Advanced search
1 file | 692.07 KB

Richtlijnen voor de sociale levenscyclus-analyse van producten: richtlijnen voor een sociale en sociaaleconomische LCA, ter aanvulling van een milieugerichte LCA en van een analyse van de levenscycluskosten, als bijdrage tot de volledige beoordeling van goederen en diensten in de context van duurzame ontwikkeling

(2011)
Editor
Catherine Benoît and (UGent)
Organization
Abstract
De Richtlijnen voor de Sociale Levenscyclus-analyse van Producten biedt een plattegrond, een geraamte, een zaklamp aan stakeholders die geïntereseerd zijn in de beoordeling van sociale en sociaaleconomische effecten van de levenscyclus van producten. De Richtlijnen voor S-LCA bevatten in de eerste plaats een plattegrond, met een beschrijving van de context, de belangrijkste begrippen, het ruimere kader waarin instrumenten en technieken ontwikkeld worden en de reikwijdte van hun toepassing. Dit grondplan is belangrijk, want het verwijst naar de geschiedenis, de initiatieven en de ideeën die vorm geven aan de S-LCA techniek en die essentieel zijn voor een brede toepassing ervan. De gedeelde bekommernis om de huidige toestand en duurzaamheid van ecologische, economische en sociale dimensies van de wereld van vandaag en morgen, komt tot uitdrukking in het idee van duurzame ontwikkeling. Onze belangrijkste metgezellen op weg naar duurzaamheid staan duurzame productie en consumptie centraal. Ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en de doelstelling om de sociale en milieugerichte prestaties samenmet duurzame economische rentabiliteit op lange termijn te verbeteren. Dit alles heeft als doel een wezenlijke bijdrage te leveren tot meer welzijn voor de mens. Levenscyclusanalyse is holistisch, systemisch en rigoureus, en is daarom het te verkiezen instrument als men meer te weten wil komen over de potentiële en reële effecten van de levenscyclus van een product. De levenscyclus van een producten omvat grondstoffen, energie en economische stromen. Ze verhalen ook de impact van productie en consumptie op de werknemers, de lokale gemeenschappen, de consumenten, de samenleving en alle actoren in de waardeketen. Ten tweede vormen de Richtlijnen voor de S-LCA een structuur of geraamte. Dit bevat de belangrijkste elementen waarmee men rekening moet houden en geeft advies over de verschillende fasen van een sociale levens-cyclusanalyse: doel en reikwijdte, inventarisatie, effectbeoordeling en interpretatie. De Richtlijnen voor de S-LCA bieden de nodige basis voor het ontwikkelen van databanken en het ontwerpen van software ter bevordering van de S-LCA-praktijk. Het geraamte is belangrijk omdat het een grondslag vormt voor een grote groep van stake-holders. Het kader dat in de Richtlijnen voor S-LCA wordt gedetailleerd is overeenkomstig de standaarden voor levenscyclus-analyse ISO 14040 en 14044. Aanpassingen ten behoeve van sociale en sociaaleconomische problemen worden in het kader beschreven. Er wordt een tweevoudige classificatie van de sociale effecten voorgesteld: volgens stakeholdercategorieën en volgens effectcategorieën. Daarnaast worden er ook een reeks subcategorie-en voorgesteld met belangrijke sociale en sociaaleconomische aandachtspunten, die worden gebruikt in S-LCA. Ten derde vormen de Richtlijnen voor S-LCA een zaklamp, dat die plekken belicht waar verder onderzoek nodig is. Op deze Richtlijnen zullen nog andere publicaties volgen, met methodologische details en verdere ontwikkelingen, met name op het vlak van effectbeoordeling. Deze zaklamp is belangrijk om onderzoekers en uitvoerders van S-LCA in staat te stellen op een snelle manier te laten zien waar bijkomende inspanningen moeten worden geleverd. Ze helpt ook te voorkomen dat de techniek gebruikt wordt voor toepassingen die niet geschikt zijn gezien de huidige stand van ontwikkeling, zoals een vergelijking tussen producten gecommuniceerd naar het publiek. Via de website van het UNEP/SETAC Lifecycle Initiative zullen meer middelen ter beschikking worden gesteld van het publiek. Sociale levenscyclusanalyse is een beschikbare techniek om verslag uit te brengen over verhalen en op een systematische manier te informeren over effecten die anders verloren zouden gaan in de grote en snel bewegende zee van onze moderne wereld. We hopen dat het de stakeholders zal helpen om op een efficiënte en doeltreffende manier bij te dragen tot een verbetering van de sociale en sociaaleconomische productie- en consumptieomstandigheden.
