Ghent University Academic Bibliography

Advanced

Ecologische bosontwikkeling op voormalige landbouwgronden in de praktijk: keuzes voor beheerders

An De Schrijver UGent, Jan Van Uytvanck, Arno Thomaes, Stephanie Schelfhout UGent and Jan Mertens UGent (2011) BOSREVUE. p.7-11
abstract
Jonge bossen op voormalig sterk bemeste landbouwgronden worden vaak gekenmerkt door een homogene kruidvegetatie van snelgroeiende plantensoorten (bv. brandnetel of braam). De bodemcondities spelen hierbij een belangrijke rol (zie Baeten et al., dit themanummer). Om een soortenrijke kruidlaag te ontwikkelen is de beperking van plantengroei cruciaal. Als veel licht, water en essentiële nutriënten beschikbaar zijn krijgen snelgroeiende, competitieve soorten vrij spel en worden andere soorten weggeconcurreerd. In lichtrijke tot matig schaduwrijke, niet-droge bostypen is er voldoende licht en water beschikbaar en zal de beschikbaarheid van nutriënten de competitie tussen planten sturen. Om hier een soortenrijke kruidlaag te laten ontwikkelen moet de plantengroei gelimiteerd worden door een lage beschikbaarheid van stikstof en/of fosfor. In jonge bossen zijn de gehalten aan stikstof en fosfor in de toplaag echter vaak erg hoog. Omwille van de hoge stikstofdepositie in Vlaanderen is het creëren van stikstoflimitatie in jonge bossen vrijwel onmogelijk en dient gestreefd te worden naar een beperkende fosforbeschikbaarheid. In functie van het herstel van soortenrijke graslanden worden momenteel op verschillende plaatsen in Nederland en Vlaanderen de fosforconcentraties gereduceerd door verschralende beheermaatregelen zoals maaien of ontgronden. Bij de aanleg van bossen op voormalige landbouwgrond worden deze maatregelen vooralsnog niet of nauwelijks toegepast. Beheerders hebben niet altijd de tijd en de middelen om via ingrijpende maatregelen de abiotische omstandigheden na een landbouwgebruik te verbeteren. In die gevallen kan de vegetatieontwikkeling via een geschikte boomsoortenkeuze of andere beheeringrepen deels gestuurd worden. In het natuurbehoud wordt steeds meer belang gehecht aan het herstel of het behoud van natuurlijke processen, eventueel gestuurd of begeleid door de beheerder. Dit geldt ook steeds meer voor bosuitbreiding. Hier zetten we de verschillende mogelijkheden waarmee de beheerder de ontwikkeling van de boom-, struik- en kruidlaag kan sturen op een rijtje.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
year
type
journalArticle (original)
publication status
published
subject
journal title
BOSREVUE
Bosrevue
issue
37
issue title
Ecologische bosuitbreiding op sterk bemeste gronden : van wetenschap naar praktijk
pages
7 - 11
ISSN
1378-5990
language
Dutch
UGent publication?
yes
classification
A2
copyright statement
I have transferred the copyright for this publication to the publisher
id
2002629
handle
http://hdl.handle.net/1854/LU-2002629
date created
2012-01-25 11:26:22
date last changed
2016-12-19 15:45:05
@article{2002629,
 abstract   = {Jonge bossen op voormalig sterk bemeste landbouwgronden worden vaak gekenmerkt door een homogene kruidvegetatie van snelgroeiende plantensoorten (bv. brandnetel of braam). De bodemcondities spelen hierbij een belangrijke rol (zie Baeten et al., dit themanummer). Om een soortenrijke kruidlaag te ontwikkelen is de beperking van plantengroei cruciaal. Als veel licht, water en essenti{\"e}le nutri{\"e}nten beschikbaar zijn krijgen snelgroeiende, competitieve soorten vrij spel en worden andere soorten weggeconcurreerd. In lichtrijke tot matig schaduwrijke, niet-droge bostypen is er voldoende licht en water beschikbaar en zal de beschikbaarheid van nutri{\"e}nten de competitie tussen planten sturen. Om hier een soortenrijke kruidlaag te laten ontwikkelen moet de plantengroei gelimiteerd worden door een lage beschikbaarheid van stikstof en/of fosfor. In jonge bossen zijn de gehalten aan stikstof en fosfor in de toplaag echter vaak erg hoog. Omwille van de hoge stikstofdepositie in Vlaanderen is het cre{\"e}ren van stikstoflimitatie in jonge bossen vrijwel onmogelijk en dient gestreefd te worden naar een beperkende fosforbeschikbaarheid. In functie van het herstel van soortenrijke graslanden worden momenteel op verschillende plaatsen in Nederland en Vlaanderen de fosforconcentraties gereduceerd door verschralende beheermaatregelen zoals maaien of ontgronden. Bij de aanleg van bossen op voormalige landbouwgrond worden deze maatregelen vooralsnog niet of nauwelijks toegepast. Beheerders hebben niet altijd de tijd en de middelen om via ingrijpende maatregelen de abiotische omstandigheden na een landbouwgebruik te verbeteren. In die gevallen kan de vegetatieontwikkeling via een geschikte boomsoortenkeuze of andere beheeringrepen deels gestuurd worden. In het natuurbehoud wordt steeds meer belang gehecht aan het herstel of het behoud van natuurlijke processen, eventueel gestuurd of begeleid door de beheerder. Dit geldt ook steeds meer voor bosuitbreiding. Hier zetten we de verschillende mogelijkheden waarmee de beheerder de ontwikkeling van de boom-, struik- en kruidlaag kan sturen op een rijtje.},
 author    = {De Schrijver, An and Van Uytvanck, Jan and Thomaes, Arno and Schelfhout, Stephanie and Mertens, Jan},
 issn     = {1378-5990},
 journal   = {BOSREVUE},
 language   = {dut},
 number    = {37},
 pages    = {7--11},
 title    = {Ecologische bosontwikkeling op voormalige landbouwgronden in de praktijk: keuzes voor beheerders},
 year     = {2011},
}

Chicago
De Schrijver, An, Jan Van Uytvanck, Arno Thomaes, Stephanie Schelfhout, and Jan Mertens. 2011. “Ecologische Bosontwikkeling Op Voormalige Landbouwgronden in De Praktijk: Keuzes Voor Beheerders.” Bosrevue (37): 7–11.
APA
De Schrijver, An, Van Uytvanck, J., Thomaes, A., Schelfhout, S., & Mertens, J. (2011). Ecologische bosontwikkeling op voormalige landbouwgronden in de praktijk: keuzes voor beheerders. BOSREVUE, (37), 7–11.
Vancouver
1.
De Schrijver A, Van Uytvanck J, Thomaes A, Schelfhout S, Mertens J. Ecologische bosontwikkeling op voormalige landbouwgronden in de praktijk: keuzes voor beheerders. BOSREVUE. 2011;(37):7–11.
MLA
De Schrijver, An, Jan Van Uytvanck, Arno Thomaes, et al. “Ecologische Bosontwikkeling Op Voormalige Landbouwgronden in De Praktijk: Keuzes Voor Beheerders.” BOSREVUE 37 (2011): 7–11. Print.