Advanced search
1 file | 4.38 MB Add to list

Interprofessional identity in health and social care : preparing learners for collaborative practice

(2024)
Author
Promoter
(UGent) , (UGent) and (UGent)
Organization
Project
Abstract
Effectieve samenwerking binnen professioneel diverse teams is van essentieel belang om complexe gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Pas afgestudeerden worden echter vaak gezien als onvoldoende voorbereid op het interprofessionele werkveld. Interprofessioneel onderwijs (IPO), waarbij studenten uit verschillende gezondheids- en sociale zorgopleidingen gezamenlijk leren over elkaars vakgebied en van elkaar, is onontbeerlijk om deze kloof te overbruggen. Op deze manier worden studenten uitgerust met essentiële competenties en wordt de ontwikkeling van een Interprofessionele Identiteit (IPI) ondersteund. IPI wordt als concept van cruciaal belang geacht voor effectieve samenwerking, maar is nog grotendeels ambigue. Dit interdisciplinaire onderzoeksproject maakt gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden, vertrekkende vanuit een pragmatische constructionistische onderzoekshouding. Hoofdstuk twee geeft een conceptueel kader omtrent de ontwikkeling van IPI weer dat tot stand gebracht werd door middel van een kritische interpretatieve synthese van de literatuur. Deze synthese definieert de kenmerken van IPI, identificeert beïnvloedende factoren, onderzoekt de impact op uitkomsten en suggereert geschikte beoordelingsmethoden. Hoofdstuk drie presenteert de ontwikkeling van de Rubric Interprofessional Identity Development (RIPID), het resultaat van een gezamenlijke inspanning van docenten en studenten bij het creëren van een instrument dat geschikt is voor de formatieve toetsing van interprofessioneel leren. Dit hoofdstuk biedt tevens inzichten in het ontwerp en de bruikbaarheid van de RIPID op basis van studentenperspectieven en bespreekt het potentieel voor meta-evaluatie van interprofessionele leeractiviteiten. Hoofdstuk vier onderzoekt het complexe begrip ‘readiness’, gezien de relevantie ervan in het begrijpen van de wisselwerking tussen professionele en IPI-ontwikkeling. Dit hoofdstuk omvat de validatie van de Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS), wat heeft geleid tot een herconceptualisering tot de Awareness of Interprofessional Learning Scale (AIPLS). Interprofessional awareness’ wordt beschouwd als potentiële katalysator dat inzicht biedt in de onderlinge factoren die IPI beïnvloeden. Dit onderzoeksproject heeft de horizon van IPI binnen het onderwijs verbreed door innovatieve inzichten en beoordelingsinstrumenten aan te bieden aan docenten, instellingen en professionals. De ontwikkeling van IPI zou het gehele professionele traject van een persoon moeten omvatten, van vroeg in het onderwijs tot het levenslang leren. Dit vereist een onderwijsverandering waarbij 21e-eeuwse vaardigheden worden geïntegreerd en de beroeps- en structurele fragmentatie in de samenleving aangepakt worden. Verder onderzoek is aangewezen om het theoretisch kader en de instrumenten te valideren in verschillende professionele contexten om ons begrip van IPI verder uit te breiden.
Effective collaboration within diverse professional teams is imperative for addressing complex health challenges. However, new graduates are commonly perceived to lack the necessary preparation for collaborative practice. To address this gap, interprofessional education (IPE) is essential, where learners from various health and social care professions engage in learning with, from and about each other’s scope of practice. This approach equips learners with vital competencies while fostering the development of an Interprofessional Identity (IPI), a relatively unexplored concept crucial for effective collaboration. This interdisciplinary research project employs both quantitative and qualitative methods within a pragmatic constructionist research stance. In chapter two, a comprehensive conceptual framework for IPI development has been established through a critical interpretative synthesis of the literature. This synthesis defines IPI characteristics, identifies influencing factors, explores its impact on outcomes, and suggests suitable assessment methods. Chapter three presents the development of the Rubric Interprofessional Identity Development (RIPID) which is the result of a collaborative effort between faculty and students in creating a tool suitable for the formative assessment of interprofessional learning. This chapter further offers insights into the design and usability of the RIPID based on student perspectives and discusses its potential for meta-assessment of interprofessional learning activities. Chapter four delves into the intricate construct of readiness giving its relevance in the interplay between professional and IPI development. This chapter involves the validation of the Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS), resulting in the reconceptualization into the Awareness of Interprofessional Learning Scale (AIPLS). Interprofessional awareness can be regarded as a potential catalyst that enriches our understanding of the interconnected factors influencing IPI. This research project has expanded the horizons of IPI within education by providing educators, institutions, and professionals innovative insights and assessment tools. The development of IPI should span a person's entire professional journey, from early education to lifelong learning, which calls for an educational transformation that integrates 21st-century skills and tackles occupational and structural divisions in society. Further research is needed for cross-professional validation of the theoretical framework and tools to further advance our understanding of IPI.
Keywords
interprofessional, identity, collaboration, team dynamic, assessment, curriculum, higher education, teamwork, diversity

