Advanced search
2 files | 35.55 KB Add to list

Verpleegkunde en Internationale Mobiliteit: Attitudes van Laatstejaarsstudenten Verpleegkunde in drie Europese Onderwijsinstellingen

(2009)
Author
Organization
Abstract
Probleemstelling Het Europese onderwijsbeleid pleit voor meer mobiliteit van studenten met het oog op de verdere harmonisering van het Hoger Onderwijs (cfr. Bologna verklaring). Opdat onze studenten het tijdelijk of blijvend werken in het buitenland zouden overwegen dienen zowel de mogelijkheid tot studeren en werken in het buitenland alsook de potentiële persoonlijke voordelen ervan gekend te zijn. Met uitzondering van het werk van Wihlborg1 is onderzoek naar de attitudes van studenten verpleegkunden ten aanzien van internationale mobiliteit, beperkt. Onderzoeksvragen 1. Hoe worden begrippen zoals ‘internationalisering’ alsook ‘internationale mobiliteit’ gepercipieerd door laatstejaarsstudenten verpleegkunde in de drie deelnemende Europese onderwijsinstellingen? 2. Welke zijn, met het oog op een toename van internationale mobiliteit, de implicaties van deze percepties en attitudes voor de organisatie van het verpleegkundig onderwijs? Onderzoeksdesign Deze exploratieve pilootstudie werd kwalitatief opgevat en startte in januari 2008 met het vastleggen van de te bevragen concepten. Deze concepten werden peer-discussed in het Engels door alle deelnemers ter verbetering van de inhouds- en begripsvaliditeit. De methodologie en de vragen voor het interview werden vertaald in de plaatselijke brontaal, gecontroleerd op logica en samenhang en vervolgens terug in het Engels vertaald (‘backward translation’). Tussen januari en september 2008 verzamelden de drie Europese onderwijsinstellingen hun kwalitatieve data door middel van focus group interviews. Bij de praktische uitwerking werd een strikte procedure gevolgd met het oog op een vergelijkbare methodologie en hoge betrouwbaarheid. In september 2008 kwamen de deelnemers opnieuw samen voor een thematische analyse van de data bekomen uit de verschillende interviews. In eerste instantie werden de resultaten voor elke partner afzonderlijk besproken en geïnterpreteerd, nadien werden deze data onder algemene thema’s verzameld. Opnieuw werden alle begrippen eerst in het Engels gedefinieerd en nadien wederom vertaald naar de brontaal. Aanvullende mondelinge discussie stond de onderzoekers toe om indien nodig bepaalde thema’s inhoudelijk te verduidelijken. Resultaten Voor de bevraagde studenten leidt internationalisering tot een aantal persoonlijke ‘opportuniteiten’ zoals reizen en het ontwikkelen van een brede visie. Internationalisering kan heel wat persoonlijke aspiraties helpen ontwikkelen. Het leren en werken in het buitenland brengt zowel risico’s als uitdagingen met zich mee maar ook het ervaren van avontuur, onafhankelijkheid, zelfvertrouwen en vrijheid. Ook in het importeren van kennis en vaardigheden uit het buitenland zien de studenten een meerwaarde, net zoals in het exporteren van hun eigen kennis en leerervaringen naar het buitenland. Er werd eveneens gediscusieerd over complexe politieke en ethische dilemma’s. Voor sommige studenten is werken noch studeren in het buitenland aantrekkelijk, doch deze studenten ervaarden wel reeds algemene voordelen bij het leren van mensen met een buitenlandse studie- of werkervaring. De studenten opperden tot slot enkele vernieuwende ideeën die binnen het huidige verpleegkundig onderwijs (meer bepaald het curriculum) kunnen worden geïntroduceerd met het oog op het verlagen van bestaande barrières. Discussie Deze pilootstudie bij laatstejaarsstudenten verpleegkunde uit drie verschillende Europese landen identificeerde een aantal kwesties met betrekking tot internationalisering die meer aandacht vragen. In een volgende fase zal deze studie dan ook op grote schaal worden uitgevoerd. Om gedetailleerde informatie te bekomen over de gedragsdeterminanten alsook de persoonlijke motivaties en barrières die internationale mobiliteit beïnvloeden, zullen toekomstige studies bijkomende focus groups bevatten. Zo dienen zeker studenten met een uitwisselingservaring te worden geïncludeerd, net zoals studenten die nooit in internationale mobiliteit zullen participeren. 1Wihlborg, M (1999) Student nurses’ conceptions of internationalization: a phenomenographic study. Nurse Education Today 19, 533–542. Bologna Process
Keywords
Verpleegkunde, Mobiliteit, Attitudes, Studenten, Europa, Onderwijs

