Advanced search
1 file | 3.61 MB

Aanvaardbaarheid van de maximale snelheidsbegrenzer

Johan De Mol (UGent)
(2000)
Author
Organization
Abstract
Dit rapport is het resultaat van een onderzoek dat uitgevoerd werd in het kader van een DWTC-project. Dit project “NAAR EEN DRAAGVLAK VOOR EEN VOERTUIG-TECHNISCHE SNELHEIDS-BEHEERSING BINNEN EEN INTRINSIEK VEILIGE VERKEERS-OMGEVING” had als doel om te onderzoeken welke nieuwe snelheidsbeheersingsmaatregelen kunnen uitgewerkt worden. Vooral maatregelen die de snelheid aan banden leggen via in-car-technieken en via categorisering van wegen, maakten het voor-werp uit van dit onderzoek. De bestaande snelheidsmaatregelen -in casu de maximale snel-heidsbegrenzer in autocars en vrachtwagens vormen een belang-rijk referentiepunt. Immers uit de aanvaardbaarheid van de snelheidsbegrenzer kunnen lessen getrokken worden die bruik-baar zijn wanneer een intelligente snelheidsbegrenzer voor alle voertuigen wordt ingevoerd. Dit rapport brengt verslag uit over het onderzoek naar de satis-factie bij beroepschauffeurs en vervoerbedrijven over de maxi-male snelheidsbegrenzer in autocars (> 10 ton) en vrachtwagens (> 12 ton). Dit rapport wil lessen trekken uit de amateuristische manier waar-op de maximale snelheidsbegrenzer in België is ingevoerd en te-zelfdertijd aangeven hoe uit de gemaakte fouten, beleidsaanbe-velingen voor een versterken van het draagvlak voor ISA kunnen gehaald worden. Het onderzoek bij de beroepschauffeurs werd uitgevoerd met medewerking van de vakorganisaties in de vervoersector. Een aselecte keuze van vervoerbedrijven maakte het mogelijk een geografisch gespreid beeld te hebben van de meningen van de bedrijven. De selectie van de bedrijven probeerde een zo goed mogelijk representatief beeld te geven op basis van de grootte van het vervoerbedrijf (aantal werknemers). De onderzoeksresultaten geven een niet zo flatterend beeld van het correct gebruik van de maximale snelheidsbegrenzer door de vervoersector. De publicatie van enkele besluiten heeft tot hevige reacties geleid van de autocarsector zonder dat enig controleer-baar gegeven werd ingebracht. Op basis van de resultaten van deze studie worden in deel III beleidsaanbevelingen gepubliceerd. De bedoeling is dat enerzijds bij het invoeren van een nieuwe maatregel zoals ISA de nodige begeleidings- en draagvlakversterkende maatregelen worden genomen en anderzijds dat de bestaande reglementering wordt aangepast zodat via handhaving, controlemechanismen en aan-gepaste bestraffing een correcte naleving wordt bekomen. Daarenboven wordt in deze nota ook aangegeven hoe op korte en lange termijn bepaalde nieuwe evoluties kunnen verwacht worden en hoe het beleid zich daarop moet voorbereiden.
Keywords
vrachtwagens, maximale snelheidsbegrenzer, bedrijven, vakorganisatie, beroepschauffeurs, ISA, beleid, autocars

Downloads

 • volledige pdf.pdf
  • full text
  • |
  • open access
  • |
  • PDF
  • |
  • 3.61 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
De Mol, Johan. 2000. “Aanvaardbaarheid Van De Maximale Snelheidsbegrenzer”. Gent: Universiteit Gent.
APA
De Mol, Johan. (2000). Aanvaardbaarheid van de maximale snelheidsbegrenzer. Gent: Universiteit Gent.
Vancouver
1.
De Mol J. Aanvaardbaarheid van de maximale snelheidsbegrenzer. Gent: Universiteit Gent; 2000.
MLA
De Mol, Johan. “Aanvaardbaarheid Van De Maximale Snelheidsbegrenzer.” 2000 : n. pag. Print.
@misc{134730,
 abstract   = {Dit rapport is het resultaat van een onderzoek dat uitgevoerd werd in het kader van een DWTC-project. Dit project {\textquotedblleft}NAAR EEN DRAAGVLAK VOOR EEN VOERTUIG-TECHNISCHE SNELHEIDS-BEHEERSING BINNEN EEN INTRINSIEK VEILIGE VERKEERS-OMGEVING{\textquotedblright} had als doel om te onderzoeken welke nieuwe snelheidsbeheersingsmaatregelen kunnen uitgewerkt worden. 
Vooral maatregelen die de snelheid aan banden leggen via in-car-technieken en via categorisering van wegen, maakten het voor-werp uit van dit onderzoek.
De bestaande snelheidsmaatregelen -in casu de maximale snel-heidsbegrenzer in autocars en vrachtwagens vormen een belang-rijk referentiepunt. Immers uit de aanvaardbaarheid van de snelheidsbegrenzer kunnen lessen getrokken worden die bruik-baar zijn wanneer een intelligente snelheidsbegrenzer voor alle voertuigen wordt ingevoerd.
Dit rapport brengt verslag uit over het onderzoek naar de satis-factie bij beroepschauffeurs en vervoerbedrijven over de maxi-male snelheidsbegrenzer in autocars ({\textrangle} 10 ton) en vrachtwagens ({\textrangle} 12 ton).
Dit rapport wil lessen trekken uit de amateuristische manier waar-op de maximale snelheidsbegrenzer in Belgi{\"e} is ingevoerd en te-zelfdertijd aangeven hoe uit de gemaakte fouten, beleidsaanbe-velingen voor een versterken van het draagvlak voor ISA kunnen gehaald worden.
Het onderzoek bij de beroepschauffeurs werd uitgevoerd met medewerking van de vakorganisaties in de vervoersector.
Een aselecte keuze van vervoerbedrijven maakte het mogelijk een geografisch gespreid beeld te hebben van de meningen van de bedrijven. De selectie van de bedrijven probeerde een zo goed mogelijk representatief beeld te geven op basis van de grootte van het vervoerbedrijf (aantal werknemers).
De onderzoeksresultaten geven een niet zo flatterend beeld van het correct gebruik van de maximale snelheidsbegrenzer door de vervoersector. De publicatie van enkele besluiten heeft tot hevige reacties geleid van de autocarsector zonder dat enig controleer-baar gegeven werd ingebracht.
Op basis van de resultaten van deze studie worden in deel III beleidsaanbevelingen gepubliceerd. De bedoeling is dat enerzijds bij het invoeren van een nieuwe maatregel zoals ISA de nodige begeleidings- en draagvlakversterkende maatregelen worden genomen en anderzijds dat de bestaande reglementering wordt
aangepast zodat via handhaving, controlemechanismen en aan-gepaste bestraffing een correcte naleving wordt bekomen.
Daarenboven wordt in deze nota ook aangegeven hoe op korte en lange termijn bepaalde nieuwe evoluties kunnen verwacht worden en hoe het beleid zich daarop moet voorbereiden.},
 author    = {De Mol, Johan},
 language   = {dut},
 pages    = {78},
 publisher  = {Universiteit Gent},
 title    = {Aanvaardbaarheid van de maximale snelheidsbegrenzer},
 year     = {2000},
}