Advanced search

Project: Keramiek-metaal composieten op basis van niobiumcarbide

2016-01-01 – 2019-12-31

Abstract

Het potentieel schadelijk Co-bindmiddel in WC hardmetaal noopt tot het zoeken naar alternatieve materialen. Niobiumcarbide (NbC) composieten met niet-metallisch kobalt bindmiddel wordt ontwikkeld. Potentiƫle voordelen zijn de niet-gevaarlijke bestanddelen, het lager soortelijk gewicht en de hogere chemische stabiliteit. Verschillende NbC-gebaseerde cermets wordt verwerkt door drukloos sinteren of druk geassisteerde verdichting. Tribologische prestaties worden beoordeeld met abrasietesten.