Downloads

 • ORD 2009 accepted.pdf
  • full text
  • |
  • open access
  • |
  • PDF
  • |
  • 14.11 KB
 • dewandel david -ook in thema 2 en 9 poster be.pdf
  • full text
  • |
  • open access
  • |
  • PDF
  • |
  • 21.44 KB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
De Wandel, David et al. “Verpleegkunde En Internationale Mobiliteit: Attitudes Van Laatstejaarsstudenten Verpleegkunde in Drie Europese Onderwijsinstellingen.” Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2009. Print.
APA
De Wandel, D., Marc, D., Hall, C., Avis, M., Malik, M., Kukkes, T., & Urban, R. (2009). Verpleegkunde en Internationale Mobiliteit: Attitudes van Laatstejaarsstudenten Verpleegkunde in drie Europese Onderwijsinstellingen. Presented at the ONDERWIJSRESEARCHDAGEN 2009, Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
Chicago author-date
De Wandel, David, Dhaeze Marc, Carol Hall, Mark Avis, Maggie Malik, Tiina Kukkes, and Reet Urban. 2009. “Verpleegkunde En Internationale Mobiliteit: Attitudes Van Laatstejaarsstudenten Verpleegkunde in Drie Europese Onderwijsinstellingen.” In Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
Chicago author-date (all authors)
De Wandel, David, Dhaeze Marc, Carol Hall, Mark Avis, Maggie Malik, Tiina Kukkes, and Reet Urban. 2009. “Verpleegkunde En Internationale Mobiliteit: Attitudes Van Laatstejaarsstudenten Verpleegkunde in Drie Europese Onderwijsinstellingen.” In Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
Vancouver
1.
De Wandel D, Marc D, Hall C, Avis M, Malik M, Kukkes T, et al. Verpleegkunde en Internationale Mobiliteit: Attitudes van Laatstejaarsstudenten Verpleegkunde in drie Europese Onderwijsinstellingen. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven; 2009.
IEEE
[1]
D. De Wandel et al., “Verpleegkunde en Internationale Mobiliteit: Attitudes van Laatstejaarsstudenten Verpleegkunde in drie Europese Onderwijsinstellingen,” presented at the ONDERWIJSRESEARCHDAGEN 2009, Leuven, 2009.
@inproceedings{1036940,
 abstract   = {{Probleemstelling
Het Europese onderwijsbeleid pleit voor meer mobiliteit van studenten met het oog op de verdere harmonisering van het Hoger Onderwijs (cfr. Bologna verklaring). Opdat onze studenten het tijdelijk of blijvend werken in het buitenland zouden overwegen dienen zowel de mogelijkheid tot studeren en werken in het buitenland alsook de potentiële persoonlijke voordelen ervan gekend te zijn. 
Met uitzondering van het werk van Wihlborg1 is onderzoek naar de attitudes van studenten verpleegkunden ten aanzien van internationale mobiliteit, beperkt.
Onderzoeksvragen
1. Hoe worden begrippen zoals ‘internationalisering’ alsook ‘internationale mobiliteit’ gepercipieerd door laatstejaarsstudenten verpleegkunde in de drie deelnemende Europese onderwijsinstellingen?
2. Welke zijn, met het oog op een toename van internationale mobiliteit, de implicaties van deze percepties en attitudes voor de organisatie van het verpleegkundig onderwijs?
Onderzoeksdesign
Deze exploratieve pilootstudie werd kwalitatief opgevat en startte in januari 2008 met het vastleggen van de te bevragen concepten. Deze concepten werden peer-discussed in het Engels door alle deelnemers ter verbetering van de inhouds- en begripsvaliditeit. De methodologie en de vragen voor het interview werden vertaald in de plaatselijke brontaal, gecontroleerd op logica en samenhang en vervolgens terug in het Engels vertaald (‘backward translation’). 
