Advanced search
1 file | 1.05 MB

De vordering tot voordeeloverdracht

Marc Kruithof (UGent)
Author
Organization
Abstract
In deze bijdrage toont de auteur dat er in ons positieve privaatrecht een algemeen rechtsbeginsel kan worden ontwaard op basis waarvan de titularis van een subjectief recht de overdracht kan eisen van alle voordelen, opbrengsten of winsten die een ander heeft kunnen verwezenlijken door middel van de miskenning te kwader trouw van de zeggenschap die het geschonden subjectief recht exclusief aan hem toekent. Zo kunnen het recht op vruchttrekking (artikel 547-549 BW), de burgerlijke verbeurdverklaring bij schending van intellectuele rechten, de te betalen “vergoedingen” bij schending van persoonlijkheidsrechten, de toebedeling van de voortbrengselen van het onverschuldigd betaalde (artikel 1376-1378 BW), het adagium “in pari causa turpitudinis cessat repetitio”, en de verplichting van de lasthebber het dankzij zijn mandaat ontvangene aan de lastgever af te staan (artikel 1993 BW), worden beschouwd als toepassingen van dit algemene beginsel.
Keywords
Bezit te Goeder Trouw, Onverschuldigde Betaling, Vruchttrekking, Natrekking, Disgorgement, Vordering tot Voordeeloverdracht, Fiduciaire Plichten (Fiduciary Duties), Restitutie, Kwade Trouw, Aansprakelijkheid, Bezit te Kwader Trouw, Burgerlijke Verbeurdverklaring, Persoonlijkheidsrechten

Downloads

 • (...).pdf
  • full text
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 1.05 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Kruithof, Marc. 2011. “De Vordering Tot Voordeeloverdracht.” Tijdschrift Voor Privaatrecht (1): 13–66.
APA
Kruithof, M. (2011). De vordering tot voordeeloverdracht. TIJDSCHRIFT VOOR PRIVAATRECHT, (1), 13–66.
Vancouver
1.
Kruithof M. De vordering tot voordeeloverdracht. TIJDSCHRIFT VOOR PRIVAATRECHT. 2011;(1):13–66.
MLA
Kruithof, Marc. “De Vordering Tot Voordeeloverdracht.” TIJDSCHRIFT VOOR PRIVAATRECHT 1 (2011): 13–66. Print.
@article{1988539,
 abstract   = {In deze bijdrage toont de auteur dat er in ons positieve privaatrecht een algemeen rechtsbeginsel kan worden ontwaard op basis waarvan de titularis van een subjectief recht de overdracht kan eisen van alle voordelen, opbrengsten of winsten die een ander heeft kunnen verwezenlijken door middel van de miskenning te kwader trouw van de zeggenschap die het geschonden subjectief recht exclusief aan hem toekent. Zo kunnen het recht op vruchttrekking (artikel 547-549 BW), de burgerlijke verbeurdverklaring bij schending van intellectuele rechten, de te betalen {\textquotedblleft}vergoedingen{\textquotedblright} bij schending van persoonlijkheidsrechten, de toebedeling van de voortbrengselen van het onverschuldigd betaalde (artikel 1376-1378 BW), het adagium {\textquotedblleft}in pari causa turpitudinis cessat repetitio{\textquotedblright}, en de verplichting van de lasthebber het dankzij zijn mandaat ontvangene aan de lastgever af te staan (artikel 1993 BW), worden beschouwd als toepassingen van dit algemene beginsel.},
 author    = {Kruithof, Marc},
 issn     = {0082-4313},
 journal   = {TIJDSCHRIFT VOOR PRIVAATRECHT},
 keyword   = {Bezit te Goeder Trouw,Onverschuldigde Betaling,Vruchttrekking,Natrekking,Disgorgement,Vordering tot Voordeeloverdracht,Fiduciaire Plichten (Fiduciary Duties),Restitutie,Kwade Trouw,Aansprakelijkheid,Bezit te Kwader Trouw,Burgerlijke Verbeurdverklaring,Persoonlijkheidsrechten},
 language   = {dut},
 number    = {1},
 pages    = {13--66},
 title    = {De vordering tot voordeeloverdracht},
 year     = {2011},
}