Advanced search

Pessinus : Ana Tanriça'nin Kutsal Kenti

Inge Claerhout (UGent) and Johnny Devreker (UGent)
(2008) 7.
Author
Organization
Abstract
Anadolu'nun Ana Tanrıçası Kybele'nin kutsal kenti Pessinus, Anadolu platosunun ortasında, Ankara'nın 150 km güneybatısında yer almaktadır. Antik kentin büyük bir bölümü bugünkü Ballıhisar Köyü'nün altındadır. Bir kült alanı ve yerleşme olarak bu ören yerinin tarihi Phryg dönemine uzanmaktadır. M.Ö. 8. yüzyılda Kral Midas'ın Pessinus'u bizzat kurduğu ve Kybele'nin ilk tapınağını inşa ettirdiği sanılıyor. Ana Tanrıça kültü önce Yunan dünyasına, sonra da Pessinus'tan Roma İmparatorluğu'nun her yanına yayılarak klasik dünyayı fethetmiştir. Ören yerinde 1967 yılından bu yana Belçika Ghent üniversitesi kazı ekipleri tarafından sürdürülen kazılarda antik Pessinus'un merkezinde yer alan önemli buluntular gün ışığına çıkarılmıştır.
Keywords
Archaeology, History, Mythology

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Claerhout, Inge, and Johnny Devreker. 2008. Pessinus : Ana Tanriça’nin Kutsal Kenti. Vol. 7. Istanbul, Turkey: Homer Kitabevi.
APA
Claerhout, Inge, & Devreker, J. (2008). Pessinus : Ana Tanriça’nin Kutsal Kenti (Vol. 7). Istanbul, Turkey: Homer Kitabevi.
Vancouver
1.
Claerhout I, Devreker J. Pessinus : Ana Tanriça’nin Kutsal Kenti. Istanbul, Turkey: Homer Kitabevi; 2008.
MLA
Claerhout, Inge, and Johnny Devreker. Pessinus : Ana Tanriça’nin Kutsal Kenti. Vol. 7. Istanbul, Turkey: Homer Kitabevi, 2008. Print.
@book{2026438,
 abstract   = {Anadolu'nun Ana Tanr{\i}\c{c}as{\i} Kybele'nin kutsal kenti Pessinus, Anadolu platosunun ortas{\i}nda, Ankara'n{\i}n 150 km g{\"u}neybat{\i}s{\i}nda yer almaktad{\i}r. Antik kentin b{\"u}y{\"u}k bir b{\"o}l{\"u}m{\"u} bug{\"u}nk{\"u} Ball{\i}hisar K{\"o}y{\"u}'n{\"u}n alt{\i}ndad{\i}r. Bir k{\"u}lt alan{\i} ve yerle\c{s}me olarak bu {\"o}ren yerinin tarihi Phryg d{\"o}nemine uzanmaktad{\i}r. M.{\"O}. 8. y{\"u}zy{\i}lda Kral Midas'{\i}n Pessinus'u bizzat kurdu\u{g}u ve Kybele'nin ilk tap{\i}na\u{g}{\i}n{\i} in\c{s}a ettirdi\u{g}i san{\i}l{\i}yor. Ana Tanr{\i}\c{c}a k{\"u}lt{\"u} {\"o}nce Yunan d{\"u}nyas{\i}na, sonra da Pessinus'tan Roma \.{I}mparatorlu\u{g}u'nun her yan{\i}na yay{\i}larak klasik d{\"u}nyay{\i} fethetmi\c{s}tir. {\"O}ren yerinde 1967 y{\i}l{\i}ndan bu yana Bel\c{c}ika Ghent {\"u}niversitesi kaz{\i} ekipleri taraf{\i}ndan s{\"u}rd{\"u}r{\"u}len kaz{\i}larda antik Pessinus'un merkezinde yer alan {\"o}nemli buluntular g{\"u}n {\i}\c{s}{\i}\u{g}{\i}na \c{c}{\i}kar{\i}lm{\i}\c{s}t{\i}r.},
 author    = {Claerhout, Inge and Devreker, Johnny},
 isbn     = {9789944483193},
 language   = {tur},
 pages    = {204},
 publisher  = {Homer Kitabevi},
 title    = {Pessinus : Ana Tanri\c{c}a'nin Kutsal Kenti},
 volume    = {7},
 year     = {2008},
}