Advanced search
1 file | 120.04 MB Add to list

Urbanising the agroecological reproduction of soil fertility

(2023)
Author
Promoter
(UGent) , Chiara Tornaghi and Elke Vanempten
Organization
Abstract
Although cities are highly dependent on the constant supply of food, urbanisation processes usually herald the end of local food production. Current urbanisation processes go hand in hand with a global food regime, actively contributing to the substitution of local food production. Numerous social and environmental excesses of the global food regime are challenging the existing urbanisation model in which agricultural rationales are absent. The starting point of this research is that a different, more sustainable food system also requires a different urbanisation model (and vice versa). This PhD examines how urbanisation processes could support local, agroecological food production. The search for such an “agroecological urbanism” departs at farm level, embedded in action research in an existing farming community in Flanders. From this, the PhD derives its thematic focus on one of the central issues in agroecological agriculture: how to compensate for a loss of soil fertility within the ecological boundaries of agroecosystems? The PhD explores what it means to understand agroecological soil fertility reproduction not as separate from urbanisation (as an individual responsibility of the farmer) but rather as an object of collective, urban organisation (the “urbanisation” of soil fertility reproduction). This is elaborated empirically in two ways. A critical systematisation of agroecological soil fertility reproduction practices demonstrates the disabling nature of current urbanisation processes and identifies pathways for an urbanism that does cater for these practices. An in-depth analysis of public landownership and public land transactions then explores the need and potential of public land management as part of an agroecological urbanism. The research results in a repoliticisation of soil fertility reproduction as both an agricultural and an urban issue, the elaboration of soil care as part of an agroecological urbanism and (re)new(d) attention to the crucial importance of land policy for enabling agroecological soil care.
Hoewel steden erg afhankelijk zijn van de constante aanvoer van voedsel, luiden verstedelijkingsprocessen doorgaans het einde in van lokale voedselproductie. Verstedelijking gaat vandaag hand in hand met een mondiaal voedselregime, waardoor lokale voedselproductie perfect vervangbaar lijkt. De talrijke sociale en ecologische uitwassen van het mondiaal voedselregime plaatsen stilaan echter grote vraagtekens bij een verstedelijkingsmodel waarin landbouwlogica’s geen plaats hebben. Het vertrekpunt van dit onderzoek is dat een ander, meer duurzaam voedselsysteem dus ook een ander verstedelijkingsmodel vereist (en vice versa). Dit doctoraatsonderzoek bestudeert hoe verstedelijkingsprocessen lokale, agro-ecologische voedselproductie zouden kunnen ondersteunen. De zoektocht naar zo’n “agro-ecologische stedenbouw” vertrekt bij de boer zelf, via actieonderzoek in een bestaande boerengemeenschap in Vlaanderen. Hieraan ontleent het doctoraat zijn thematische focus op één van de centrale vraagstukken in de agro-ecologische landbouw: hoe kan een verlies aan bodemvruchtbaarheid gecompenseerd worden binnen de ecologische grenzen van agro-ecosystemen? Het doctoraat verkent wat het betekent om de agro-ecologische reproductie van bodemvruchtbaarheid niet los van verstedelijking te zien (als een individuele verantwoordelijkheid van de boer) maar net als voorwerp van collectieve, stedelijke organisatie (de ‘verstedelijking’ van bodemvruchtbaarheidsreproductie). Dit wordt op twee fronten empirisch uitgewerkt. Een kritische systematisering van agro-ecologische bodemvruchtbaarheidsreproductiepraktijken laat zien hoe huidige verstedelijkingsprocessen dit tegenwerken en benoemt pistes voor een stedenbouw die deze praktijken wel verzorgt. Een diepgaande analyse van publiek grondbezit en publieke grondtransacties verkent vervolgens de nood en het potentieel van public land management als onderdeel van een agro-ecologische stedenbouw. Het onderzoek resulteert in een herpolitisering van bodemvruchtbaarheidsreproductie als agrarisch en als stedelijk vraagstuk, de uitwerking van bodemzorg als onderdeel van een agro-ecologische stedenbouw en (her)nieuw(d)e aandacht voor het cruciale belang van grondbeleid voor bodemzorg.
Keywords
urbanism, agroecology, agroecological urbanism, soil fertility, soil care, land management, public land, landscape ecology, urban food policy

Downloads

 • (...).pdf
  • full text (Corrected version)
  • |
  • UGent only (changes to open access on 2028-02-02)
  • |
  • PDF
  • |
  • 120.04 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
Vandermaelen, Hans. Urbanising the Agroecological Reproduction of Soil Fertility. Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture, 2023.
APA
Vandermaelen, H. (2023). Urbanising the agroecological reproduction of soil fertility. Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture, Ghent, Belgium.
Chicago author-date
Vandermaelen, Hans. 2023. “Urbanising the Agroecological Reproduction of Soil Fertility.” Ghent, Belgium: Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture.
Chicago author-date (all authors)
Vandermaelen, Hans. 2023. “Urbanising the Agroecological Reproduction of Soil Fertility.” Ghent, Belgium: Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture.
Vancouver
1.
Vandermaelen H. Urbanising the agroecological reproduction of soil fertility. [Ghent, Belgium]: Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture; 2023.
IEEE
[1]
H. Vandermaelen, “Urbanising the agroecological reproduction of soil fertility,” Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture, Ghent, Belgium, 2023.
@phdthesis{01GRV4PF6Q6QPNBE3FDWZRVEW7,
 abstract   = {{Although cities are highly dependent on the constant supply of food, urbanisation processes usually herald the end of local food production. Current urbanisation processes go hand in hand with a global food regime, actively contributing to the substitution of local food production. Numerous social and environmental excesses of the global food regime are challenging the existing urbanisation model in which agricultural rationales are absent. The starting point of this research is that a different, more sustainable food system also requires a different urbanisation model (and vice versa). This PhD examines how urbanisation processes could support local, agroecological food production. The search for such an “agroecological urbanism” departs at farm level, embedded in action research in an existing farming community in Flanders. From this, the PhD derives its thematic focus on one of the central issues in agroecological agriculture: how to compensate for a loss of soil fertility within the ecological boundaries of agroecosystems? The PhD explores what it means to understand agroecological soil fertility reproduction not as separate from urbanisation (as an individual responsibility of the farmer) but rather as an object of collective, urban organisation (the “urbanisation” of soil fertility reproduction). This is elaborated empirically in two ways. A critical systematisation of agroecological soil fertility reproduction practices demonstrates the disabling nature of current urbanisation processes and identifies pathways for an urbanism that does cater for these practices. An in-depth analysis of public landownership and public land transactions then explores the need and potential of public land management as part of an agroecological urbanism. The research results in a repoliticisation of soil fertility reproduction as both an agricultural and an urban issue, the elaboration of soil care as part of an agroecological urbanism and (re)new(d) attention to the crucial importance of land policy for enabling agroecological soil care.}},
 author    = {{Vandermaelen, Hans}},
 isbn     = {{9789463556798}},
 keywords   = {{urbanism,agroecology,agroecological urbanism,soil fertility,soil care,land management,public land,landscape ecology,urban food policy}},
 language   = {{eng}},
 pages    = {{559}},
 publisher  = {{Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture}},
 school    = {{Ghent University}},
 title    = {{Urbanising the agroecological reproduction of soil fertility}},
 year     = {{2023}},
}