Advanced search
1 file | 182.98 KB

Sneller aan werk dankzij activering van het zoeken?

Author
Organization
Abstract
Het Plan voor de Begeleiding en de Opvolging van werklozen, dat in juli 2004 in België werd ingevoerd, combineert stimuli en sancties. Enerzijds wordt het zoeken naar werk van uitkeringsgerechtigde werklozen nauwgezetter gecontroleerd en gesanctioneerd indien onvoldoende zoekinspanningen geleverd worden. Anderzijds beoogt het plan een betere toegang tot de activeringsmaatregelen van de gewestelijke arbeidsdiensten. Dit nieuwe plan blijft omstreden: voor de enen wordt “op werklozen gejaagd”, voor de anderen is het plan een essentieel bestanddeel van elk beleid dat de werkloosheid bestrijdt. Vinden werklozen nu sneller een baan met dat begeleidings- en opvolgingsplan? Zo ja, geldt dat voor alle gewesten en voor alle werklozen, en gaat dat niet ten koste van de kwaliteit van de tewerkstelling?
Le plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs introduit en juillet 2004 combine encouragements et menaces de sanctions. D’un côté, l’effort de recherche des chômeurs indemnisés est contrôlé plus étroitement et des sanctions sont prévues si cet effort est jugé insuffisant. De l’autre, il vise à renforcer l’accès aux politiques actives des services publics de l’emploi régionaux. Ce nouveau plan reste controversé : «chasse aux chômeurs» pour les uns, ingrédient essentiel de toute politique de réduction du chômage pour les autres. Le plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs favorise-t-il un retour plus rapide à l’emploi ? Et si oui, dans toutes les régions, pour tous les types de demandeurs d’emploi, au détriment de la qualité des emplois acceptés ?

Downloads

 • (...).pdf
  • full text
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 182.98 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Cockx, Bart, Muriel Dejemeppe, and Bruno Van der Linden. 2011. “Sneller Aan Werk Dankzij Activering Van Het Zoeken?” Belgisch Tijdschrift Voor Sociale Zekerheid : Ministerie Van Tewerkstelling En Arbeid 53 (2): 245–264.
APA
Cockx, B., Dejemeppe, M., & Van der Linden, B. (2011). Sneller aan werk dankzij activering van het zoeken? BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID : MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID, 53(2), 245–264.
Vancouver
1.
Cockx B, Dejemeppe M, Van der Linden B. Sneller aan werk dankzij activering van het zoeken? BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID : MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID. 2011;53(2):245–64.
MLA
Cockx, Bart, Muriel Dejemeppe, and Bruno Van der Linden. “Sneller Aan Werk Dankzij Activering Van Het Zoeken?” BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID : MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID 53.2 (2011): 245–264. Print.
@article{2000379,
 abstract   = {Het Plan voor de Begeleiding en de Opvolging van werklozen, dat in juli 2004 in Belgi{\"e} werd ingevoerd, combineert stimuli en sancties. Enerzijds wordt het zoeken naar werk van uitkeringsgerechtigde werklozen nauwgezetter gecontroleerd en gesanctioneerd indien onvoldoende zoekinspanningen geleverd worden. Anderzijds beoogt het plan een betere toegang tot de activeringsmaatregelen van de gewestelijke arbeidsdiensten. Dit nieuwe plan blijft omstreden: voor de enen wordt {\textquotedblleft}op werklozen gejaagd{\textquotedblright}, voor de anderen is het plan een essentieel bestanddeel van elk beleid dat de werkloosheid bestrijdt. Vinden werklozen nu sneller een baan met dat begeleidings- en opvolgingsplan? Zo ja, geldt dat voor alle gewesten en voor alle werklozen, en gaat dat niet ten koste van de kwaliteit van de tewerkstelling?},
 author    = {Cockx, Bart and Dejemeppe, Muriel and Van der Linden, Bruno },
 issn     = {0775-0234},
 journal   = {BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID : MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID},
 language   = {dut},
 number    = {2},
 pages    = {245--264},
 title    = {Sneller aan werk dankzij activering van het zoeken?},
 volume    = {53},
 year     = {2011},
}