Downloads

 • (...).pdf
  • full text (Published version)
  • |
  • UGent only (changes to open access on 2026-12-31)
  • |
  • PDF
  • |
  • 4.38 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
Cantaert, Gabriël. Interprofessional Identity in Health and Social Care : Preparing Learners for Collaborative Practice. Ghent University. Faculty of Medicine and Health Sciences, 2024.
APA
Cantaert, G. (2024). Interprofessional identity in health and social care : preparing learners for collaborative practice. Ghent University. Faculty of Medicine and Health Sciences, Ghent, Belgium.
Chicago author-date
Cantaert, Gabriël. 2024. “Interprofessional Identity in Health and Social Care : Preparing Learners for Collaborative Practice.” Ghent, Belgium: Ghent University. Faculty of Medicine and Health Sciences.
Chicago author-date (all authors)
Cantaert, Gabriël. 2024. “Interprofessional Identity in Health and Social Care : Preparing Learners for Collaborative Practice.” Ghent, Belgium: Ghent University. Faculty of Medicine and Health Sciences.
Vancouver
1.
Cantaert G. Interprofessional identity in health and social care : preparing learners for collaborative practice. [Ghent, Belgium]: Ghent University. Faculty of Medicine and Health Sciences; 2024.
IEEE
[1]
G. Cantaert, “Interprofessional identity in health and social care : preparing learners for collaborative practice,” Ghent University. Faculty of Medicine and Health Sciences, Ghent, Belgium, 2024.
@phdthesis{01HR6ZN07JRH4A2VV1ZFFSW6SA,
 abstract   = {{Effectieve samenwerking binnen professioneel diverse teams is van essentieel belang om complexe gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Pas afgestudeerden worden echter vaak gezien als onvoldoende voorbereid op het interprofessionele werkveld. Interprofessioneel onderwijs (IPO), waarbij studenten uit verschillende gezondheids- en sociale zorgopleidingen gezamenlijk leren over elkaars vakgebied en van elkaar, is onontbeerlijk om deze kloof te overbruggen. Op deze manier worden studenten uitgerust met essentiële competenties en wordt de ontwikkeling van een Interprofessionele Identiteit (IPI) ondersteund. IPI wordt als concept van cruciaal belang geacht voor effectieve samenwerking, maar is nog grotendeels ambigue. Dit interdisciplinaire onderzoeksproject maakt gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden, vertrekkende vanuit een pragmatische constructionistische onderzoekshouding. Hoofdstuk twee geeft een conceptueel kader omtrent de ontwikkeling van IPI weer dat tot stand gebracht werd door middel van een kritische interpretatieve synthese van de literatuur. Deze synthese definieert de kenmerken van IPI, identificeert beïnvloedende factoren, onderzoekt de impact op uitkomsten en suggereert geschikte beoordelingsmethoden. Hoofdstuk drie presenteert de ontwikkeling van de Rubric Interprofessional Identity Development (RIPID), het resultaat van een gezamenlijke inspanning van docenten en studenten bij het creëren van een instrument dat geschikt is voor de formatieve toetsing van interprofessioneel leren. Dit hoofdstuk biedt tevens inzichten in het ontwerp en de bruikbaarheid van de RIPID op basis van studentenperspectieven en bespreekt het potentieel voor meta-evaluatie van interprofessionele leeractiviteiten. Hoofdstuk vier onderzoekt het complexe begrip ‘readiness’, gezien de relevantie ervan in het begrijpen van de wisselwerking tussen professionele en IPI-ontwikkeling. Dit hoofdstuk omvat de validatie van de Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS), wat heeft geleid tot een herconceptualisering tot de Awareness of Interprofessional Learning Scale (AIPLS). Interprofessional awareness’ wordt beschouwd als potentiële katalysator dat inzicht biedt in de onderlinge factoren die IPI beïnvloeden. Dit onderzoeksproject heeft de horizon van IPI binnen het onderwijs verbreed door innovatieve inzichten en beoordelingsinstrumenten aan te bieden aan docenten, instellingen en professionals. De ontwikkeling van IPI zou het gehele professionele traject van een persoon moeten omvatten, van vroeg in het onderwijs tot het levenslang leren. Dit vereist een onderwijsverandering waarbij 21e-eeuwse vaardigheden worden geïntegreerd en de beroeps- en structurele fragmentatie in de samenleving aangepakt worden. Verder onderzoek is aangewezen om het theoretisch kader en de instrumenten te valideren in verschillende professionele contexten om ons begrip van IPI verder uit te breiden.}},
 author    = {{Cantaert, Gabriël}},
 keywords   = {{interprofessional,identity,collaboration,team dynamic,assessment,curriculum,higher education,teamwork,diversity}},
 language   = {{eng}},
 pages    = {{VI, 308}},
 publisher  = {{Ghent University. Faculty of Medicine and Health Sciences}},
 school    = {{Ghent University}},
 title    = {{Interprofessional identity in health and social care : preparing learners for collaborative practice}},
 year     = {{2024}},
}