Advanced search
1 file | 1.84 MB

ISA ook buiten Europa: verslag van wereldcongres over lTS in Australië

Johan De Mol (UGent)
(2001) VERKEERSSPECIALIST. 83. p.3-7
Author
Organization
Abstract
Niet enkel in Europa (Zweden. Nederland, Groot-Brittannië, Denemarken. België, Frankrijk), maar ook in Austra lië is men volop bezig met onderzoek naar lTS-technieken. Op het 8ste wereldcongres over lTS in Sydney werd duidelijk hoe groot de verschillen zijn tussen beide werelddelen. Australië werkt met haar TAC SafeCar Projeetin sneltempo aan de invoering van ISA, in tegenstelling tot enkele Europese landen. TAC, een verze-keringsmaatschappij, participeert als opdrachtgever in het project dat de vraag naar in-cat·-JTS-technieken wil stimuleren. Het project bestaat uit 4 onderzoeksfasen die intussen Jopen of midden 2001 werden afgerond: selectie van lTS-technieken, vastleggen van technische specificaties (wat willen de mensen?). uitrusten van 15 voertuigen en een evaluati e. Buiten enkele technische problemen waren de resultaten vrij positief. Bestuurders staan open voor lTS-technieken als het gratis is. Waarin Australië duidelijk voor loopt op Europa is de strategische marktpenetratie: lTS-technieken moeten op korte termijn op de markt komen door eigenaars van bedrijfsvloten vertrouwd te maken met de technieken. In tegenstelling tot Eu ropa, krijgt Australië de medewerking van autoconstructeurs (Ford) die ISA zelf ontwikkelen, installeren en instaan voor technische en financiële aspecten. Uniek is ook dat Australië de steun krijgt van een verzekeringsmaatschappij. In België is vooralsnog geen sprake van actieve overheidsinbreng. Het Australische TAC SafeCar Projectdoorbreekt de stelling dat ISA enkel een interessepunt is van sommige Europese landen. Hierdoor wordt nog eens extra benadrukt dat ISA een volwaardig beleidsin-strument wordt voor het aanpakken van de verkeersonveiligheid. In het voorjaar van 2002 start in Gent een proefproject rond ISA.
Keywords
lTS, verkeersveiligheid., Australië, ISA

Downloads

 • (...).pdf
  • full text
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 1.84 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
De Mol, Johan. 2001. “ISA Ook Buiten Europa: Verslag Van Wereldcongres over lTS in Australië.” Verkeersspecialist 83: 3–7.
APA
De Mol, Johan. (2001). ISA ook buiten Europa: verslag van wereldcongres over lTS in Australië. VERKEERSSPECIALIST, 83, 3–7.
Vancouver
1.
De Mol J. ISA ook buiten Europa: verslag van wereldcongres over lTS in Australië. VERKEERSSPECIALIST. 2001;83:3–7.
MLA
De Mol, Johan. “ISA Ook Buiten Europa: Verslag Van Wereldcongres over lTS in Australië.” VERKEERSSPECIALIST 83 (2001): 3–7. Print.
@article{148994,
 abstract   = {Niet enkel in Europa (Zweden. Nederland, Groot-Brittanni{\"e}, Denemarken. Belgi{\"e}, Frankrijk), maar ook in Austra li{\"e} is men volop bezig met onderzoek naar lTS-technieken. Op het 8ste wereldcongres over lTS in Sydney werd duidelijk hoe groot de verschillen zijn tussen beide werelddelen. Australi{\"e} werkt met haar TAC SafeCar Projeetin sneltempo aan de invoering van ISA, in tegenstelling tot enkele Europese landen. TAC, een verze-keringsmaatschappij, participeert als opdrachtgever in het project dat de vraag naar in-cat{\textperiodcentered}-JTS-technieken wil stimuleren. Het project bestaat uit 4 onderzoeksfasen die intussen Jopen of midden 2001 werden afgerond: selectie van lTS-technieken,
vastleggen van technische specificaties (wat willen de mensen?). uitrusten van 15 voertuigen en een evaluati e. Buiten enkele technische problemen waren de resultaten vrij positief. Bestuurders staan open voor lTS-technieken als het gratis is. Waarin Australi{\"e} duidelijk voor loopt op Europa is de strategische marktpenetratie: lTS-technieken moeten op korte termijn op de markt komen door eigenaars van bedrijfsvloten vertrouwd te maken met de technieken. In tegenstelling tot Eu ropa, krijgt Australi{\"e} de medewerking van autoconstructeurs (Ford) die ISA zelf ontwikkelen, installeren en instaan voor technische en financi{\"e}le aspecten. Uniek is ook dat Australi{\"e} de steun krijgt van een verzekeringsmaatschappij. In Belgi{\"e} is vooralsnog geen sprake van actieve overheidsinbreng. Het Australische
TAC SafeCar Projectdoorbreekt de stelling dat ISA enkel een interessepunt is van sommige Europese landen. Hierdoor wordt nog eens extra benadrukt dat ISA een volwaardig beleidsin-strument wordt voor het aanpakken van de verkeersonveiligheid. In het voorjaar van 2002 start in Gent een proefproject rond ISA.},
 author    = {De Mol, Johan},
 issn     = {1379-4922},
 journal   = {VERKEERSSPECIALIST},
 keyword   = {lTS,verkeersveiligheid.,Australi{\"e},ISA},
 language   = {dut},
 pages    = {3--7},
 title    = {ISA ook buiten Europa: verslag van wereldcongres over lTS in Australi{\"e}},
 volume    = {83},
 year     = {2001},
}