Advanced search

Alcohol- en softdrugsgebruik in Brussel

Dries Cardoen (UGent) , Hans Berten (UGent) and Nicole Vettenburg (UGent)
Author
Organization
Abstract
Onderzoeksobject: Deze bijdrage onderzoekt het laatste maand gebruik van alcoholische dranken en softdrugs door leerlingen uit het Brusselse Nederlandstalige secundaire onderwijs. In eerste instantie beschrijven we het consumptiepatroon van Brusselse jongeren en analyseren we de verschillen in dat patroon naar geslacht, leeftijd en onderwijsvorm. In tweede instantie wordt de relatie tussen het middelengebruik van scholieren en ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ (Vettenburg, 1988) bestudeerd. De laatste analyses vergelijken het consumptiepatroon van 12- tot 15-jarige leerlingen en de impact van ‘maatschappelijke kwetsbaarheidindicatoren’ op dat gebruik, in drie steden van verschillende grootte, respectievelijk Brussel, Gent en Aalst. Methode: We maken hierbij gebruik van twee databanken: de JOP-monitor Brussel (2010) en the International Self Report Delinquency Study (ISRD-2) (2007). De Brusselse JOP-monitor is een schoolenquête die de subjectieve leefwereld, het gedrag en de levensloop van leerlingen uit 32 Nederlandstalige Brusselse secundaire scholen exploreert. De ISRD-2, een internationale studie die peilt naar de fenomenen jeugddelinquentie en middelengebruik en hun mogelijk verklarende factoren, levert gegevens over het alcohol- en softdrugsgebruik door 12- tot 15- jarige leerlingen uit de Vlaamse steden Gent en Aalst. De data analyseren we door middel van bivariate toetsen en logistische regressieanalyses. Resultaten: Meer Brusselse jongeren consumeerden minstens één keer een licht alcoholische drank (40%) dan een sterke drank (29%) of softdrugs (12%) en dubbel zoveel respondenten nuttigden meer dan drie keer een dergelijke drank (16%) dan een ander middel. De vergelijking van het consumptiepatroon van leerlingen uit Brussel, Gent en Aalst toont een hogere prevalentie en incidentie van het laatste maand gebruik van licht alcoholische dranken bij leerlingen uit Gent en Aalst dan bij Brusselse scholieren, waarbij we daarentegen een hogere prevalentie en incidentie van het sterke drank- en softdrugsgebruik observeren. Verder vinden we significante verschillen in het consumptiepatroon naar geslacht, leeftijd en onderwijsvorm. Jongens gebruikten meer en regelmatiger alcohol of softdrugs dan meisjes, het consumptiepatroon stijgt trapsgewijs met de leeftijd, jongeren uit de b-klas nuttigden frequenter sterke dranken en softdrugs dan hun collega’s uit de a-klas en leerlingen uit (d)bso richtingen rookten regelmatiger cannabis dan andere leerlingen. Hoewel de ‘maatschappelijke kwetsbaarheidstheorie’ op empirische evidentie kan rekenen met betrekking tot persisterend delinquent gedrag, suggereert dit onderzoek dat dit minder het geval is voor de relatie met alcohol- en softdrugsgebruik. Variaties in het effect van maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren naargelang de grootte van steden worden niet gevonden.

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Cardoen, Dries, Hans Berten, and Nicole Vettenburg. 2011. “Alcohol- En Softdrugsgebruik in Brussel.” In Dag Van De Sociologie 2011 (DVDS - 2011), Abstracts.
APA
Cardoen, Dries, Berten, H., & Vettenburg, N. (2011). Alcohol- en softdrugsgebruik in Brussel. Dag van de sociologie 2011 (DVDS - 2011), Abstracts. Presented at the Dag van de Sociologie 2011 (DVDS 2011).
Vancouver
1.
Cardoen D, Berten H, Vettenburg N. Alcohol- en softdrugsgebruik in Brussel. Dag van de sociologie 2011 (DVDS - 2011), Abstracts. 2011.
MLA
Cardoen, Dries, Hans Berten, and Nicole Vettenburg. “Alcohol- En Softdrugsgebruik in Brussel.” Dag Van De Sociologie 2011 (DVDS - 2011), Abstracts. 2011. Print.
@inproceedings{1899818,
 abstract   = {Onderzoeksobject: Deze bijdrage onderzoekt het laatste maand gebruik van alcoholische dranken en softdrugs door leerlingen uit het Brusselse Nederlandstalige secundaire onderwijs. In eerste instantie beschrijven we het consumptiepatroon van Brusselse jongeren en analyseren we de verschillen in dat patroon naar geslacht, leeftijd en onderwijsvorm. In tweede instantie wordt de relatie tussen het middelengebruik van scholieren en ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ (Vettenburg, 1988) bestudeerd. De laatste analyses vergelijken het consumptiepatroon van 12- tot 15-jarige leerlingen en de impact van ‘maatschappelijke kwetsbaarheidindicatoren’ op dat gebruik, in drie steden van verschillende grootte, respectievelijk Brussel, Gent en Aalst. 
Methode: We maken hierbij gebruik van twee databanken: de JOP-monitor Brussel (2010) en the International Self Report Delinquency Study (ISRD-2) (2007). De Brusselse JOP-monitor is een schoolenquête die de subjectieve leefwereld, het gedrag en de levensloop van leerlingen uit 32 Nederlandstalige Brusselse secundaire scholen exploreert. De ISRD-2, een internationale studie die peilt naar de fenomenen jeugddelinquentie en middelengebruik en hun mogelijk verklarende factoren, levert gegevens over het alcohol- en softdrugsgebruik door 12- tot 15- jarige leerlingen uit de Vlaamse steden Gent en Aalst. De data analyseren we door middel van bivariate toetsen en logistische regressieanalyses. 
Resultaten: Meer Brusselse jongeren consumeerden minstens één keer een licht alcoholische drank (40%) dan een sterke drank (29%) of softdrugs (12%) en dubbel zoveel respondenten nuttigden meer dan drie keer een dergelijke drank (16%) dan een ander middel. De vergelijking van het consumptiepatroon van leerlingen uit Brussel, Gent en Aalst toont een hogere prevalentie en incidentie van het laatste maand gebruik van licht alcoholische dranken bij leerlingen uit Gent en Aalst dan bij Brusselse scholieren, waarbij we daarentegen een hogere prevalentie en incidentie van het sterke drank- en softdrugsgebruik observeren. Verder vinden we significante verschillen in het consumptiepatroon naar geslacht, leeftijd en onderwijsvorm. Jongens gebruikten meer en regelmatiger alcohol of softdrugs dan meisjes, het consumptiepatroon stijgt trapsgewijs met de leeftijd, jongeren uit de b-klas nuttigden frequenter sterke dranken en softdrugs dan hun collega’s uit de a-klas en leerlingen uit (d)bso richtingen rookten regelmatiger cannabis dan andere leerlingen. Hoewel de ‘maatschappelijke kwetsbaarheidstheorie’ op empirische evidentie kan rekenen met betrekking tot persisterend delinquent gedrag, suggereert dit onderzoek dat dit minder het geval is voor de relatie met alcohol- en softdrugsgebruik. Variaties in het effect van maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren naargelang de grootte van steden worden niet gevonden.},
 author    = {Cardoen, Dries and Berten, Hans and Vettenburg, Nicole},
 booktitle  = {Dag van de sociologie 2011 (DVDS - 2011), Abstracts},
 language   = {dut},
 location   = {Gent},
 title    = {Alcohol- en softdrugsgebruik in Brussel},
 year     = {2011},
}