Advanced search

Denken anorexia nervosa patiënten anders?: resultaten uit neuropsychologisch onderzoek

Sara Van Autreve (UGent) and Myriam Vervaet (UGent)
Author
Organization
Abstract
Recente onderzoeksbevindingen suggereren dat het neuropsychologisch functioneren van personen met anorexia nervosa (AN) enkele specifieke kenmerken vertoont, kenmerken die trekgebonden en niet louter toestandsgebonden blijken te zijn. De dysfuncties waar in recent neuropsychologisch onderzoek bij AN veel aandacht voor is, zijn de zwakke centrale coherentie en de verminderde mentale flexibiliteit. Een zwakke centrale coherentie betekent concreet een superieure detailverwerking gecombineerd met een verminderde globale informatieverwerking, een cognitieve stijl die in zowel klinische settings als onderzoekssettings wordt bevestigd. De verminderde mentale flexibiliteit (of set shifting) houdt in dat de inhibitie van een stimulus-respons associatie en een verschuiving naar een nieuw gedefinieerde associatie bemoeilijkt wordt. Ook deze rigiditeit wordt herkend in de klinische praktijk. In de mededeling worden deze recente neuropsychologische onderzoeksresultaten toegelicht en samengebracht met eigen onderzoeksbevindingen. Op basis van data uit de eigen onderzoeksgroep wordt de relatie van deze cognitieve variabelen met klinische en persoonlijkheidsvariabelen besproken. Ten slotte worden op basis van de onderzoeksresultaten suggesties gedaan voor de klinische praktijk in het algemeen en de behandeling van AN in het bijzonder.

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Van Autreve, Sara, and Myriam Vervaet. 2010. “Denken Anorexia Nervosa Patiënten Anders?: Resultaten Uit Neuropsychologisch Onderzoek.” In Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, 5e, Abstracts.
APA
Van Autreve, S., & Vervaet, M. (2010). Denken anorexia nervosa patiënten anders?: resultaten uit neuropsychologisch onderzoek. Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, 5e, Abstracts. Presented at the 5e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres : Geestelijke gezondheid : kiezen of delen (CGG 2010).
Vancouver
1.
Van Autreve S, Vervaet M. Denken anorexia nervosa patiënten anders?: resultaten uit neuropsychologisch onderzoek. Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, 5e, Abstracts. 2010.
MLA
Van Autreve, Sara, and Myriam Vervaet. “Denken Anorexia Nervosa Patiënten Anders?: Resultaten Uit Neuropsychologisch Onderzoek.” Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, 5e, Abstracts. 2010. Print.
@inproceedings{2025122,
 abstract   = {Recente onderzoeksbevindingen suggereren dat het neuropsychologisch functioneren van personen met anorexia nervosa (AN) enkele specifieke kenmerken vertoont, kenmerken die trekgebonden en niet louter toestandsgebonden blijken te zijn.
De dysfuncties waar in recent neuropsychologisch onderzoek bij AN veel aandacht voor is, zijn de zwakke centrale coherentie en de verminderde mentale flexibiliteit. Een zwakke centrale coherentie betekent concreet een superieure detailverwerking gecombineerd met een verminderde globale informatieverwerking, een cognitieve stijl die in zowel klinische settings als onderzoekssettings wordt bevestigd. De verminderde mentale flexibiliteit (of set shifting) houdt in dat de inhibitie van een stimulus-respons associatie en een verschuiving naar een nieuw gedefinieerde associatie bemoeilijkt wordt. Ook deze rigiditeit wordt herkend in de klinische praktijk.
In de mededeling worden deze recente neuropsychologische onderzoeksresultaten toegelicht en samengebracht met eigen onderzoeksbevindingen. Op basis van data uit de eigen onderzoeksgroep wordt de relatie van deze cognitieve variabelen met klinische en persoonlijkheidsvariabelen besproken. Ten slotte worden op basis van de onderzoeksresultaten suggesties gedaan voor de klinische praktijk in het algemeen en de behandeling van AN in het bijzonder.},
 author    = {Van Autreve, Sara and Vervaet, Myriam},
 booktitle  = {Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, 5e, Abstracts},
 language   = {dut},
 location   = {Gent},
 title    = {Denken anorexia nervosa pati{\"e}nten anders?: resultaten uit neuropsychologisch onderzoek},
 year     = {2010},
}