Advanced search

“Wang Chuzhi muzhiming de zai kaocha - guanyu Wudai jiedushi jieji de yixie daode yu yishi xingtai qushi 王處直墓誌銘的再考察——關於五代節度使階级裡的 一 些道德及意識形態趨势”

Author
Organization

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Schottenhammer, Angela. 2006. “‘Wang Chuzhi Muzhiming De Zai Kaocha - Guanyu Wudai Jiedushi Jieji De Yixie Daode Yu Yishi Xingtai Qushi 王處直墓誌銘的再考察——關於五代節度使階级裡的 一 些道德及意識形態趨势’.” Zhonghua Wenshi Luncong 中華文史論叢 4: 161–180.
APA
Schottenhammer, Angela. (2006). “Wang Chuzhi muzhiming de zai kaocha - guanyu Wudai jiedushi jieji de yixie daode yu yishi xingtai qushi 王處直墓誌銘的再考察——關於五代節度使階级裡的 一 些道德及意識形態趨势.” Zhonghua wenshi luncong 中華文史論叢, 4, 161–180.
Vancouver
1.
Schottenhammer A. “Wang Chuzhi muzhiming de zai kaocha - guanyu Wudai jiedushi jieji de yixie daode yu yishi xingtai qushi 王處直墓誌銘的再考察——關於五代節度使階级裡的 一 些道德及意識形態趨势.”Zhonghua wenshi luncong 中華文史論叢. Shanghai; 2006;4:161–80.
MLA
Schottenhammer, Angela. “‘Wang Chuzhi Muzhiming De Zai Kaocha - Guanyu Wudai Jiedushi Jieji De Yixie Daode Yu Yishi Xingtai Qushi 王處直墓誌銘的再考察——關於五代節度使階级裡的 一 些道德及意識形態趨势’.” Zhonghua wenshi luncong 中華文史論叢 4 (2006): 161–180. Print.
@article{1080880,
 author    = {Schottenhammer, Angela},
 issn     = {1002-0039},
 journal   = {Zhonghua wenshi luncong \unmatched{4e2d}\unmatched{83ef}\unmatched{6587}\unmatched{53f2}\unmatched{8ad6}\unmatched{53e2}},
 language   = {chi},
 pages    = {161--180},
 title    = {{\textquotedblleft}Wang Chuzhi muzhiming de zai kaocha - guanyu Wudai jiedushi jieji de yixie daode yu yishi xingtai qushi \unmatched{738b}\unmatched{8655}\unmatched{76f4}\unmatched{5893}\unmatched{8a8c}\unmatched{9298}\unmatched{7684}\unmatched{518d}\unmatched{8003}\unmatched{5bdf}------\unmatched{95dc}\unmatched{65bc}\unmatched{4e94}\unmatched{4ee3}\unmatched{7bc0}\unmatched{5ea6}\unmatched{4f7f}\unmatched{968e}\unmatched{7ea7}\unmatched{88e1}\unmatched{7684} \unmatched{4e00} \unmatched{4e9b}\unmatched{9053}\unmatched{5fb7}\unmatched{53ca}\unmatched{610f}\unmatched{8b58}\unmatched{5f62}\unmatched{614b}\unmatched{8da8}\unmatched{52bf}{\textquotedblright}},
 volume    = {4},
 year     = {2006},
}