Advanced search
1 file | 7.82 MB

Distributed reasoning for context-aware services

(2011)
Author
Promoter
(UGent) and (UGent)
Organization
Abstract
Contextbewuste diensten verbeteren de gebruikerservaring door de aangeboden inhoud op een transparante manier aan te passen aan de context, zoals plaats en tijd. Deze beoogde functionaliteit kan bereikt worden door gebruik te maken van o.a. ontologieën. Een ontologie beschrijft de semantiek van een bepaald toepassingsdomein op een gestandaardiseerde manier. Daarom zijn ontologieën ook belangrijk op het vlak van informatie integratie. Daarnaast laat deze technologie ook toe dat er over de gestructureerde informatie geredeneerd wordt d.m.v. beschrijvende logica. Een eerste aspect van dit onderzoek focust op het informatie-integratieprobleem, met het spoorwegdomein als uitgangspunt. Er wordt een hiërarchische aanpak voorgesteld voor de ontologie. Vervolgens wordt deze aanpak d.m.v. een ondersteunend platform uitgewerkt voor 2 belangrijke scenario's, namelijk foutdetectie en –diagnose voor passagiers informatiesystemen en de integratie op Europese schaal van beschrijvingen van de spoorweginfrastructuur. Het tweede deel van dit proefschrift spitst zich toe op het schaalbare en autonome ondersteunende platform. De ontwikkelde algoritmen voorzien in het optimaal opsplitsen, inplannen en uitvoeren van ontologie-gebaseerde redeneertaken. Daarnaast wordt ook OTAGen geïntroduceerd, een ontologie generator, die een grondige evaluatie mogelijk maakt. Tevens wordt het ondersteunend metamodel gepresenteerd. Dit bevat up-to-date contextinformatie over de gebruikers en het netwerk. Hierdoor wordt een autonome werking van het redeneerplatform ondersteund.
Context-aware services improve the user experience by adapting the offered content in a transparent manner according to the context, e.g. time and place, in which the service is used. This functionality can be achieved by making use of a.o. ontologies. An ontology described the semantics of a certain application domain in a standardised manner. Therefore, ontologies are also important in the scope of information integration. The technology also allows to reason on the modelled information by means of description logics. A first aspect of this research focuses on the information integration problem, using the railways as application domain. A hierarchical approach for the ontology is presented. This approach is elaborated by means of a supporting platform for two important railway use cases, namely fault detection and diagnosis for passenger information systems and the integration on a European scale of network statements. A network statement described the railway network with its characteristics. The second part of the dissertation focuses on the scalable and autonomous enabling platform. The algorithms developed within this research support optimal partitioning, scheduling and execution of ontology-based reasoning tasks. Additionally, OTAGen – and ontology generator – is introduced. OTAGen allows a thorough evaluation of the developed platform with its algorithms. The supporting meta-model is also presented. This model contains up-to-date context information about the users, the services and the network itself. In this way, an autonomous operation of the platform is supported.
Keywords
Railway monitoring, Ontology, Distributed Reasoning, Data integration, Context-Awareness

Downloads

 • (...).pdf
  • full text
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 7.82 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Verstichel, Stijn. 2011. “Distributed Reasoning for Context-aware Services”. Ghent, Belgium: Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture.
APA
Verstichel, S. (2011). Distributed reasoning for context-aware services. Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture, Ghent, Belgium.
Vancouver
1.
Verstichel S. Distributed reasoning for context-aware services. [Ghent, Belgium]: Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture; 2011.
MLA
Verstichel, Stijn. “Distributed Reasoning for Context-aware Services.” 2011 : n. pag. Print.
@phdthesis{1266049,
 abstract   = {Contextbewuste diensten verbeteren de gebruikerservaring door de aangeboden inhoud op een transparante manier aan te passen aan de context, zoals plaats en tijd. Deze beoogde functionaliteit kan bereikt worden door gebruik te maken van o.a. ontologie{\"e}n. Een ontologie beschrijft de semantiek van een bepaald toepassingsdomein op een gestandaardiseerde manier. Daarom zijn ontologie{\"e}n ook belangrijk op het vlak van informatie integratie. Daarnaast laat deze technologie ook toe dat er over de gestructureerde informatie geredeneerd wordt d.m.v. beschrijvende logica. 
Een eerste aspect van dit onderzoek focust op het informatie-integratieprobleem, met het spoorwegdomein als uitgangspunt. Er wordt een hi{\"e}rarchische aanpak voorgesteld voor de ontologie. Vervolgens wordt deze aanpak d.m.v. een ondersteunend platform uitgewerkt voor 2 belangrijke scenario's, namelijk foutdetectie en --diagnose voor passagiers informatiesystemen en de integratie op Europese schaal van beschrijvingen van de spoorweginfrastructuur.
Het tweede deel van dit proefschrift spitst zich toe op het schaalbare en autonome ondersteunende platform. De ontwikkelde algoritmen voorzien in het optimaal opsplitsen, inplannen en uitvoeren van ontologie-gebaseerde redeneertaken. Daarnaast wordt ook OTAGen ge{\"i}ntroduceerd, een ontologie generator, die een grondige evaluatie mogelijk maakt. Tevens wordt het ondersteunend metamodel gepresenteerd. Dit bevat up-to-date contextinformatie over de gebruikers en het netwerk. Hierdoor wordt een autonome werking van het redeneerplatform ondersteund.},
 author    = {Verstichel, Stijn},
 isbn     = {9789085784333},
 language   = {eng},
 pages    = {XXXVIII, 300},
 publisher  = {Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture},
 school    = {Ghent University},
 title    = {Distributed reasoning for context-aware services},
 year     = {2011},
}