Keywords
LCA, maatschappelijk verantwoord ondernemen, sociale, sociaal-economische, criteria, stakeholder, product, duurzame ontwikkeling

Downloads

 • (...).pdf
  • full text
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 692.07 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Benoît, Catherine, and Bernard Mazijn, eds. 2011. “Richtlijnen Voor De Sociale Levenscyclus-analyse Van Producten: Richtlijnen Voor Een Sociale En Sociaaleconomische LCA, Ter Aanvulling Van Een Milieugerichte LCA En Van Een Analyse Van De Levenscycluskosten, Als Bijdrage Tot De Volledige Beoordeling Van Goederen En Diensten in De Context Van Duurzame Ontwikkeling”. Paris, France: United Nations environment programme.
APA
Benoît, C., & Mazijn, B. (Eds.). (2011). Richtlijnen voor de sociale levenscyclus-analyse van producten: richtlijnen voor een sociale en sociaaleconomische LCA, ter aanvulling van een milieugerichte LCA en van een analyse van de levenscycluskosten, als bijdrage tot de volledige beoordeling van goederen en diensten in de context van duurzame ontwikkeling. Paris, France: United Nations environment programme.
Vancouver
1.
Benoît C, Mazijn B, editors. Richtlijnen voor de sociale levenscyclus-analyse van producten: richtlijnen voor een sociale en sociaaleconomische LCA, ter aanvulling van een milieugerichte LCA en van een analyse van de levenscycluskosten, als bijdrage tot de volledige beoordeling van goederen en diensten in de context van duurzame ontwikkeling. Paris, France: United Nations environment programme; 2011.
MLA
Benoît, Catherine, and Bernard Mazijn, eds. “Richtlijnen Voor De Sociale Levenscyclus-analyse Van Producten: Richtlijnen Voor Een Sociale En Sociaaleconomische LCA, Ter Aanvulling Van Een Milieugerichte LCA En Van Een Analyse Van De Levenscycluskosten, Als Bijdrage Tot De Volledige Beoordeling Van Goederen En Diensten in De Context Van Duurzame Ontwikkeling.” 2011 : n. pag. Print.