Tussen januari en september 2008 verzamelden de drie Europese onderwijsinstellingen hun kwalitatieve data door middel van focus group interviews. Bij de praktische uitwerking werd een strikte procedure gevolgd met het oog op een vergelijkbare methodologie en hoge betrouwbaarheid.
In september 2008 kwamen de deelnemers opnieuw samen voor een thematische analyse van de data bekomen uit de verschillende interviews. In eerste instantie werden de resultaten voor elke partner afzonderlijk besproken en geïnterpreteerd, nadien werden deze data onder algemene thema’s verzameld. Opnieuw werden alle begrippen eerst in het Engels gedefinieerd en nadien wederom vertaald naar de brontaal. Aanvullende mondelinge discussie stond de onderzoekers toe om indien nodig bepaalde thema’s inhoudelijk te verduidelijken.
Resultaten
Voor de bevraagde studenten leidt internationalisering tot een aantal persoonlijke ‘opportuniteiten’ zoals reizen en het ontwikkelen van een brede visie. Internationalisering kan heel wat persoonlijke aspiraties helpen ontwikkelen. Het leren en werken in het buitenland brengt zowel risico’s als uitdagingen met zich mee maar ook het ervaren van avontuur, onafhankelijkheid, zelfvertrouwen en vrijheid. Ook in het importeren van kennis en vaardigheden uit het buitenland zien de studenten een meerwaarde, net zoals in het exporteren van hun eigen kennis en leerervaringen naar het buitenland.
Er werd eveneens gediscusieerd over complexe politieke en ethische dilemma’s. Voor sommige studenten is werken noch studeren in het buitenland aantrekkelijk, doch deze studenten ervaarden wel reeds algemene voordelen bij het leren van mensen met een buitenlandse studie- of werkervaring. 
De studenten opperden tot slot enkele vernieuwende ideeën die binnen het huidige verpleegkundig onderwijs (meer bepaald het curriculum) kunnen worden geïntroduceerd met het oog op het verlagen van bestaande barrières.
Discussie
Deze pilootstudie bij laatstejaarsstudenten verpleegkunde uit drie verschillende Europese landen identificeerde een aantal kwesties met betrekking tot internationalisering die meer aandacht vragen. 
In een volgende fase zal deze studie dan ook op grote schaal worden uitgevoerd.
Om gedetailleerde informatie te bekomen over de gedragsdeterminanten alsook de persoonlijke motivaties en barrières die internationale mobiliteit beïnvloeden, zullen toekomstige studies bijkomende focus groups bevatten. Zo dienen zeker studenten met een uitwisselingservaring te worden geïncludeerd, net zoals studenten die nooit in internationale mobiliteit zullen participeren.

1Wihlborg, M (1999) Student nurses’ conceptions of internationalization: a phenomenographic study. Nurse Education Today 19, 533–542. Bologna Process}},
 author    = {{De Wandel, David and Marc, Dhaeze and Hall, Carol and Avis, Mark and Malik, Maggie and Kukkes, Tiina and Urban, Reet}},
 keywords   = {{Verpleegkunde,Mobiliteit,Attitudes,Studenten,Europa,Onderwijs}},
 language   = {{eng}},
 location   = {{Leuven}},
 publisher  = {{Katholieke Universiteit Leuven}},
 title    = {{Verpleegkunde en Internationale Mobiliteit: Attitudes van Laatstejaarsstudenten Verpleegkunde in drie Europese Onderwijsinstellingen}},
 year     = {{2009}},
}