Met Betrekking Tot Het Secundair Onderwijs.” In Dag van de Sociologie (DVDS - 2012), Abstracts.
Vancouver
1.
Boone S, Agirdag O, Van Houtte M. Over wat ze zouden willen als ze konden kiezen en wat ze zichzelf echt zien doen: een onderzoek naar de aspiraties en verwachtingen van leerlingen in het basisonderwijs met betrekking tot het secundair onderwijs. In: Dag van de sociologie (DVDS - 2012), Abstracts. 2012.
IEEE
[1]
S. Boone, O. Agirdag, and M. Van Houtte, “Over wat ze zouden willen als ze konden kiezen en wat ze zichzelf echt zien doen: een onderzoek naar de aspiraties en verwachtingen van leerlingen in het basisonderwijs met betrekking tot het secundair onderwijs,” in Dag van de sociologie (DVDS - 2012), Abstracts, Utrecht, Nederland, 2012.
@inproceedings{2116655,
 abstract   = {{Voorgaand onderzoek heeft reeds herhaaldelijk aangetoond dat de keuzes die leerlingen maken bij overgang van basis- naar secundair onderwijs deels sociaal bepaald zijn. Overal in Europa, ook in Vlaanderen en Nederland, blijkt het zo te zijn dat leerlingen met lagere SES, onder controle van voorgaande prestaties, minder ambitieuze keuzes maken in het secundair onderwijs dan leerlingen met hogere SES. Aangezien in Vlaanderen en Nederland de keuze tussen academisch en minder academisch gerichte onderwijsvormen reeds op jonge leeftijd moet worden gemaakt en het dus naar alle waarschijnlijkheid de ouders zijn die een belangrijke zeg hebben in de uiteindelijke keuze, maakt bestaand onderzoek veelal gebruik van data verzameld bij de ouders van leerlingen of retrospectieve data. Een belangrijk hiaat in het onderzoek is dus de afwezigheid van studies die bij leerlingen zelf, gedurende hun schoolloopbaan, peilen naar wat ze idealiter willen doen en waar ze zichzelf werkelijk toe in staat achten. In dit exploratief onderzoek wordt nagegaan welke toegeschreven en verworven leerlingenkenmerken bepalend zijn voor de aspiraties die leerlingen in het basisonderwijs hebben met betrekking tot het studeren in een academisch gerichte onderwijsvorm eerder dan in een technisch of beroepsgerichte onderwijsvorm. Voorgaand onderzoek naar studiekeuzes heeft bovendien zelden rekening gehouden met de mogelijke impact van de basisschool waarin het kind school loopt. Studies die dat wel deden, leverden niet altijd een consistent antwoord op deze vraag. In deze studie wordt dan ook nagegaan of kenmerken van de basisschool een impact hebben op wat leerlingen aspireren. Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van data verzameld bij leerlingen in het voorlaatste en laatste jaar van het basisonderwijs in 68 basisscholen in drie Vlaamse steden. Aangezien de afhankelijke variabele in het onderzoek dichotoom is en er zowel individuele als schoolkenmerken in de analyse worden betrokken, wordt gebruik gemaakt van logistische multilevelanalyses. Net als in studies naar studiekeuze, vinden we dat aspiraties en verwachtingen van leerlingen in het basisonderwijs bepaald worden door hun SES. Zelfs na controle voor prestaties vinden we dat leerlingen met hoge SES eerder academische onderwijsvormen aspireren. Verder stellen we ook vast dat leerlingen met een allochtone achtergrond hogere aspiraties en verwachtingen hebben dan autochtone leerlingen. Daarnaast blijkt de samenstelling van de basisschool naar SES een positieve invloed te hebben en het gemiddeld prestatieniveau een negatieve invloed op de verwachtingen en aspiraties van leerlingen. De bevindingen worden gekaderd door middel van eerder onderzoek en theorievorming rond aspiraties gevoerd in de VS.}},
 author    = {{Boone, Simon and Agirdag, Orhan and Van Houtte, Mieke}},
 booktitle  = {{Dag van de sociologie (DVDS - 2012), Abstracts}},
 language   = {{dut}},
 location   = {{Utrecht, Nederland}},
 title    = {{Over wat ze zouden willen als ze konden kiezen en wat ze zichzelf echt zien doen: een onderzoek naar de aspiraties en verwachtingen van leerlingen in het basisonderwijs met betrekking tot het secundair onderwijs}},
 year     = {{2012}},
}