@book{1209877,
 abstract   = {De Richtlijnen voor de Sociale Levenscyclus-analyse van Producten biedt een plattegrond, een geraamte, een zaklamp aan stakeholders die ge{\"i}ntereseerd zijn in de beoordeling van sociale en sociaaleconomische effecten van de levenscyclus van producten. De Richtlijnen voor S-LCA bevatten in de eerste plaats een plattegrond, met een beschrijving van de context, de belangrijkste begrippen, het ruimere kader waarin instrumenten en technieken ontwikkeld worden en de reikwijdte van hun toepassing. Dit grondplan is belangrijk, want het verwijst naar de geschiedenis, de initiatieven en de idee{\"e}n die vorm geven aan de S-LCA techniek en die essentieel zijn voor een brede toepassing ervan. De gedeelde bekommernis om de huidige toestand en duurzaamheid van ecologische, economische en sociale dimensies van de wereld van vandaag en morgen, komt tot uitdrukking in het idee van duurzame ontwikkeling. Onze belangrijkste metgezellen op weg naar duurzaamheid staan duurzame productie en consumptie centraal. Ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en de doelstelling om de sociale en milieugerichte prestaties samenmet duurzame economische rentabiliteit op lange termijn te verbeteren. Dit alles heeft als doel een wezenlijke bijdrage te leveren tot meer welzijn voor de mens. Levenscyclusanalyse is holistisch, systemisch en rigoureus, en is daarom het te verkiezen instrument als men meer te weten wil komen over de potenti{\"e}le en re{\"e}le effecten van de levenscyclus van een product. De levenscyclus van een producten omvat grondstoffen, energie en economische stromen. Ze verhalen ook de impact van productie en consumptie op de werknemers, de lokale gemeenschappen, de consumenten, de samenleving en alle actoren in de waardeketen. Ten tweede vormen de Richtlijnen voor de S-LCA een structuur of geraamte. Dit bevat de belangrijkste elementen waarmee men rekening moet houden en geeft advies over de verschillende fasen van een sociale levens-cyclusanalyse: doel en reikwijdte, inventarisatie, effectbeoordeling en interpretatie. De Richtlijnen voor de S-LCA bieden de nodige basis voor het ontwikkelen van databanken en het ontwerpen van software ter bevordering van de S-LCA-praktijk. Het geraamte is belangrijk omdat het een grondslag vormt voor een grote groep van stake-holders. Het kader dat in de Richtlijnen voor S-LCA wordt gedetailleerd is overeenkomstig de standaarden voor levenscyclus-analyse ISO 14040 en 14044. Aanpassingen ten behoeve van sociale en sociaaleconomische problemen worden in het kader beschreven. Er wordt een tweevoudige classificatie van de sociale effecten voorgesteld: volgens stakeholdercategorie{\"e}n en volgens effectcategorie{\"e}n. Daarnaast worden er ook een reeks subcategorie-en voorgesteld met belangrijke sociale en sociaaleconomische aandachtspunten, die worden gebruikt in S-LCA. Ten derde vormen de Richtlijnen voor S-LCA een zaklamp, dat die plekken belicht waar verder onderzoek nodig is. Op deze Richtlijnen zullen nog andere publicaties volgen, met methodologische details en verdere ontwikkelingen, met name op het vlak van effectbeoordeling. Deze zaklamp is belangrijk om onderzoekers en uitvoerders van S-LCA in staat te stellen op een snelle manier te laten zien waar bijkomende inspanningen moeten worden geleverd. Ze helpt ook te voorkomen dat de techniek gebruikt wordt voor toepassingen die niet geschikt zijn gezien de huidige stand van ontwikkeling, zoals een vergelijking tussen producten gecommuniceerd naar het publiek. Via de website van het UNEP/SETAC Lifecycle Initiative zullen meer middelen ter beschikking worden gesteld van het publiek. Sociale levenscyclusanalyse is een beschikbare techniek om verslag uit te brengen over verhalen en op een systematische manier te informeren over effecten die anders verloren zouden gaan in de grote en snel bewegende zee van onze moderne wereld. We hopen dat het de stakeholders zal helpen om op een effici{\"e}nte en doeltreffende manier bij te dragen tot een verbetering van de sociale en sociaaleconomische productie- en consumptieomstandigheden.},
 editor    = {Beno{\^i}t, Catherine and Mazijn, Bernard},
 isbn     = {9789280731361},
 keyword   = {LCA,maatschappelijk verantwoord ondernemen,sociale,sociaal-economische,criteria,stakeholder,product,duurzame ontwikkeling},
 language   = {dut},
 pages    = {108},
 publisher  = {United Nations environment programme},
 title    = {Richtlijnen voor de sociale levenscyclus-analyse van producten: richtlijnen voor een sociale en sociaaleconomische LCA, ter aanvulling van een milieugerichte LCA en van een analyse van de levenscycluskosten, als bijdrage tot de volledige beoordeling van goederen en diensten in de context van duurzame ontwikkeling},
 year     = {2011},
}