Advanced search
1 file | 163.96 KB

Waarheidsaanspraken over 'onveiligheid': de kloof tussen objectieve en subjectieve onveiligheid anders bekeken

(2011) PANOPTICON. p.4-20
Author
Organization
Abstract
In deze bijdrage onderzoeken we hoe de veiligheidsbeleving van mensen begrijpbaar kan worden gemaakt vanuit een kwalitatief onderzoeksperspectief. We argumenteren dat een veiligheidsbeleving niet zo maar bepaald wordt door omgevingsfactoren, determinanten, of individuele en psychologische kenmerken. Een veiligheidsbeleving moet daarentegen bestudeerd worden als een gesitueerd interactieproces: mensen ontwikkelen overtuigingen over wat veilig en onveilig is doorheen alledaagse interacties en het uitwisselen van verhalen. Er circuleren verschillende verhalen en waarheidsaanspraken over ‘(on)veiligheid’ in de samenleving, en met Rorty, suggereren we dat het weinig zinvol is na te gaan welke verhalen de objectieve (on)veiligheid (‘de feiten’) nu het best hebben gevat. De uitdaging voor beleidsmakers en politiediensten bestaat erin te begrijpen wat (on)veiligheid concreet betekent voor de diverse belanghebbenden, en vervolgens overeenstemming te bereiken over de criteria of de voorwaarden waarop er over onveilige situaties en de aanpak ervan kan worden gesproken. In this paper we assess how we can render intelligible people’s perception of safety from a qualitative research perspective. We will argue that people’s perception of safety can not merely be explained as the outcome of environmental factors, individual and psychological characteristics or other determinants. Conversely, perceptions of safety need to be studied as situated interaction processes: throughout everyday interactions and exchanges of narratives, people develop beliefs about what is safe, and what is not. Within society there are different narratives and truth claims about ‘(un)safety’, and with Rorty, we suggest that it is not useful to determine which one of these narratives best captures ‘objective’ (un)safety (‘the facts’). As such, policymakers and police services first need to understand how different stakeholders give meaning to unsafe situations, and then try to reach a consensus with these stakeholders on the criteria that can be used to evaluate and deal with unsafe situations.
Keywords
qualitative research, subjective and objective insecurity, pragmatism, symbolisch interactionisme, Feelings of insecurity, kwalitatief onderzoek, subjectieve en objectieve onveiligheid, onveiligheidsgevoelens, pragmatisme, symbolic interactionism.

Downloads

 • (...).pdf
  • full text
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 163.96 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Van den Herrewegen, Evelien, and Verfaillie Kristof. 2011. “Waarheidsaanspraken over ‘Onveiligheid’: De Kloof Tussen Objectieve En Subjectieve Onveiligheid Anders Bekeken.” Panopticon (3): 4–20.
APA
Van den Herrewegen, E., & Kristof, V. (2011). Waarheidsaanspraken over “onveiligheid”: de kloof tussen objectieve en subjectieve onveiligheid anders bekeken. PANOPTICON, (3), 4–20.
Vancouver
1.
Van den Herrewegen E, Kristof V. Waarheidsaanspraken over “onveiligheid”: de kloof tussen objectieve en subjectieve onveiligheid anders bekeken. PANOPTICON. 2011;(3):4–20.
MLA
Van den Herrewegen, Evelien, and Verfaillie Kristof. “Waarheidsaanspraken over ‘Onveiligheid’: De Kloof Tussen Objectieve En Subjectieve Onveiligheid Anders Bekeken.” PANOPTICON 3 (2011): 4–20. Print.
@article{1851642,
 abstract   = {In deze bijdrage onderzoeken we hoe de veiligheidsbeleving van mensen begrijpbaar kan worden gemaakt vanuit een kwalitatief onderzoeksperspectief. We argumenteren dat een veiligheidsbeleving niet zo maar bepaald wordt door omgevingsfactoren, determinanten, of individuele en psychologische kenmerken. Een veiligheidsbeleving moet daarentegen bestudeerd worden als een gesitueerd interactieproces: mensen ontwikkelen overtuigingen over wat veilig en onveilig is doorheen alledaagse interacties en het uitwisselen van verhalen. Er circuleren verschillende verhalen en waarheidsaanspraken over {\textquoteleft}(on)veiligheid{\textquoteright} in de samenleving, en met Rorty, suggereren we dat het weinig zinvol is na te gaan welke verhalen de objectieve (on)veiligheid ({\textquoteleft}de feiten{\textquoteright}) nu het best hebben gevat. De uitdaging voor beleidsmakers en politiediensten bestaat erin te begrijpen wat (on)veiligheid concreet betekent voor de diverse belanghebbenden, en vervolgens overeenstemming te bereiken over de criteria of de voorwaarden waarop er over onveilige situaties en de aanpak ervan kan worden gesproken. 
In this paper we assess how we can render intelligible people{\textquoteright}s perception of safety from a qualitative research perspective. We will argue that people{\textquoteright}s perception of safety can not merely be explained as the outcome of environmental factors, individual and psychological characteristics or other determinants. Conversely, perceptions of safety need to be studied as situated interaction processes: throughout everyday interactions and exchanges of narratives, people develop beliefs about what is safe, and what is not. Within society there are different narratives and truth claims about {\textquoteleft}(un)safety{\textquoteright}, and with Rorty, we suggest that it is not useful to determine which one of these narratives best captures {\textquoteleft}objective{\textquoteright} (un)safety ({\textquoteleft}the facts{\textquoteright}). As such, policymakers and police services first need to understand how different stakeholders give meaning to unsafe situations, and then try to reach a consensus with these stakeholders on the criteria that can be used to evaluate and deal with unsafe situations.},
 author    = {Van den Herrewegen, Evelien and Kristof, Verfaillie},
 issn     = {0771-1409},
 journal   = {PANOPTICON},
 language   = {dut},
 number    = {3},
 pages    = {4--20},
 title    = {Waarheidsaanspraken over 'onveiligheid': de kloof tussen objectieve en subjectieve onveiligheid anders bekeken},
 year     = {2011},
}