Ghent University Academic Bibliography

Advanced

Drugverslaafde ouders

Wouter Vanderplasschen UGent, Annemarie Autrique and Joke De Wilde UGent (2010) Gezin. In Kinderen & adolescenten : problemen en risicosituaties 6. p.208-227
abstract
In Nederland en Vlaanderen leven naar schatting enkele tienduizenden kinderen van drugverslaafde ouders. De opvoedingssituatie van deze kinderen wordt gekenmerkt door verschillende risicofactoren, zoals een gebrek aan structuur, beperkte emotionele beschikbaarheid, weinig adequate opvoedingsvaardigheden, gebrek aan positieve rolmodellen, psychische problemen van de ouders en een weinig benijdenswaardige sociaaleconomische positie. Er is een aantal duidelijke effecten vastgesteld als gevolg van prenatale blootstelling aan opiaten, stimulantia en alcohol. Vooral negatieve omgevingsinvloeden liggen aan de basis van een onveilige¬ hechting, gedragsproblemen, aandachts- en concentratiestoornissen, problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en schoolproblemen. Veel zal afhangen van de ernst van het middelenmisbruik, het misbruikte middel en eventuele bijkomende psychische problemen van de ouder(s). Mede als gevolg van een soort overerfbare kwetsbaarheid is de kans dat kinderen van drugverslaafde ouders later zelf verslaafd worden twee tot drie keer groter. Over het algemeen (twee derde van de gevallen) blijkt het gedrag van deze kinderen echter niet afwijkend van de norm, wat onder meer verklaard wordt door de veerkracht van deze kinderen en een aantal beschermende factoren in hun omgeving. Drugverslaving is een factor die goed ouderschap kan bemoeilijken, maar niet noodzakelijkerwijs in de weg staat. Naast preventie, vroegtijdige detectie en hulpverlening lijkt het erg belangrijk aandacht te hebben voor de manier waarop deze ouders benaderd worden. Hun wantrouwen is meestal groot en om die reden komen ze dikwijls niet of pas heel laat in contact met de hulpverlening. Een positief-kritische, respectvolle benadering vormt de basis voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Binnen de ambulante hulpverlening wordt casemanagement meer en meer toegepast om drugverslaafde ouders en hun kinderen de probleemaanpak te bieden die ze nodig hebben. Residentiële hulpverlening is aangewezen in geval van een meer ontwrichte situatie. Het beste behandelresultaat bij drugverslaafde moeders wordt behaald door het verbeteren van de opvoedingsvaardigheden en het stimuleren van de ouder-kindinteracties. Hulpverleners dienen de dunne scheidingslijn te bewaken tussen het ondersteunen van deze ouders bij de opvoeding en het beschermen van de emotionele en fysieke integriteit van de kinderen.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
year
type
bookChapter
publication status
published
subject
book title
Gezin
series title
Kinderen & adolescenten : problemen en risicosituaties
volume
6
pages
208 - 227
publisher
Bohn Stafleu Van Loghum
place of publication
Houten, Nederland
ISBN
9789031382880
language
Dutch
UGent publication?
yes
classification
B2
copyright statement
I have transferred the copyright for this publication to the publisher
id
1177504
handle
http://hdl.handle.net/1854/LU-1177504
date created
2011-02-28 23:11:28
date last changed
2017-01-02 09:53:56
@incollection{1177504,
 abstract   = {In Nederland en Vlaanderen leven naar schatting enkele tienduizenden kinderen van drugverslaafde ouders. De opvoedingssituatie van deze kinderen wordt gekenmerkt door verschillende risicofactoren, zoals een gebrek aan structuur, beperkte emotionele beschikbaarheid, weinig adequate opvoedingsvaardigheden, gebrek aan positieve rolmodellen, psychische problemen van de ouders en een weinig benijdenswaardige sociaaleconomische positie. Er is een aantal duidelijke effecten vastgesteld als gevolg van prenatale blootstelling aan opiaten, stimulantia en alcohol. Vooral negatieve omgevingsinvloeden liggen aan de basis van een onveilige{\textlnot} hechting, gedragsproblemen, aandachts- en concentratiestoornissen, problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en schoolproblemen. Veel zal afhangen van de ernst van het middelenmisbruik, het misbruikte middel en eventuele bijkomende psychische problemen van de ouder(s). Mede als gevolg van een soort overerfbare kwetsbaarheid is de kans dat kinderen van drugverslaafde ouders later zelf verslaafd worden twee tot drie keer groter. Over het algemeen (twee derde van de gevallen) blijkt het gedrag van deze kinderen echter niet afwijkend van de norm, wat onder meer verklaard wordt door de veerkracht van deze kinderen en een aantal beschermende factoren in hun omgeving. Drugverslaving is een factor die goed ouderschap kan bemoeilijken, maar niet noodzakelijkerwijs in de weg staat.
Naast preventie, vroegtijdige detectie en hulpverlening lijkt het erg belangrijk aandacht te hebben voor de manier waarop deze ouders benaderd worden. Hun wantrouwen is meestal groot en om die reden komen ze dikwijls niet of pas heel laat in contact met de hulpverlening. Een positief-kritische, respectvolle benadering vormt de basis voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Binnen de ambulante hulpverlening wordt casemanagement meer en meer toegepast om drugverslaafde ouders en hun kinderen de probleemaanpak te bieden die ze nodig hebben. Residenti{\"e}le hulpverlening is aangewezen in geval van een meer ontwrichte situatie. Het beste behandelresultaat bij drugverslaafde moeders wordt behaald door het verbeteren van de opvoedingsvaardigheden en het stimuleren van de ouder-kindinteracties. Hulpverleners dienen de dunne scheidingslijn te bewaken tussen het ondersteunen van deze ouders bij de opvoeding en het beschermen van de emotionele en fysieke integriteit van de kinderen.},
 author    = {Vanderplasschen, Wouter and Autrique, Annemarie and De Wilde, Joke},
 booktitle  = {Gezin},
 isbn     = {9789031382880},
 language   = {dut},
 pages    = {208--227},
 publisher  = {Bohn Stafleu Van Loghum},
 series    = {Kinderen \& adolescenten : problemen en risicosituaties},
 title    = {Drugverslaafde ouders},
 volume    = {6},
 year     = {2010},
}

Chicago
Vanderplasschen, Wouter, Annemarie Autrique, and Joke De Wilde. 2010. “Drugverslaafde Ouders.” In Gezin, 6:208–227. Houten, Nederland: Bohn Stafleu Van Loghum.
APA
Vanderplasschen, W., Autrique, A., & De Wilde, J. (2010). Drugverslaafde ouders. Gezin (Vol. 6, pp. 208–227). Houten, Nederland: Bohn Stafleu Van Loghum.
Vancouver
1.
Vanderplasschen W, Autrique A, De Wilde J. Drugverslaafde ouders. Gezin. Houten, Nederland: Bohn Stafleu Van Loghum; 2010. p. 208–27.
MLA
Vanderplasschen, Wouter, Annemarie Autrique, and Joke De Wilde. “Drugverslaafde Ouders.” Gezin. Vol. 6. Houten, Nederland: Bohn Stafleu Van Loghum, 2010. 208–227. Print.