Advanced search
1 file | 1.63 MB

Optimalisatie van de verkeersongevallenstatistieken. Inleiding tot STRADA.

Johan De Mol (UGent)
(2002)
Author
Organization
Abstract
De huidige Belgische registratie is ondermaats zodat geen representatieve en betrouwbare gegevens meer beschikbaar zijn. Hierdoor is de opbouw van een verkeersveiligheidsbeleid in België moeilijk omdat verschillende verkeersdeelnemers of leeftijds-groepen totaal ondervertegenwoordigd zijn in de statistieken. Dit probleem dat door velen werd onderkend, kon echter op onvol-doende begrip rekenen in sommige middens. Nog steeds kan vastgesteld worden dat de waarschuwing over de betrouw-baarheid van het statistisch materiaal, wordt beschouwd als een negatieve boodschap die men best onder de mat schuift. Veelal wordt de boodschapper geviseerd in plaats van dat men het probleem van onderrapportering aanpakt. Zo werd zeer onlangs op een Belgisch congres een bijdrage over dit thema geweigerd omdat het een negatieve boodschap was en omdat de huidige ongevalcijfers reeds slecht genoeg zijn. Dit voortdurend ontkennen van de onvolledigheid en gebrek aan representativiteit van de verkeersongevallencijfers staat in schril kontrast met eisen die gewoonlijk aan statistisch materiaal worden gesteld. Polak 1 geeft aan dat de bruikbaarheid en de waarde van registraties afhangen van negen aspecten: volledigheid of representativiteit, correctheid, relevantie, resolutie, nauwkeurig-heid, tijdigheid, continuïteit, flexibiliteit en koppelbaarheid. Het probleem van de waarde van de registratie is een probleem dat zich in de meeste landen stelt maar in een aantal landen heeft men via aanvullende technieken (bv. grootschalige enquêtes die voor ophoging en voor representativiteitssituering kunnen zorgen) de foutmarge en de representativiteit van verschillende verkeersdeelnemers kunnen verfijnen. In België stelt men vast dat direct betrokkenen het probleem kenden maar geen enkele onderzoek lieten uitvoeren om de “statistische onveiligheid” beter in beeld te brengen. Met het onderzoek “Optimalisatie van de verkeersongevallensta-tistieken” wordt gepoogd om de ongevalstatistieken terug een betrouwbaarheidskarakter te geven. Daarenboven kan bij een volledige implementatie en aanwending van alle technieken, het registratiewerk van politie sterk verminderd worden. Daarenboven kan het op termijn de basis zijn voor het berekenen van de maatschappelijke kost van verkeersongevallen voor de gemeen-schap. Belangrijk is dat in ontwerpen van de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid dit onderzoek als essentieel wordt beschouwd voor betere en betrouwbare statistieken.
Keywords
STRADA, elektronisch patiëntenbeheer, Swedish Traffic Accident Data Acquisition, ICD-10, politiedata, hospitaaldata zwaargewonden, Injury Severity Score, International Classification of Diseases, ISS-index

Downloads

 • BIBnotaSTRADA BELGIUM.pdf
  • full text
  • |
  • open access
  • |
  • PDF
  • |
  • 1.63 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
De Mol, Johan. 2002. “Optimalisatie Van De Verkeersongevallenstatistieken. Inleiding Tot STRADA.” Gent: Centrum voor Duurzame Ontwikkeling.
APA
De Mol, Johan. (2002). Optimalisatie van de verkeersongevallenstatistieken. Inleiding tot STRADA. Gent: Centrum voor Duurzame Ontwikkeling.
Vancouver
1.
De Mol J. Optimalisatie van de verkeersongevallenstatistieken. Inleiding tot STRADA. Gent: Centrum voor Duurzame Ontwikkeling; 2002.
MLA
De Mol, Johan. “Optimalisatie Van De Verkeersongevallenstatistieken. Inleiding Tot STRADA.” 2002 : n. pag. Print.
@misc{159663,
 abstract   = {De huidige Belgische registratie is ondermaats zodat geen representatieve en betrouwbare gegevens meer beschikbaar zijn. Hierdoor is de opbouw van een verkeersveiligheidsbeleid in Belgi{\"e} moeilijk omdat verschillende verkeersdeelnemers of leeftijds-groepen totaal ondervertegenwoordigd zijn in de statistieken. Dit probleem dat door velen werd onderkend, kon echter op onvol-doende begrip rekenen in sommige middens. Nog steeds kan vastgesteld worden dat de waarschuwing over de betrouw-baarheid van het statistisch materiaal, wordt beschouwd als een negatieve boodschap die men best onder de mat schuift. Veelal wordt de boodschapper geviseerd in plaats van dat men het probleem van onderrapportering aanpakt.
Zo werd zeer onlangs op een Belgisch congres een bijdrage over dit thema geweigerd omdat het een negatieve boodschap was en omdat de huidige ongevalcijfers reeds slecht genoeg zijn. Dit voortdurend ontkennen van de onvolledigheid en gebrek aan
representativiteit van de verkeersongevallencijfers staat in schril kontrast met eisen die gewoonlijk aan statistisch materiaal worden gesteld.
Polak 1 geeft aan dat de bruikbaarheid en de waarde van registraties afhangen van negen aspecten: volledigheid of representativiteit, correctheid, relevantie, resolutie, nauwkeurig-heid, tijdigheid, continu{\"i}teit, flexibiliteit en koppelbaarheid.
Het probleem van de waarde van de registratie is een probleem dat zich in de meeste landen stelt maar in een aantal landen heeft men via aanvullende technieken (bv. grootschalige enqu{\^e}tes die voor ophoging en voor representativiteitssituering kunnen
zorgen) de foutmarge en de representativiteit van verschillende verkeersdeelnemers kunnen verfijnen. In Belgi{\"e} stelt men vast dat direct betrokkenen het probleem kenden maar geen enkele onderzoek lieten uitvoeren om de {\textquotedblleft}statistische onveiligheid{\textquotedblright} beter in beeld te brengen.
Met het onderzoek {\textquotedblleft}Optimalisatie van de verkeersongevallensta-tistieken{\textquotedblright} wordt gepoogd om de ongevalstatistieken terug een betrouwbaarheidskarakter te geven. Daarenboven kan bij een volledige implementatie en aanwending van alle technieken, het
registratiewerk van politie sterk verminderd worden. Daarenboven kan het op termijn de basis zijn voor het berekenen van de maatschappelijke kost van verkeersongevallen voor de gemeen-schap.
Belangrijk is dat in ontwerpen van de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid dit onderzoek als essentieel wordt beschouwd voor betere en betrouwbare statistieken.},
 author    = {De Mol, Johan},
 language   = {dut},
 pages    = {20},
 publisher  = {Centrum voor Duurzame Ontwikkeling},
 title    = {Optimalisatie van de verkeersongevallenstatistieken. Inleiding tot STRADA.},
 year     = {2002},
}